•    
  Planetpositioner
  16-Dec-2017, 07:44 UT/GMT
  Sol2432'16"23s19
  Måne318'30"16s02
  Merkur1659'17"r20s17
  Venus1847'30"22s49
  Mars421'40"12s03
  Jupiter146'35"15s05
  Saturn2932'32"22s31
  Uranus2441'54"r9n02
  Neptun1137'36"8s03
  Pluto1815'45"21s43
  Sand Månek.1616'43"r15n57
  Chiron2422'18"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Yuri Chechi [Adb], født 11 Oktober 1969
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen og Månen i Vægten *Ascendanten i Løven, Solen i 4. hus *Venus i 3. hus *Solen i 4. hus *Månen i 4. hus *Saturn står i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 11 Oktober 1969 kl. 23:55 i Prato, Italy.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Løve, og din Måne står i Vægt.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen og Månen i Vægten

Du er et kommunikerende menneske. Indvendigt søger du harmoni, og du forsøger at være fredsskabende i omgangen med andre. Du længes efter fællesskab, kærlighed og partnerskab og føler dig ufuldstændig, når du ikke befinder dig i et parforhold. Du ønsker balance, symmetri og jævnbyrdighed i dit liv. Du er diplomaten, som udviser en god opførsel og smag.

Selvom du under normale omstændigheder ejer en god dømmekraft, kan du, hvis du er presset, blive meget subjektiv og miste din sans for værdier. Almindeligvis undgår du beslutninger og binder dig ikke, men nu og da udviser du den modsatte tilbøjelighed. Når du tror på en sag, bliver du yderligtgående. Det er svært at vide, hvad der foregår i dit indre bag den omhyggelige taktfuldheds og charmes maske.

Du afholder dig fra at engagere dig følelsesmæssigt, for du er ikke villig til at løbe den risiko, som dette indebærer. Imidlertid mister du ofte kontrollen over tingene og bøjer nemt af i kærlighed.

Du tror på, at sandhed er lig med skønhed, men du har brug for en større indsigt. Du har erfaret, at denne enkle definition på sandhed langt fra er nok til at gøre dig lykkelig i livet.

til top

Ascendanten i Løven, Solen i 4. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg tegnet Løven op i horisonten. Solen, som er Løvens hersker, er placeret i 4. hus.

Mennesker med Ascendanten i Løven synes at have sans for den adelige og kongelige tilværelse. Dit liv vil på mange måder blive påvirket af beslutninger, som du træffer, hvor drivkraften har været din stolthed, ønsket om magt, ønsket om autoritet og dit behov for at overbevise andre om dit mod.

I livet vil du optræde ligefremt, gavmildt og venligt. Begivenhederne i din tilværelse vil udfolde sig livligt, og et liv fuldt af chancer og hændelser vil blive resultatet af dit ønske om at herske, organisere og sidde inde med autoritetens nøgler. Du bør være opmærksom på, at der som følge af dine meget stærke impulser er fare for nederlag og omvæltninger i dit liv. Du vil almindeligvis blive betragtet som et venligt, oprigtigt og gavmildt menneske, som imidlertid besidder stor stolthed og sensitivitet. Egocentricitet er en af omkostningerne ved at være født med Ascendanten i Løven. Et andet aspekt af dette stjernetegn er, at din personlighed bliver ladet med lidenskaber og seksuelt begær i overdreven grad. På den anden side bibringer dette tegn livet en stor portion vitalitet såvel som en smuk fysisk skikkelse og en stærk, sund konstitution.

Viljestyrke er karakteristisk for din personlighed. Du søger muligheder, og når du finder dem, kaster du dig ud i dem, idet du bruger både din forstand og dine følelser til at stræbe efter succes med iver og beslutsomhed. Du er meget selvsikker, og du virkeliggør dine ideer med en selvtillid, som ikke lader noget som helst komme i vejen for din succes.

Det vil imidlertid være godt for dig, hvis du kan være knapt så åbenhjertig og ligefrem, og hvis du kan lade være med at forvente, at andre skal handle og føle ligesom dig.

Løven vil give dig nogle meget oprigtige og kærlige forhold til andre, hvor du vil ønske at overføre kærlighed og en generel følelse af godhed og varme til dine kære. I seksuelle forhold vil du virke lykkelig, stærk, munter og endda en lille smule uskyldig.

Du vil altid optræde bedre som leder end som underordnet.

Solen, som styrer begivenhederne i dit liv, er placeret i 4. hus. Dette hus handler om de indledende og afsluttende perioder i dit liv, men især det sidste.

Da din hersker er placeret her, vil alle ting, der er forbundet med din familie, dens navn og hus, have umådeligt stor betydning for dig gennem hele livet.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Solen i 4. hus

Solen stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at din families navn og affærer og andre hjemlige forhold er af den yderste vigtighed i dit liv.

Solen giver ære, stolthed og berømmelse til alt det, der kommer under dens indflydelse, og det er et tegn på, at problemet med denne indflydelse på dette sted er, at du ikke kan opnå en ordentlig, synlig succes, før du er godt på den anden side af den modne alder. Du synes at være meget knyttet til dine forældre.

Du tror på, at du bør "herske" i dit eget hjem, og følelsen af privatliv er stærkt udviklet i din natur.

Som livet går, vil du få nogle oplysende indsigter, som vil forbinde din individualitet med bestemte racemæssige og familiebetonede elementer. Undersøg disse. Så vil du måske opdage karakteren af den spirituelle mission, som skæbnen afkræver dig.

til top

Månen i 4. hus

Månen stod i dit 4. hus ved fødslen. Månen på dette sted vil afgjort påvirke begivenhederne i forbindelse med din mor, din bopæl og dine familiære anliggender.

Både barndom og alderdom vil være karakteriseret af en forkærlighed for romantik, diverse rejser og interessante eventyr.

Problemet med denne astrologiske placering er, at den giver dig en usikker position i livet og en bestandig stræben efter materiel sikkerhed, som synes vanskelig at opnå. Dette kan afhjælpes midlertidigt ved, at du modtager en mindre arv, og at du i de sidste år af dit liv vil blive næsten overvældet af din families glimrende omsorg og hjælp.

til top

Saturn står i 10. hus

Saturn stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er en meget udfordrende placering for et menneske, som søger verdslig succes. Saturns hæmmende effekt kommer til udtryk i form af en tung, forsigtig og meget alvorlig personlighed. Mange af de begrænsninger, som vil opstå i løbet af dit liv, vil være en følge af din egen psykiske konstitution, som er orienteret imod snævre grænser. Nøglen til en tilfredsstillende løsning på de forskellige problemer, som vil opstå livet igennem, ligger i din evne til at udholde vanskelighederne med tålmodighed.

Indvendigt er du præget af ambitioner, længsler og påpasselighed; hvis disse psykiske egenskaber bliver anvendt på en ordentlig måde, kan de give magt, en stolt fremtoning og et bestandigt begær efter materielle genstande og verdslig velstand.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Yuri Chechi [Adb] (mand)
født den 11. oktober 1969 lokaltid: 23:55
i Prato, Italy U.T.: 22:55
11e06, 43n53 sid. tid: 01:00:48

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 18°26'47 i hus 4 direkte
Måne Vægt 25°17'01 i hus 4 direkte
Merkur Vægt 0°56'31 i hus 3 direkte
Venus Jomfru 23°01'54 i hus 3 direkte
Mars Stenbuk 13°22'15 i hus 6 direkte
Jupiter Vægt 16°51'37 i hus 4 direkte
Saturn Tyr 6°48'21 i hus 10 retrograd
Uranus Vægt 5°18'01 i hus 3 direkte
Neptun Skorpion 27°01'35 i hus 5 direkte
Pluto Jomfru 25°48'01 i hus 3 direkte
Sand Måneknude Fisk 20°58'59 i hus 9 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Løve 2°51'11
2.Hus Løve 22°10'16
3.Hus Jomfru 15°52'06
Imum Coeli Vægt 16°29'40
5.Hus Skorpion 23°55'56
6.Hus Stenbuk 1°29'30
Descendant Vandbærer 2°51'11
8.Hus Vandbærer 22°10'16
9.Hus Fisk 15°52'06
Medium Coeli Vædder 16°29'40
11.Hus Tyr 23°55'56
12.Hus Krebs 1°29'30

Større aspekter
Sol Konjunktion Måne 6°50
Sol Kvadrat Mars 5°05
Sol Konjunktion Jupiter 1°35
Måne Kvadrat Ascendant 7°34
Merkur Konjunktion Uranus 4°22
Merkur Sekstil Neptun 3°55
Merkur Konjunktion Pluto 5°08
Merkur Sekstil Ascendant 1°55
Venus Sekstil Neptun 4°00
Venus Konjunktion Pluto 2°46
Mars Kvadrat Jupiter 3°29
Saturn Kvinkuns Uranus 1°30
Saturn Kvadrat Ascendant 3°57
Uranus Sekstil Ascendant 2°27
Neptun Sekstil Pluto 1°14
Neptun Trigon Ascendant 5°50
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt