•    
  Planetpositioner
  23-Nov-2017, 18:15 UT/GMT
  Sol138'59"20s29
  Måne291'12"18s44
  Merkur2330'20"25s46
  Venus2025' 5"16s54
  Mars2010'51"6s53
  Jupiter933'45"13s43
  Saturn2656'57"22s27
  Uranus2512'57"r9n12
  Neptun1127'57"8s07
  Pluto1736'33"21s46
  Sand Månek.180' 1"r15n26
  Chiron2422'47"r1n16
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Max Jr. Baer [Adb], født 4 December 1937
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Skytten, Månen i Stenbukken *Ascendanten i Krebsen, Månen i 7. hus *Solen i 6. hus *Venus i 6. hus *Månen i 7. hus *Månen i opposition til Ascendanten *Merkur i opposition til Ascendanten *Saturn står i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 4 December 1937 kl. 18:12 i Oakland CA, Alaska.

Dit soltegn er Skytte. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Skytten, Månen i Stenbukken

Din Skytte-prægede impulsivitet og hurtighed har gavn af den hensigtsmæssighed og pålidelighed, som er indeholdt i Stenbukken. Ambitionerne bliver rettet mod højere lærdom og tænkning. Dit liv har form og orden, og du går metodisk til værks i forbindelse med dine gøremål. Der hviler en aura af respektabilitet over alle sider af din tilværelse. Dit kærlighedsliv kan dog blive noget mindre givtigt. Du virker selvberoende, og du har svært ved at give tilstrækkeligt slip til at kunne acceptere et andet menneske. Du er styret af dine ambitioner og din praktiske natur og nærmer dig andre mennesker med forsigtighed, ofte ligefrem mistro. Nøglen til et mere harmonisk selv ligger i opnåelsen af den rette balance mellem din impulsive, optimistiske individualitet og din urokkelige, rutineprægede personlighed. Prøv at bevare livsmodet uden at give flyvskheden frit spil.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 7. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 7. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Den kendsgerning, at planeten, som styrer dit liv, står i dette hus, tyder på, at du tidligt vil orientere dig mod at binde dig til en partner. Måske søger du selvstændighed i forhold til dine forældres dominans blot for at lade dig styre af de regler, som det kræver at leve i et parforhold.

Der vil være romantik i dit forhold, men genstanden for din kærlighed vil have tendens til enten at være et meget omskifteligt menneske eller en relativt kølig og autoritær person.

Andre personer, som du indgår forhold til, kan forekomme at være lige så stærke individualister som du selv, men måske snæversynede og uden din æstetiske interesse. Dine bekendte er forsigtige, hemmelighedsfulde, meget bekymrede vedrørende deres egne interesser og en smule dogmatiske.

til top

Solen i 6. hus

Solen stod i dit 6. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du i alle aktiviteter kan blive pålagt visse ting af omgivelserne. Din generelle orientering i tilværelsen vil handle om at udrette noget ved at opfylde dine erhvervsmæssige forpligtelser. I helbredsmæssig henseende er denne astrologiske placering ikke ideel, eftersom Solens livgivende energi her har mindre magt og nu og da giver dig en oplevelse af at mangle fysisk styrke. Du er imidlertid tilbøjelig til at passe godt på dit helbred. I omgangen med arbejdskolleger og underordnede vil du udvise en værdig, stærk, men gavmild indstilling.

Du vil arbejde med en veludviklet stolthed i alt, hvad du foretager dig.

til top

Venus i 6. hus

Venus stod i dit 6. hus ved fødslen. Du kan anse dig selv for et heldigt menneske. Dit helbred vil gennem hele livet enten være vældig godt, eller også ejer du evnen til at komme dig hurtigt efter sygdom.

I omgangen med andre på din arbejdsplads vil du også kunne opnå øget indkomst. Din holdning til dit arbejde er, at det er behageligt at udføre. Du er ikke et hårdtarbejdende menneske; derimod er der noget dovent over dig. Skæbnen kan anbringe dig i en situation, hvor du vil komme til at arbejde under nogle umådeligt venlige og tiltalende overordnede. Et kærlighedsforhold kan blive indledt på grund af denne udveksling.

til top

Månen i 7. hus

Månen stod i dit 7. hus ved fødslen. Der kan opstå et spændende kærlighedsforhold på et tidligt stadium i livet. Du bør dog advares om, at denne partner, medmindre senere tydninger modificerer dette, kan være ret svingende i sin tilknytning.

Du er også et menneske, som i løbet af sit parforhold spiller en lang række af forskellige personlighedsroller, og som sjældent viser sin sande natur i intime situationer.

til top

Månen i opposition til Ascendanten

Månens opposition til Ascendanten viser, at du forsøger at blive personligt involveret i de menneskers affærer, som du kender. Ubevidst har du behov for, at nogen har brug for dig altid. Du har en bred vennekreds, som agter dig højt på grund af din gavmilde og venlige indstilling. Ikke desto mindre har du svært ved at skabe individuelle, varige forhold, fordi du aldrig rigtig føler dig sikker på, at du kan leve op til det ansvar, som følger med.

Du ønsker at blive elsket, og du dvæler konstant ved denne kendsgerning. Du hader at være alene, så en hvilken som helst professionel interesse bør indebære en personlig kontakt med offentligheden eller et publikum.

Det er vigtigt, at du lærer at stå alene og være tryg i din selvstændighed. Du bliver ved med at håbe på, at alt det, du ønsker, en skønne dag vil blive til virkelighed.

til top

Merkur i opposition til Ascendanten

Merkurs opposition til Ascendanten betyder, at du, når det er muligt, forsøger at indtage de samme standpunkter som de mennesker, du omgås. Du er bange for, at du skal blive afvist, og venter derfor, indtil du har hørt, hvad dine bekendte siger, før du udtrykker dig. Faktisk gør du dig alt for store anstrengelser for, at andre skal kunne lide dig; du vil blive mere respekteret, hvis du er mere oprigtig og mindre overbevisende. Med dit talent for effektiv kommunikation kan du få størst succes i en beskæftigelse, som kræver en tæt, intim kontakt med andre mennesker. Selvom du rent faktisk kan lide mennesker og har brug for dem, så ønsker du ikke at føle dig forpligtet over for dem. Du er uafhængig og hader at få din frihed begrænset, om det så blot er midlertidigt.

til top

Saturn står i 10. hus

Saturn stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er en meget udfordrende placering for et menneske, som søger verdslig succes. Saturns hæmmende effekt kommer til udtryk i form af en tung, forsigtig og meget alvorlig personlighed. Mange af de begrænsninger, som vil opstå i løbet af dit liv, vil være en følge af din egen psykiske konstitution, som er orienteret imod snævre grænser. Nøglen til en tilfredsstillende løsning på de forskellige problemer, som vil opstå livet igennem, ligger i din evne til at udholde vanskelighederne med tålmodighed.

Indvendigt er du præget af ambitioner, længsler og påpasselighed; hvis disse psykiske egenskaber bliver anvendt på en ordentlig måde, kan de give magt, en stolt fremtoning og et bestandigt begær efter materielle genstande og verdslig velstand.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Max Jr. Baer [Adb] (mand)
født den 4. december 1937 lokaltid: 18:12
i Oakland CA, USA U.T.: 02+12
122w16, 37n48 sid. tid: 22:56:48

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skytte 12°32'07 i hus 6 direkte
Måne Stenbuk 5°27'06 i hus 7 direkte
Merkur Stenbuk 1°30'35 slutningen af hus 6 direkte
Venus Skorpion 27°54'42 i hus 6 direkte
Mars Vandbærer 17°24'59 i hus 9 direkte
Jupiter Stenbuk 26°50'24 i hus 8 direkte
Saturn Fisk 28°21'33 i hus 10 stationær (D)
Uranus Tyr 10°30'08 i hus 11 retrograd
Neptun Jomfru 21°03'15 i hus 4 direkte
Pluto Krebs 29°52'59 i hus 2 retrograd
Sand Måneknude Skytte 6°05'35 i hus 6 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 3°29'51
2.Hus Krebs 24°02'53
3.Hus Løve 16°01'56
Imum Coeli Jomfru 12°51'24
5.Hus Vægt 17°19'22
6.Hus Skorpion 27°07'47
Descendant Stenbuk 3°29'51
8.Hus Stenbuk 24°02'53
9.Hus Vandbærer 16°01'56
Medium Coeli Fisk 12°51'24
11.Hus Vædder 17°19'22
12.Hus Tyr 27°07'47

Større aspekter
Sol Sekstil Mars 4°53
Sol Kvinkuns Uranus 2°02
Måne Konjunktion Merkur 3°57
Måne Kvadrat Saturn 7°06
Måne Trigon Uranus 5°03
Måne Opposition Ascendant 1°57
Merkur Kvadrat Saturn 3°09
Merkur Kvinkuns Pluto 1°38
Merkur Opposition Ascendant 1°59
Venus Sekstil Jupiter 1°04
Venus Trigon Saturn 0°27
Venus Trigon Pluto 1°58
Jupiter Sekstil Saturn 1°31
Jupiter Trigon Neptun 5°47
Jupiter Opposition Pluto 3°03
Saturn Trigon Pluto 1°31
Saturn Kvadrat Ascendant 5°08
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt