Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'John Montgomery [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor John Montgomery [Adb], geboren op 20 januari 1965
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en zijn karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Johns geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat hij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat hem alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen John al aan het werk, en helpt hem zijn persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor hem het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] John is geen kind dat uren kan dromen over wat "zou kunnen zijn". Hij is vermoedelijk meer iemand die zich een doel stelt en daar dan nauwgezet naar toewerkt. Dingen als huiswerk maken, meehelpen in het huishouden en het leren omgaan met zakgeld kan John waarschijnlijk gemakkelijker [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Johns innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Dat is niet, omdat John niets met anderen op heeft. Integendeel, bepaalde mensen betekenen ontzettend veel voor hem, en hij is in staat om heel loyaal te zijn, en blijvend van iemand te houden. Maar hij is iemand die heel erg op zichzelf is, en als hij groter wordt zal dat [...]

Omdat John een serieus karakter heeft maakt iedereen, net als alles wat er om hem heen gebeurt, een diepe en blijvende indruk op hem. Dat geldt voor zowel positieve als negatieve indrukken, en hij kan die jarenlang vasthouden. Hoewel hij beslist gevoel voor humor heeft, [...]

Verborgen trekjes

Johns uiterst onafhankelijk en individualistisch ingesteld karakter staat in schril contrast tot zijn stille behoefte aan goedkeuring door anderen. Maar als hij wat ouder wordt, is het heel goed mogelijk dat hij van dit verborgen verlangen om er bij te horen maar heel weinig [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met zijn ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

Hoewel het opmerkelijk is in hoeveel opzichten hij genoeg aan zichzelf heeft, wil John het liefst het gevoel hebben dat anderen een beetje orde en structuur aanbrengen, waardoor de wereld kan blijven draaien. Hoewel hij soms onbeheerst en humeurig is, weerspiegelt dit soort [...]

John verwacht van zijn vader inspiratie en aansporing om er op uit te trekken, en het leven te ontdekken. Hij beschouwt zijn vader namelijk als een eeuwige avonturier, die altijd jong van hart is. Het is niet van belang of vader zich zelf wel altijd zo avontuurlijk voelt [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt zijn potentieel op zijn eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren