•    
  Actuele planetaire posities
  22-feb-2017, 13:33 UT/GMT
  Zon47' 1"10s00
  Maan1530'26"18s38
  Mercurius246'53"15s29
  Venus1118'39"9n19
  Mars1844'59"7n17
  Jupiter2243'28"r7s27
  Saturnus2619'38"22s05
  Uranus2148'32"7n58
  Neptunus1125'17"8s04
  Pluto1837' 1"21s13
  Ware Knoop323'22"10n16
  Cheiron2328'54"0n54
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'John Montgomery [Adb]'

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf februari 2017
voor John Montgomery [Adb], geboren op 20 januari 1965
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introductie

Vreemde stemmingen * Neptunus oppositie Maan: * Midden mei 2015 tot midden december 2017:

Omzichtig tewerk gaan * Saturnus sextiel Midhemel: * Midden februari 2017 tot begin december 2017:

Tegenslagen * Saturnus vierkant Mars: * Eind februari 2017 tot begin december 2017:

Leven en dood * Pluto sextiel Neptunus: * Eind februari 2017 tot eind oktober 2019:

Veranderd bewustzijn * Neptunus oppositie Uranus: * Midden april 2017 tot midden februari 2019:

Nieuwe inzichten * Uranus conjunct Middernachtspunt: * Begin mei 2017 tot begin april 2018:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

 

naar boven

Neptunus oppositie Maan: Vreemde stemmingen

Midden mei 2015 tot midden december 2017: Deze transit veroorzaakt vreemde stemmingen en obsessies die u het leven bijzonder moeilijk kunnen maken indien u ze letterlijk of te serieus neemt. U ziet alles enigszins vervormd en bekijkt de dingen zoals u denkt dat ze zijn en dat is meestal niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Metafysische en andere psychische verschijnselen die dikwijls zo waardevol zijn om te bestuderen, kunnen nu gevaar opleveren: u loopt de kans ze verkeerd te begrijpen of er misbruik van te maken. Dit aspect onthult soms het feit dat u genoeg hebt van het leven en eraan wenst te ontsnappen. Occulte studies kunnen inderdaad een vorm van ontsnapping bieden, maar dan gebruikt u ze niet erg constructief. U hebt uw eigen leven en u doet beter daarmee om te leren gaan, loop er dus niet van weg. Verdraaiing van feiten berokkent u slechts schade.

U kunt in deze periode niet vertrouwen op uw gevoelens. U kunt bijvoorbeeld iemand zo idealiseren dat elke band met de werkelijkheid verloren gaat, maar desondanks volhouden dat u het bij het rechte eind hebt, omdat u het "zo voelt". Ongetwijfeld zal dit voor u op een teleurstelling uitlopen. Wees vooral voorzichtig in liefdesaffaires: op dit gebied heeft men toch al zozeer de neiging te veel te idealiseren. Zadel uzelf niet op met "zwerfkat-mensen" die verloren en verdrietig zijn en die een beroep op uw medelijden doen. Kunt u hen helpen, best. Maar ga van te voren na of dat binnen uw bereik ligt. U verspilt wellicht tijd en moeite aan mensen die eigenlijk helemaal niet geholpen willen worden.

Gebeurtenissen in uw persoonlijk en huiselijk leven kunnen in deze periode onduidelijkheden opleveren. Houd uw privéleven zo overzichtelijk en ordelijk als maar enigszins kan. Problemen op dat terrein kunnen uw zelfvertrouwen aantasten, waardoor u bang wordt naar buiten te treden. Er kunnen zich moeilijkheden met vrouwelijke verwanten of vriendinnen voordoen.

 

naar boven

Saturnus sextiel Midhemel: Omzichtig tewerk gaan

Midden februari 2017 tot begin december 2017: Gedurende deze periode werkt u eraan om uw positie in de maatschappij, in de gemeenschap waartoe u behoort en in de ogen van uw vrienden te stabiliseren.

U hebt een beter inzicht in wie u eigenlijk bent en in hoeverre u aan uw eigen verwachtingen en aan die van de gemeenschap voldoet. U hebt zich waarschijnlijk een groots doel gesteld en ook uw verwachtingen zijn hoog gespannen. Wees dus voorzichtig en begin niet aan iets dat buiten uw bereik ligt, of nog erger: neem niet iets op uw schouders waar u in feite niets voor voelt. Onder dit aspect laat u zich sterk beïnvloeden door de opvattingen die u vroeger zijn bijgebracht omtrent plichten en verantwoordelijkheden ten aanzien van uw medemensen. Daardoor komt u in de verleiding te handelen volgens wat u denkt dat anderen van u verwachten: u vergeet wel eens wat voor u geschikt zou zijn.

Deze periode wordt over het algemeen gekenmerkt door omzichtig optreden. U begint het gevoel te krijgen dat u uw leven zoals het nu is, aankunt en wilt niets doen wat deze situatie kan verstoren. Op materieel gebied wenst u tot prestaties te komen die ook anderen op zullen vallen en waar u zichzelf min of meer voor op de borst kunt slaan.

Hoewel u er zich bewust van dat uw werk in een ruimer kader, waar ook anderen hun plaats in hebben, past, werkt u toch in deze periode het best voor uzelf. U hebt er geen behoefte aan naast uzelf ook nog uw medemensen aan te moeten kunnen.

U streeft uw doel zeer energiek en met niet aflatende ijver na. Waarschijnlijk blijft u op de ingeslagen weg voortgaan. Wijdt u zich volledig aan uw taak - en er is geen reden aan te nemen dat u dit niet zult doen - dan zult u in deze periode zeker iets bereiken.

 

naar boven

Saturnus vierkant Mars: Tegenslagen

Eind februari 2017 tot begin december 2017: Men kan in de grootste conflicten met anderen verzeild raken en past u niet op, dan bent u waarschijnlijk degene die het onderspit delft. De mensen voelen zich bedreigd door uw ambitieuze houding en trachten u een halt toe te roepen. U kunt mogelijk ook mensen ontmoeten die een doel hebben dat volkomen in strijd is met het uwe. Dat kan op elk terrein gebeuren, meestal echter in uw beroep of op het maatschappelijke vlak, maar het kan u ook persoonlijk of in de huiselijke sfeer treffen.

In eerste instantie reageert u waarschijnlijk woedend en bitter, maar al gauw uit u zich wat voorzichtiger en laat u niet meer merken hoe kwaad u bent. U pot uw boosheid op en verkeert daardoor voortdurend in een staat van onderdrukte woede. Iemand die niets met de hele zaak heeft te maken, kan daar de dupe van worden en de fiolen van uw toorn over zijn of haar hoofd krijgen uitgestort. Onnodig te zeggen dat dit niemand voor u zal innemen.

Laat de mislukkingen waarmee u in deze periode wordt geconfronteerd, u niet ontmoedigen. Deze tijd duurt niet eeuwig en u dient hem te beschouwen als een test voor uzelf en uw ambities. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat uw huidige situatie niet van voorbijgaande aard zou zijn.

 

naar boven

Pluto sextiel Neptunus: Leven en dood

Eind februari 2017 tot eind oktober 2019: Deze transit duidt op een periode waarin u meer belangstelling krijgt voor mystiek; u houdt zich bezig met ideeën en overtuigingen die betrekking hebben op bovennatuurlijke zaken. U wilt de verborgen diepten van het leven te onderzoeken en doet ervaringen op die zowel onthullend als diepgaand zijn. Deze ervaringen kunnen u een groot inzicht in uw eigen leven en dat van anderen verschaffen.

Zelfs al voelt u er niets voor zich op occulte paden te bewegen, dan nog opent deze transit u de ogen voor de meer spirituele kant van het bestaan. Een materialistische kijk op de zaken bevredigt u niet langer en u wordt zich ervan bewust dat het leven veel verder reikt dan het stoffelijke.

U ziet het mysterie van leven en dood niet langer als een abstractie: dat maakt nu een wezenlijk deel van uw leven uit. Dit houdt niet in dat u nu over uw eigen dood gaat piekeren, maar wel dat u weigert een verklaring van dit bestaan die voorbijgaat aan de zin van leven en dood, nog langer te aanvaarden.

 

naar boven

Neptunus oppositie Uranus: Veranderd bewustzijn

Midden april 2017 tot midden februari 2019: Deze transit brengt een totale ommekeer in uw bewustzijn tot stand. U wordt met levensfacetten geconfronteerd waarvan u nog nooit hebt gedroomd. De activiteiten kunnen op de volgende terreinen liggen: occultisme of metafysica; astrologie; magie; bewustzijnsverruiming, misschien met behulp van drugs of meditatie; bewegingen die er extreem idealistische of radicale ideeën op na houden.

Grote nieuwe inzichten dringen zich met zo'n kracht aan u op dat het lijkt of ze wat betreft uw denkpatroon en levensvisie, geen steen op de andere laten. Dit is echter alleen maar een kwestie van perspectief. U staat midden in dit veranderingsproces en kunt dus de relatie tussen het nieuwe en het oude absoluut niet zien. Toch bestaat deze relatie wel degelijk en zodra het hoogtepunt van deze transit voorbij is, wordt u dat duidelijk.

Het is wel een periode van enorm psychologisch inzicht en grote veranderingen, maar niet van grote stabiliteit. Blijf flexibel genoeg om de nodige aanpassing tot stand te brengen. Hang uzelf niet aan starre patronen op, want u zult keer op keer gedwongen worden deze te herzien. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat deze invloed werkzaam is op het psychologische vlak.

U reageert waarschijnlijk met verwarring, twijfel en onzekerheid. Maak u niet ongerust en wacht tot de situatie wat kalmeert. Tracht het nemen van beslissingen en het aangaan van verbintenissen op lange termijn zoveel mogelijk te minimaliseren: uw veranderd bewustzijn zal zich daar moeilijk aan kunnen houden. Verliezen oude doelstellingen hun betekenis, dan moet men deze kunnen laten vallen. Heb geduld en u zult een nieuw levensdoel ontdekken dat beter bij u past.

Anderen verklaren u soms voor gek: u doet en ziet dingen die in hun ogen abnormaal zijn. Trek u daar niets van aan. Deze ommekeer in denken en doen is een fundamenteel deel van uw leven en dat mag u niet tegenhouden.

 

naar boven

Uranus conjunct Middernachtspunt: Nieuwe inzichten

Begin mei 2017 tot begin april 2018: Er zullen zich in deze periode vele veranderingen in uzelf voltrekken die zich weerspiegelen in uw allernaaste omgeving - uw thuis en uw relaties met mensen die u het naast staan , zoals uw partner en uw ouders. Op deze terreinen kunnen zich schokkende gebeurtenissen voordoen, waardoor u wordt gedwongen al het andere opzij te zetten om deze problemen op te lossen.

Dit kan letterlijk uitwerken: uw huis of iets anders kan schade oplopen die onmiddellijk gerepareerd dient te worden. Ook in deze vorm hebben we echter te maken met een uiterlijk teken van de noodzaak tot innerlijke verandering. Iets wat jaren lang heeft liggen smeulen, vlamt plotseling op. Onderdrukt u dit, dan verplaatst deze energie zich naar uw omgeving en richt daar schade aan. Om een nieuw inzicht te verwerven, kunt u met eigenschappen worden geconfronteerd geconfronteerd waarvan u niet eens wist dat u ze bezat. De buitenwereld heeft misschien niets in de gaten, maar u hebt dat wel degelijk en dit geldt tevens voor uw allernaaste omgeving. U vindt het wellicht noodzakelijk enorme veranderingen in uw huis of verbintenis aan te brengen.

Aangezien deze transit uw beroep en uw maatschappelijke situatie aanduidt, kunt u ook op deze terreinen veranderingen verwachten. U kunt in uw werk op tegenstand stuiten van mensen die u willen beletten verder te komen. Probeer achter de oorzaak van het probleem te komen en het met deze mensen uit te praten. Loopt u over hen heen, dan zullen ze u zoveel mogelijk schade trachten te berokkenen. Vormt u op maatschappelijk gebied een bedreiging voor iemand anders, dan geldt op dat terrein hetzelfde. Bij deze transit bestaat het gevaar dat men zijn sociale status plotseling verliest. Meestal ligt de oorzaak in het feit dat men niet voldoende rekening met zijn medemensen heeft gehouden. Zij zien geen andere weg dan u van uw voetstuk te doen vallen.

Gebruik deze tijd om nieuwe waarheden over uzelf te ontdekken, wees daarbij volkomen eerlijk en maak u deze nieuwe inzichten eigen. Op deze wijze kunt u de negatieve uitwerking van dit aspect ontgaan.


Korte Horoscoop - Prognose februari 2017 tot juli 2017
voor John Montgomery [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 20 januari 1965 kloktijd: 6:20
in Danville, KY (US) U.T: 11:20
84w46, 37n39 sterrentijd: 13:39:26

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Waterman 0°12'20 in huis 1 direct
Maan Maagd 10°34'19 in huis 8 direct
Mercurius Steenbok 9°31'31 in huis 1 direct
Venus Steenbok 10°10'31 in huis 1 direct
Mars Maagd 27°36'50 in huis 9 direct
Jupiter Stier 16°16'43 in huis 4 direct
Saturnus Vissen 3°14'52 in huis 2 direct
Uranus Maagd 14°24'25 in huis 8 retrograde
Neptunus Schorpioen 19°44'38 in huis 10 direct
Pluto Maagd 16°03'03 in huis 8 retrograde
Maanskn.(t) Tweelingen 22°23'33 in huis 6 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Steenbok 4°57'37
2de huis Waterman 13°24'49
3de huis Vissen 23°41'57
Imum Coeli Ram 26°47'41
5de huis Stier 22°19'38
6de huis Tweelingen 13°49'38
Descendant Kreeft 4°57'37
8ste huis Leeuw 13°24'49
9de huis Maagd 23°41'57
Medium Coeli Weegschaal 26°47'41
11de huis Schorpioen 22°19'38
12de huis Boogschutter 13°49'38

Transits
Neptunus oppositie Maan Midden mei 2015 tot midden december 2017
Saturnus sextiel Midhemel Midden februari 2017 tot begin december 2017
Saturnus vierkant Mars Eind februari 2017 tot begin december 2017
Pluto sextiel Neptunus Eind februari 2017 tot eind oktober 2019
Neptunus oppositie Uranus Midden april 2017 tot midden februari 2019
Uranus conjunct Middernachtspunt Begin mei 2017 tot begin april 2018

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst