Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Matthew R. Kennedy [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Matthew R. Kennedy [Adb], født 4 Oktober 1980
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Matthew R.s fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Matthew R. med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] På grund af Matthew R.s naturlige forkærlighed for fornuftens verden, kan han være meget bange for følelsernes magt og ustyrlighed. I sit indre rummer han en dyb sårbarhed og en emotionel intensitet, der ofte kan være i konflikt med hans ønske om at opretholde harmoni, [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Matthew R.s indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Han vender sig bort fra alt lavt, groft eller dyrisk både på det fysiske og det emotionelle plan, og hvis han i den tidlige barndom bliver udsat for de mere rå sider af tilværelsen, vil han sikkert reagere med gråd eller psykosomatiske symptomer. Han er imidlertid ikke "svag" [...]

[..] Han er meget sårbar over for kritik ­ til dels fordi han i forvejen er sin egen hårdeste kritiker, idet han allerede tidligt sætter sig høje standarder og bliver meget ked af det, hvis han ikke kan leve op til disse. Hvis det bliver nødvendigt at kritisere ham, bør det gøres [...]

Skjulte træk

[..] Hvis han kan lære at imødekomme denne jordiske og menneskelige side af sig selv, vil det give ham større selvtillid og sætte ham i stand til at forsvare sig selv i konfliktsituationer. Han vil så også lettere kunne være oprigtig og autentisk i sit samvær med andre. Forældrene og [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Skønt han på mange områder kan være realistisk, er han meget idealistisk i sin opfattelse af dem, han holder af, og kan blive overrasket og vred, når han opdager, at de kun er mennesker. Matthew R.s varme og generøse følelsesnatur kan sommetider være lidt overvældende for [...]

[..] Naturligvis kan ingen forældre, uanset hvor kultiverede de er, være smukke, elskværdige og have en upåklagelig opførsel fireogtyve timer i døgnet. Endvidere kan omstændigheder, som f.eks. et stort arbejdspres eller konflikter i familien, betyde at far og søn har mindre tid [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering