•    
  Planetpositioner
  18-Dec-2017, 03:57 UT/GMT
  Sol2624'49"23s23
  Måne2515'34"19s24
  Merkur156'37"r19s50
  Venus216'39"23s04
  Mars530'59"12s26
  Jupiter1427'32"15s11
  Saturn2945'34"22s31
  Uranus2440'22"r9n01
  Neptun1139' 9"8s02
  Pluto1819'17"21s43
  Sand Månek.1557'54"r16n03
  Chiron2423'31"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Accardo Salvatore [Adb], født 9 September 1941
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Jomfruen, Månen i Vædderen *Ascendanten i Krebsen, Månen i 10. hus *Solen i 3. hus *Venus i 4. hus *Månen i 10. hus *Saturn i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 9 September 1941 kl. 2:00 i Torino, Italy.

Dit soltegn er Jomfru. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Vædder.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Jomfruen, Månen i Vædderen

Du blev født med Solen i Jomfruen og Månen i Vædderen. Nøglebegreberne til din karakter er praktisk og analytisk sans, beslutsomhed og nytteværdi, hvortil bliver føjet Vædderens dynamik, som tillader alle disse træk at fungere harmonisk sammen. Inderst inde er du Jomfru, hvilket vil sige, at du arbejder og ofte tjener andre på et eller andet niveau. Du vælger at undlade at tage styringen, og psykisk er du meget mere rolig ved at arbejde under andres ledelse. Du nærer et ønske om at være tilfreds på dit arbejde og derhjemme, blot andre ikke griber for skødesløst ind i dit privatliv. Selvom du udadtil virker lidenskabelig og intens, så gør Solen i Jomfruen dig indvendigt kølig og tilbagetrukken. Seksuelt er du både interesseret og nysgerrig, men måske ikke så ivrig efter at fortabe dig i det erotiske favntag. Din opmærksomhed over for detaljer er sommetider så overdrevet, at det vil skabe problemer i dit følelsesliv. Nøglen til et mere helstøbt væsen ligger i en afbalancering af Jomfruens praktiske sans og medmenneskelighed med Vædderens aggressivitet og dynamik.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 10. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 10. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Dit liv vil være orienteret mod at opnå en offentlig stilling præget af hæder, agtelse og berømmelse. Din livsbane synes meget energisk med en sans for styrmandsskab og ledelse. Du har mange mål i livet og nogle glimrende muligheder for at opnå resultater. Du har tendens til at være udadvendt og kan lægge for stor vægt på offentlige aktiviteter til skade for din familie.

Vær forsigtig i dine offentlige handlinger og hold styr på retningen for at undgå et dårligt rygte.

Dine bedste erhvervsmuligheder ligger i valget af en ansættelse, som indebærer omskiftelser, og som kræver initiativlyst og megen rejseaktivitet.

til top

Solen i 3. hus

Solen stod i dit 3. hus ved fødslen.

Din individualitet, som er styret af Solen, må bestå flere forskellige karmiske, mentale tests for at vende tilbage til sit spirituelle hjem med en større viden om denne bevidsthedstilstand. Dit intellekt stræber efter berømmelse, social succes, hæder, magt og storslået forfremmelse ved hjælp af intellektuel indsigt.

Vejen til realisering af berømmelse, ære, ædelmodighed og forfremmelse ligger i studier, kommunikation og selvudtryk. Dit syn på livet er optimistisk, selvsikkert, venligt og generøst.

Dit intellekts begrænsninger ligger i en mangel på interesse for detaljer eller beskæftigelser og sager, som du anser for at være under din værdighed.

til top

Venus i 4. hus

Venus stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er sædvanligvis en meget gunstig og frugtbar placering, som giver nogle strålende familierelationer i et fredsommeligt og smukt miljø.

Denne placering kan tyde på mange sociale sammenkomster, fester, selskaber, fejringer og tilsvarende aktiviteter.

Nær slutningen på dit liv vil du opleve en økonomisk gevinst og en generel økonomisk forbedring.

Du har en medfødt kærlighed til livet på landet og i naturen og vil få mange muligheder for at imødekomme disse følelser.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.

til top

Saturn i 11. hus

Saturn stod i dit 11. hus ved fødslen. Psykologisk tyder dette på et temmelig dystert og begrænset syn på dine personlige ambitioner, dine venskaber og din fremtid. Du er meget ambitiøs, forsigtig, rimelig, tålmodig, ansvarlig, men måske også for alvorlig.

Du er et menneske med få venner, og selv i den position kan du opleve, at nogle af dem vil støtte dig med deres råd i stedet for med konkret hjælp i faretruende situationer.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Accardo Salvatore [Adb] (mand)
født den 9. september 1941 lokaltid: 2:00
i Torino, Italy U.T.: 00:00
7e40, 45n03 sid. tid: 23:41:16

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Jomfru 15°54'52 i hus 3 direkte
Måne Vædder 23°13'15 i hus 10 direkte
Merkur Vægt 3°11'37 i hus 4 direkte
Venus Vægt 22°41'11 i hus 4 direkte
Mars Vædder 23°41'03 i hus 10 retrograd
Jupiter Tvilling 19°52'27 i hus 12 direkte
Saturn Tyr 28°32'49 i hus 11 stationær (R)
Uranus Tvilling 0°20'57 i hus 11 stationær (R)
Neptun Jomfru 26°59'37 i hus 4 direkte
Pluto Løve 5°04'04 slutningen af hus 1 direkte
Sand Måneknude Jomfru 22°43'52 slutningen af hus 3 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 17°59'25
2.Hus Løve 6°10'33
3.Hus Løve 27°21'18
Imum Coeli Jomfru 24°53'50
5.Hus Skorpion 1°34'56
6.Hus Skytte 12°58'19
Descendant Stenbuk 17°59'25
8.Hus Vandbærer 6°10'33
9.Hus Vandbærer 27°21'18
Medium Coeli Fisk 24°53'50
11.Hus Tyr 1°34'56
12.Hus Tvilling 12°58'19

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 3°58
Sol Sekstil Ascendant 2°05
Måne Opposition Venus 0°32
Måne Konjunktion Mars 0°28
Måne Sekstil Jupiter 3°21
Måne Kvadrat Ascendant 5°14
Merkur Trigon Saturn 4°39
Merkur Trigon Uranus 2°51
Merkur Sekstil Pluto 1°52
Venus Opposition Mars 1°00
Venus Trigon Jupiter 2°49
Venus Kvadrat Ascendant 4°42
Mars Sekstil Jupiter 3°49
Mars Kvadrat Ascendant 5°42
Saturn Konjunktion Uranus 1°48
Saturn Trigon Neptun 1°33
Uranus Trigon Neptun 3°21
Uranus Sekstil Pluto 4°43
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt