Horoscoop voor:
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Leif Garrett [Adb], geboren op 8 november 1961
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en zijn karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Leifs geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat hij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat hem alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Leif al aan het werk, en helpt hem zijn persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor hem het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] En als het om meer emotioneel geladen situaties gaat, kost dat tijd. Zijn in wezen pragmatische instelling is in feite een geschenk, want als hij ouder wordt, zal zijn nadruk op de directe ervaring de basis leggen voor een gezonde, realistische en competente manier om tegen [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Leifs innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Hij is iemand die zich van nature weinig laat vertellen, en is niet geneigd om zijn houding te wijzigen of iemand naar de mond te praten om te krijgen wat hij wil hebben. Hij is ook honderd procent bereid om confrontaties aan te gaan en, als het nodig is, een belediging [...]

[..] De kans bestaat dat hij niet zoveel belangstelling heeft voor sociale kwesties in het algemeen, want die hebben slechts abstracte betekenis voor hem. Meestal zal hij zijn warme, toegewijde en loyale aard alleen laten zien aan mensen die hij feitelijk kent. Hem vertellen [...]

Verborgen trekjes

[..] En hoewel hij meestal direct komt met wat hem dwars zit, en emotioneel gezien niet gauw iemand zal omkopen of proberen naar zijn hand te zetten, is hij veel banger dat anderen hem niet mogen dan hij wenst toe te geven ­ ook niet aan zichzelf. Het zelfvertrouwen dat hij heeft [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met zijn ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Als hij zich in emotioneel opzicht in een isolement of afgewezen voelt, is er kans dat hij een overdreven nadruk gaat leggen op allerlei concrete zaken ­ eten, speelgoed of andere dingen die hij graag om zich heen heeft ­ maar al die buitengewoon grote aandacht daarvoor [...]

[..] Ook als echtscheiding onregelmatig contact veroorzaakt, is het belangrijk dat de nadruk ligt op een gevoel van continuïteit en vertrouwen. Wat Leif het meest nodig heeft is het gevoel dat zijn vader er altijd voor hem is, wat er ook gebeurt. Hij wil dat hij altijd zijn principes [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt zijn potentieel op zijn eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren