•    
  Actuele planetaire posities
  22-dec-2014, 04:41 UT/GMT
  Zon0Steenbok14'21"23s26
  Maan1Steenbok57'22"18s33
  Mercurius7Steenbok59'38"25s14
  Venus14Steenbok25'42"23s45
  Mars13Waterman22'50"17s58
  Jupiter22Leeuw20' 7"r14n50
  Saturnus29Schorpioen50'19"18s14
  Uranus12Ram34'11"4n21
  Neptunus5Vissen9'55"10s18
  Pluto12Steenbok49'31"20s39
  Ware Knoop16Weegschaal15'10"r6s23
  Cheiron13Vissen28'27"2s10
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Queen of Belgium Paola ['
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf december 2014
voor Queen of Belgium Paola [Adb], geboren op 11 september 1937
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2014
Introductie

Innerlijke ontplooiing * Pluto driehoek Uranus: * Begin februari 2014 tot midden december 2015:

Aantrekkelijke verschillen * Uranus driehoek Venus: * Begin april 2014 tot begin maart 2015:

Vatbaar voor suggesties * Jupiter vierkant Uranus: * Midden september 2014 tot midden mei 2015:

Sierlijk en smaakvol * Jupiter conjunct Venus: * Midden september 2014 tot midden mei 2015:

Uiterst nuttig * Saturnus driehoek Pluto: * Midden december 2014 tot eind september 2015:

Innerlijke stabiliteit * Saturnus driehoek Saturnus: * Begin januari 2015 tot eind oktober 2015:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Pluto driehoek Uranus: Innerlijke ontplooiing

Begin februari 2014 tot midden december 2015: Dit is een periode van constructieve en radicale ommekeer, of in uw eigen leven of in dat van de mensen uit uw omgeving. U streeft ernaar uw leven dusdanig te wijzigen dat het zich duidelijk onderscheidt van uw bestaan in het verleden. Dit doet u niet blindelings en uit behoefte tot opstandigheid, doch weloverwogen en met oog voor het geheel. De veranderingen die u tot stand brengt zijn dan ook diepgaand en blijvend.

Krijgt u de kans, dan kunt u iets heel bijzonders bereiken, dat wil zeggen iets wat buiten uw normale verwachtingspatroon ligt. De veranderingen die u in deze periode aanbrengt en de taken die u verricht, zullen uw horizon verruimen en dat stelt u in staat meer te bereiken dan u gewend bent. U kunt betrokken raken bij totaal onverwachte zaken die hetzelfde verruimende effect op u hebben.

Wellicht gaat uw belangstelling uit naar volkomen nieuwe ideeën en denkbeelden en naar de mensen die daar bij betrokken zijn. Of u nu wel of niet trouw blijft aan uw oude vrienden, u zult zeker nieuwe relaties aanknopen die uw innerlijke ontplooiing weerspiegelen.

Remmende omstandigheden, een door vooroordelen vertroebeld waarnemingsvermogen en knellende verbintenissen, kunnen tijdens deze transit plotseling uit uw leven verdwijnen. U beschouwt dit niet als een verlies maar als een soort wedergeboorte: u voelt zich bevrijd. Nu kunt u eindelijk alles doen wat tevoren niet mogelijk was.

Deze transit kan u op elk gebied meer armslag te geven en alle patronen die u in uw bewegingsvrijheid belemmerd hebben, op te ruimen. U krijgt de gelegenheid veel meer inzicht te verwerven in uzelf en in wat u van uw leven kunt maken.

naar boven

Uranus driehoek Venus: Aantrekkelijke verschillen

Begin april 2014 tot begin maart 2015: Uw relaties zijn opwindend en geven u een nieuw gevoel van vrijheid. Bent u op dit ogenblik niet bij een liefdesaffaire betrokken, dan zou dat nu wel eens kunnen gebeuren. Waarschijnlijk wordt dit heel anders dan wat u tot nog toe hebt ervaren. U kunt iemand uit een ander milieu of van een ander ras ontmoeten, iemand die veel ouder of jonger is en er totaal verschillende interesses op na houdt: het is juist dit "andere" dat u zo aantrekt. U vlucht hiermee uit de dagelijkse sleur. Zo'n verbintenis heeft onder de huidige invloed wèl een kans blijvend te zijn: u bent samen in staat de belangstelling en opwinding uit de beginperiode te handhaven en daardoor zult u niet licht tot sleur vervallen. U geeft elkaar tevens voldoende vrijheid en ruimte; u verstikt elkaar niet door een te grote bezitsdrang.

Hebt u reeds een verbintenis, dan is het nu de tijd om daar wijzigingen in aan te brengen, die de relatie nieuw leven geven. U zult merken dat geen van beiden bang hoeft te zijn dat de ander misbruik zal maken van zijn of haar behoefte aan onafhankelijkheid en individuele zelfexpressie.

Deze transit geeft opwindende en gewaagde, maar toch constructieve vriendschappen. Elk sociaal contact, zelfs indien dit doorgaans niets opwindends heeft te bieden, kan fascinerend en nieuw zijn. Het leven is in deze periode zeker niet saai te noemen.

naar boven

Jupiter vierkant Uranus: Vatbaar voor suggesties

Midden september 2014 tot midden mei 2015: De uitwerking van deze transit kan zeer verschillend zijn. Als een donderslag bij heldere hemel kunnen kansen en veranderingen in uw leven komen die u ongekende mogelijkheden bieden, maar zij kan ook een dusdanige rusteloosheid en ongeduld veroorzaken, dat u in uw vrijheidsdrang enorme onrust creëert.

Onder alle omstandigheden ziet u veranderingen, terecht of ten onrechte, als de enige mogelijkheid om verder te kunnen gaan en tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Het gevaar bestaat echter dat u alleen maar aan het "veranderen" denkt en niet zorgvuldig overweegt welke verandering de beste zou zijn. U bent in negatieve zin zeer vatbaar voor suggesties en hebt de neiging bij druk en spanning er in omgekeerde richting vandoor te gaan.

U hecht grote waarde aan vrijheid en zult er dan ook voor vechten die op bepaalde terreinen te veroveren. Dit kan uitermate verstorend werken op uw verbintenissen, want u reageert zeer vijandig op alles en iedereen die u probeert "in toom" te houden. Deze transit kan een periode van voortdurende veranderingen veroorzaken, waarbij u van de ene dag op de andere niet weet wat die zal brengen.

Weet u enige mate van zelfbeheersing op te brengen, dan zullen u zeker kansen worden geboden; gesp uzelf echter niet in een soort dwangbuis, zodat u niet eens in staat bent de geboden kansen te grijpen. Er zijn inderdaad bepaalde dingen waar u in deze periode van vrijgesteld zou moeten zijn en zolang u maar niet als een kip zonder kop rond gaat rennen, zult u waarschijnlijk precies die mate van vrijheid krijgen die u nodig hebt. Blijf kalm en u zult plotseling ontdekken dat de mogelijkheden om voorwaarts te gaan op u liggen te wachten en dat er niets is om u tegen te houden. Uw geduld zal niet te lang op de proef worden gesteld.

naar boven

Jupiter conjunct Venus: Sierlijk en smaakvol

Midden september 2014 tot midden mei 2015: Dit aspect helpt alle oneffenheden in uw relatie glad te strijken, het bevordert de vriendschap en geeft een sterk verlangen naar rust en geluk. U geniet van het gezelschap en de gesprekken met vrienden en vindt het heerlijk uit te gaan en andere mensen op te zoeken. U kunt in het middelpunt van de belangstelling komen te staan en daar intens van genieten.

Soms brengt deze transit een nieuwe liefde in uw leven. Is dit het geval en werken andere factoren niet tegen, dan kan deze verbintenis bijzonder succesvol zijn: ze bevordert de innerlijke groei van beiden en er heerst een uitstekend evenwicht tussen liefde en vrijheid. Er zal maar heel weinig sprake zijn van jaloezie en kleinzieligheid.

Dit aspect heeft een zelfde uitwerking op reeds bestaande verbintenissen, dus ook hier wordt een gelukkige periode ingeluid. U hebt in de eerste plaats oog voor de grote lijnen en verliest zich niet in onbelangrijke kleinigheden die ruzie kunnen veroorzaken en daardoor zullen dergelijke problemen zich waarschijnlijk ook niet voordoen.

U hebt een betere smaak dan anders en u bent geneigd iets heel moois en kostbaars aan te schaffen; helaas kan het ook iets zijn dat smakeloos is en niets meer dan een modeverschijnsel. Een van de weinige gevaren die deze transit meebrengt is de behoefte geld of andere middelen over de balk te gooien. Hiertegenover staat dat dit aspect eveneens geld in het laatje kan brengen. Alles hangt hier van uw eigen instelling af, maar welke kant het ook uitgaat: houd de zaak onder controle.

U wilt uzelf met zoveel mogelijk schoonheid omringen. U stoort zich meer dan ooit aan onsmakelijke en lelijke dingen; tracht die dan ook zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Uw aandacht gaat uit naar de mooie kant van het leven en daar moet u zich ook op richten.

naar boven

Saturnus driehoek Pluto: Uiterst nuttig

Midden december 2014 tot eind september 2015: Deze transit stelt u in de gelegenheid diep in uzelf te schouwen en te ontdekken welke creatieve krachten in u werkzaam zijn. Tezelfdertijd geeft dit aspect u de kans daar een praktisch gebruik in uw dagelijks leven van te maken. Zowel in uw werk als op andere levensterreinen kunt u uw ambities verwezenlijken. U gebruikt uw energie op beheerste en welhaast meedogenloze wijze en werkt waarschijnlijk harder dan ooit te voren.

U besteedt veel aandacht aan alles wat in u omgaat en hebt u het gevoel dat u daar baat bij zult vinden, dan is dit een uitstekende tijd voor psycho-therapie of andere technieken die het bewustzijn verhogen, zoals bijvoorbeeld yoga en meditatie.

In uw beroep kunt u goede vorderingen maken. U werkt hard, geconcentreerd en doelmatig: anderen zijn daar zeer van onder de indruk. U doet uzelf gelden op een manier die uw medemensen duidelijk maakt dat er met u geen spelletje valt te spelen. Zij nemen u en uw inspanningen serieus. Dit aspect lokt hoe dan ook weinig of geen tegenstand uit. Anderen zijn bereid met u samen te werken, ze hebben het gevoel dat u in staat bent het werk tot een goed einde te brengen.

De uitwerking van deze transit is heel subtiel, doch allerminst zwak. Verwacht geen schokkende gebeurtenissen: de effecten zijn op psychologisch vlak voelbaar. U zult ontdekken dat u doelmatiger werkt en meer invloed kan uitoefenen. Dit kan een bijzonder nuttige transit zijn.

naar boven

Saturnus driehoek Saturnus: Innerlijke stabiliteit

Begin januari 2015 tot eind oktober 2015: U bent in staat eerder behaalde successen op hun juiste waarde te schatten. U overziet uw leven en kunt bewust de touwtjes in handen nemen. Dit berust niet slechts op een verstandelijk proces, doch op werkelijke levenservaring. U hebt bepaalde dingen meegemaakt en daardoor weet u hoe nu verder te gaan.

Er ontstaan geen moeilijkheden op zakelijk vlak of in uw beroep. Werkgevers en superieuren waarderen de rustige en beheerste manier waarop u uw werk verricht en ook zij zien de resultaten van uw vroegere ervaringen. Door uw innerlijk evenwicht zijn de relaties in uw leven die werkelijk waardevol voor u zijn, eveneens stabieler.

U hebt een harmonische kijk op het leven. U begrijpt uw eigen levensvisie en u wordt wat dat betreft met weinig vraagtekens geconfronteerd. Dit is geen periode waarin u op de proef gesteld wordt, dus kunt u ook niet weten in hoeverre uw inzichten opgewassen zijn tegen toekomstige crises. U weet alleen dat ze de moeilijkheden in het verleden hebben doorstaan. De toekomst pakt echter altijd anders uit dan u denkt en wat nu juist is, hoeft dat later niet meer te zijn. Blijf daarom openstaan en verlies uw flexibiliteit niet. Ook uw kennis en inzicht zijn in zekere zin beperkt. Kijk kritisch naar u zelf en blijf naar verbetering streven. Al gaat alles op het ogenblik van een leien dakje, het is helemaal niet gezegd dat dit altijd zo blijft.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose december 2014 tot mei 2015
voor Queen of Belgium Paola [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 11 september 1937 kloktijd: 14:46
in Lucca, ITALY U.T: 13:46
10e29, 43n50 sterrentijd: 13:48:35

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Maagd 18°23'38 in huis 8 direct
Maan Boogschutter 4°19'27 in huis 11 direct
Mercurius Maagd 24°06'17 in huis 8 retrograde
Venus Leeuw 13°40'37 in huis 8 direct
Mars Boogschutter 17°58'15 in huis 12 direct
Jupiter Steenbok 17°29'25 in huis 1 stationair (D)
Saturnus Ram 2°44'53 in huis 3 retrograde
Uranus Stier 13°28'34 in huis 4 retrograde
Neptunus Maagd 18°41'17 in huis 8 direct
Pluto Kreeft 29°36'24 in huis 7 direct
Maanskn.(t) Boogschutter 9°41'08 in huis 11 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Steenbok 2°21'05
2de huis Waterman 13°27'00
3de huis Vissen 26°23'09
Imum Coeli Ram 29°11'52
5de huis Stier 23°15'23
6de huis Tweelingen 13°03'10
Descendant Kreeft 2°21'05
8ste huis Leeuw 13°27'00
9de huis Maagd 26°23'09
Medium Coeli Weegschaal 29°11'52
11de huis Schorpioen 23°15'23
12de huis Boogschutter 13°03'10

Transits
Pluto driehoek Uranus Begin februari 2014 tot midden december 2015
Uranus driehoek Venus Begin april 2014 tot begin maart 2015
Jupiter vierkant Uranus Midden september 2014 tot midden mei 2015
Jupiter conjunct Venus Midden september 2014 tot midden mei 2015
Saturnus driehoek Pluto Midden december 2014 tot eind september 2015
Saturnus driehoek Saturnus Begin januari 2015 tot eind oktober 2015

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astrodienst Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst