•    
  Actuele planetaire posities
  3-sep-2015, 09:14 UT/GMT
  Zon10Maagd33'59"7n36
  Maan14Stier30'49"12n43
  Mercurius7Weegschaal35'32"5s05
  Venus14Leeuw33'50"r9n24
  Mars16Leeuw18' 3"17n03
  Jupiter4Maagd58'26"10n30
  Saturnus29Schorpioen6'26"18s09
  Uranus19Ram55' 8"r7n10
  Neptunus8Vissen20'38"r9s12
  Pluto13Steenbok5'33"r20s56
  Ware Knoop1Weegschaal7'41"0n27
  Cheiron19Vissen37'23"r0n17
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf september 2015
voor Rajiv Gandhi [Adb], geboren op 20 augustus 1944
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

Hoedt u voor "deskundigen" * Neptunus conjunct Descendant: * Eind april 2014 tot midden februari 2016:

Vreemde stemmingen * Neptunus oppositie Maan: * Eind april 2015 tot midden februari 2017:

Prachtige kansen * Jupiter conjunct Jupiter: * Vanaf 31 augustus 2015 tot 9 september 2015:

Geen arrogante houdingen * Jupiter conjunct Ascendant: * Vanaf 13 september 2015 tot 23 september 2015:

Emotionele zekerheid * Jupiter conjunct Maan: * Vanaf 23 september 2015 tot 3 oktober 2015:

Vooruitziende blik * Jupiter conjunct Mercurius: * Eind november 2015 tot begin augustus 2016:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Neptunus conjunct Descendant: Hoedt u voor "deskundigen"

Eind april 2014 tot midden februari 2016: Uw intiemste relaties en verbintenissen zijn in deze periode verwarrend en geven moeilijkheden. Vraag anderen niet te snel om raad, zelfs geen advocaten, huwelijksconsulenten of dokters. Natuurlijk zullen deze mensen u niet allemaal onjuiste adviezen geven, zelfs niet onder deze transit, maar u moet uw eigen kritisch vermogen niet het zwijgen opleggen omdat de een of andere "deskundige" zijn mening heeft gegeven.

Er kunnen communicatiestoornissen in huwelijk, partnerschap of andere compagnonschappen optreden. Het is niet onmogelijk dat een van beide partners iets voor de ander tracht te verbergen. Is dit het geval, houd daar dan zo snel mogelijk mee op: u kunt daarmee het zo onontbeerlijke vertrouwen in elkaar volkomen verliezen. Zelfs indien u dit doet om het "bestwil" van de ander, zal deze dat niet kunnen inzien en daarmee is het vertrouwen alsnog verspeeld.

Misschien is er geen sprake van verbergen of achterhouden en hebt u alleen maar een slecht contact. Zorg ervoor dat u elkaar werkelijk begrijpt en neem niet zo maar aan dat u wel weet wat de ander bedoelt of dat zij aan een half woord van u genoeg heeft. Spontaan en direct begrip is niet een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze transit.

Vermijd zo mogelijk in deze periode rechtszaken en andere confrontaties met de wet. Er kunnen zich plotselinge, onverwachte situaties voordoen waar u absoluut niet op bent voorbereid. Uw tegenstander kan gebruik maken van subversieve methoden die u grote schade kunnen berokkenen. Over het algemeen zullen uw vijanden - zo u die hebt - tijdens deze transit zeer misleidend te werk gaan. Het zal heel moeilijk worden hun tactiek te doorgronden, laat staan te bevechten. Ze kunnen u zelfs zand in de ogen strooien door u allervriendelijkst te bejegenen. Bejegen nu niet iedereen direct met wantrouwen, maar neem ook niet alles voor zoete koek aan.

naar boven

Neptunus oppositie Maan: Vreemde stemmingen

Eind april 2015 tot midden februari 2017: Deze transit veroorzaakt vreemde stemmingen en obsessies die u het leven bijzonder moeilijk kunnen maken indien u ze letterlijk of te serieus neemt. U ziet alles enigszins vervormd en bekijkt de dingen zoals u denkt dat ze zijn en dat is meestal niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Metafysische en andere psychische verschijnselen die dikwijls zo waardevol zijn om te bestuderen, kunnen nu gevaar opleveren: u loopt de kans ze verkeerd te begrijpen of er misbruik van te maken. Dit aspect onthult soms het feit dat u genoeg hebt van het leven en eraan wenst te ontsnappen. Occulte studies kunnen inderdaad een vorm van ontsnapping bieden, maar dan gebruikt u ze niet erg constructief. U hebt uw eigen leven en u doet beter daarmee om te leren gaan, loop er dus niet van weg. Verdraaiing van feiten berokkent u slechts schade.

U kunt in deze periode niet vertrouwen op uw gevoelens. U kunt bijvoorbeeld iemand zo idealiseren dat elke band met de werkelijkheid verloren gaat, maar desondanks volhouden dat u het bij het rechte eind hebt, omdat u het "zo voelt". Ongetwijfeld zal dit voor u op een teleurstelling uitlopen. Wees vooral voorzichtig in liefdesaffaires: op dit gebied heeft men toch al zozeer de neiging te veel te idealiseren. Zadel uzelf niet op met "zwerfkat-mensen" die verloren en verdrietig zijn en die een beroep op uw medelijden doen. Kunt u hen helpen, best. Maar ga van te voren na of dat binnen uw bereik ligt. U verspilt wellicht tijd en moeite aan mensen die eigenlijk helemaal niet geholpen willen worden.

Gebeurtenissen in uw persoonlijk en huiselijk leven kunnen in deze periode onduidelijkheden opleveren. Houd uw privéleven zo overzichtelijk en ordelijk als maar enigszins kan. Problemen op dat terrein kunnen uw zelfvertrouwen aantasten, waardoor u bang wordt naar buiten te treden. Er kunnen zich moeilijkheden met vrouwelijke verwanten of vriendinnen voordoen.

naar boven

Jupiter conjunct Jupiter: Prachtige kansen

Vanaf 31 augustus 2015 tot 9 september 2015: Met deze transit begint een nieuwe cyclus van groei en vooruitgang. Dikwijls echter manifesteert hij zich in de vorm van zeer overdreven verwachtingen. Ze rekenen op plotselinge meevallers, veel geld of geluk en prachtige kansen. Soms gebeuren deze dingen inderdaad, maar bij de meeste mensen is het effect echter van subtieler aard, hoewel niet minder nuttig.

Alles wat nu gebeurt, zoals ontmoetingen met mensen en zelfs veranderingen in uw psychische gesteldheid, opent de deur tot groter wijsheid en volwassenheid, tot een dieper inzicht in het leven. Zowel bewust als onbewust strekt u de handen uit: u wenst meer van het leven te ontvangen, doch bent tevens bereid ook meer te geven.

Dit aspect maakt u veeleisender of genereuzer: denkt u echter alleen maar aan wat u eruit kunt halen, dan zal het niet veel opleveren. De universele wet van behoud van energie leert ons dat we deze krachten wel kunnen transformeren doch niet uit het niets kunnen scheppen. Daarom moet u evenveel geven als u wenst te ontvangen. Gedurende deze periode dient u uit te maken of dit inderdaad het geval is.

U kunt verwachten mensen te ontmoeten die u op de een of andere manier goed zullen doen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die u meer vrijheid geven of die u in staat stellen dingen te doen waar u nooit aan toe bent gekomen. U kunt gelegenheid krijgen te studeren of op reis te gaan. Soms brengt dit aspect inderdaad financieel voordeel: ga hier echter niet op zitten wachten. Zolang u zorgvuldigheid betracht en uzelf niet te buiten gaat, is dit een uitstekende periode voor investeringen of uitbreiding op zakelijk gebied.

naar boven

Jupiter conjunct Ascendant: Geen arrogante houdingen

Vanaf 13 september 2015 tot 23 september 2015: U bent tevreden met uzelf en straalt positiviteit en warmte uit. Als wisselwerking zijn de mensen u eveneens goed gezind. U geeft en ontvangt in gelijke mate.

Persoonlijke relaties worden onder dit aspect uitgebreid. Had u tot nu toe een relatief kleine vriendenkring dan breidt die zich uit en u ontmoet mensen die u niet dagelijks tegen het lijf loopt, zoals bijvoorbeeld de rijken en beroemden. Pas er wel voor op dat de relatie met dergelijke mensen niet op status is gebaseerd en dat u zich door de omgang met hen werkelijk kunt ontwikkelen.

U groeit voortdurend en neemt tijdens dat proces steeds meer op uit de wereld om u heen: dit geeft u nieuwe ervaringen waardoor u weer verder kunt komen. U kunt hierdoor steeds wijzer en geestelijk volwassener worden. Uw levensinzichten dienen zich te verruimen en te verdiepen en u moet een steeds verdraagzamer houding aannemen ten aanzien van de verschillen die er tussen de leden van de wereldbevolking heersen. U krijgt nu de gelegenheid een echte wereldburger te worden.

Ook bij deze transit bestaat het gevaar dat u een arrogante houding aanneemt en een veel te hoge dunk van uzelf krijgt. U bent misschien wel een goed mens, maar daarmee bent u nog niet meer dan anderen. Denk in termen van persoonlijke groei en niet van status in de maatschappij.

naar boven

Jupiter conjunct Maan: Emotionele zekerheid

Vanaf 23 september 2015 tot 3 oktober 2015: Dit is een buitengewoon positieve transit. U beschikt over emotionele zekerheid en uw gevoelens zijn in evenwicht. U bent eerlijk en duidelijk, zowel tegenover uzelf als tegenover anderen. U bent tegelijkertijd heel edelmoedig en in staat veel meer te geven dan anders, zonder het gevoel te hebben daarbij zelf tekort te komen. Deze configuratie appelleert aan uw moederlijke instincten, zowel aan de behoefte te beschermen en te verzorgen als aan de wens zelf steun te ontvangen. U kunt in deze periode de zorg voor anderen op u te nemen en als u daarbij hulp nodig hebt, dan krijgt u die ook.

U hecht grote waarde aan uw huiselijk en persoonlijk leven. U zult alles doen om dat zo positief mogelijk te maken. U kunt uw huis verfraaien en comfortabeler maken, maar u kunt uw huis ook openstellen voor vrienden en buren, om hen en daarbij tevens uzelf op die manier een gevoel van welbehagen te bezorgen.

U realiseert zich hoe het verleden heeft bijgedragen om de situatie te scheppen waarin u zich op dit ogenblik bevindt. U wenst zich te omringen met zaken die u aan dat verleden herinneren. Een goed moment voor een bezoek aan uw ouderlijk huis en oude vrienden en geliefden weer te zien.

Onafhankelijk van uw eigen sekse kan de een of andere vrouw u hulp of steun bieden. Haar functie is meestal u meer bewust van uzelf en daarmee minder afhankelijk te maken. Is het geen vrouw doch een man, dan zit er in zijn wijze van benadering toch een vrouwelijk element.

Een van de weinige negatieve kanten van deze transit ligt op het vlak van voeding en spijsvertering. Psychologisch gesproken bevindt u zich in een periode van incorporatie en assimilatie, van alles opnemen wat voeding en steun geeft. Lichamelijk gesproken betekent dit natuurlijk een kans op gewichtstoename. Ga u vooral niet te buiten aan te vet voedsel, dat zou moeilijkheden kunnen veroorzaken.

naar boven

Jupiter conjunct Mercurius: Vooruitziende blik

Eind november 2015 tot begin augustus 2016: U koppelt in deze periode een brede visie aan een scherp verstand en groot waarnemingsvermogen. U ziet zowel de grote lijn als het detail en er ontgaat u maar weinig. Dit uit zich in de vorm van een vooruitziende blik en het vermogen tot plannen maken op lange termijn. Een goede tijd om uw toekomst uit te stippelen: u doorziet alle afzonderlijke elementen die uw leven kunnen beïnvloeden en weet deze tevens met elkaar in verband te brengen.

U bent optimistisch en vertrouwt erop dat alles precies zo zal gaan als u het zich hebt gewenst. Waarschijnlijk is dit ook wel het geval, want u laat zich door al uw grootse gedachten toch niet van de wijs brengen. Deze transit wijst op een juist evenwicht tussen detail en grote lijn, maar er bestaat wel degelijk een gevaar dat men de eerste voor de laatste uit het oog verliest. Past u niet op, dan resulteert dit in overhaast en slordig denken. Doe het wat rustiger aan en laat u niet door enthousiasme meeslepen. Een uitstekende tijd voor het nemen van beslissingen en het afsluiten van contracten, en bovendien voor alles wat met in- en verkoop heeft te maken. De meeste transacties zullen voordelig voor u zijn.

U bent leergierig en wenst zoveel mogelijk kennis te vergaren. Een goed aspect om terug te gaan naar school, doch ook informeel zult u trachten zoveel mogelijk te leren. Met dit doel voor ogen gaat u misschien zelfs wel op reis. Alles wat met recht en wet heeft te maken, moet nu voordelig voor u zijn. Bereid u er echter wel zeer zorgvuldig op voor en laat geen losse eindjes liggen; dat zou u de nek kunnen breken.

De communicatie met anderen verloopt uitstekend. U bent optimistisch en uw positieve instelling maakt dat de mensen u belangrijke mededelingen doen. Tezelfdertijd zijn ook uw opmerkingen positief en waardevol. Op deze manier creëert men wederzijdse sympathie.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose september 2015 tot februari 2016
voor Rajiv Gandhi [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 20 augustus 1944 kloktijd: 6:34
in Bombay, India U.T: 01:42:40
72e50, 18n58 sterrentijd: 04:27:06

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 26°54'19 in huis 12 direct
Maan Maagd 10°14'54 in huis 1 direct
Mercurius Maagd 21°39'10 in huis 1 direct
Venus Maagd 11°44'19 in huis 1 direct
Mars Maagd 24°16'47 in huis 1 direct
Jupiter Maagd 5°17'01 in huis 12 direct
Saturnus Kreeft 7°17'59 in huis 10 direct
Uranus Tweelingen 12°46'04 in huis 10 direct
Neptunus Weegschaal 2°38'30 in huis 1 direct
Pluto Leeuw 8°53'56 in huis 12 direct
Maanskn.(t) Kreeft 27°29'03 in huis 11 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Maagd 8°04'33
2de huis Weegschaal 6°42'43
3de huis Schorpioen 7°29'18
Imum Coeli Boogschutter 8°30'35
5de huis Steenbok 8°48'42
6de huis Waterman 8°38'47
Descendant Vissen 8°04'33
8ste huis Ram 6°42'43
9de huis Stier 7°29'18
Medium Coeli Tweelingen 8°30'35
11de huis Kreeft 8°48'42
12de huis Leeuw 8°38'47

Transits
Neptunus conjunct Descendant Eind april 2014 tot midden februari 2016
Neptunus oppositie Maan Eind april 2015 tot midden februari 2017
Jupiter conjunct Jupiter Vanaf 31 augustus 2015 tot 9 september 2015
Jupiter conjunct Ascendant Vanaf 13 september 2015 tot 23 september 2015
Jupiter conjunct Maan Vanaf 23 september 2015 tot 3 oktober 2015
Jupiter conjunct Mercurius Eind november 2015 tot begin augustus 2016

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst