•    
  Actuele planetaire posities
  28-nov-2015, 19:20 UT/GMT
  Zon6Boogschutter13'52"21s21
  Maan13Kreeft42'18"17n53
  Mercurius12Boogschutter29'45"23s40
  Venus22Weegschaal35'15"6s50
  Mars9Weegschaal28'48"2s25
  Jupiter20Maagd45'54"4n40
  Saturnus7Boogschutter18'31"19s55
  Uranus16Ram52'18"r6n01
  Neptunus7Vissen2'54"9s40
  Pluto13Steenbok58'29"21s04
  Ware Knoop28Maagd21'48"r0n39
  Cheiron16Vissen56'18"1s02
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf november 2015
voor Rajiv Gandhi [Adb], geboren op 20 augustus 1944
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

Hoedt u voor "deskundigen" * Neptunus conjunct Descendant: * Eind april 2014 tot midden februari 2016:

Vreemde stemmingen * Neptunus oppositie Maan: * Eind april 2015 tot midden februari 2017:

Vatbaar voor suggesties * Jupiter vierkant Uranus: * Begin oktober 2015 tot eind mei 2016:

Bevredigende relaties * Saturnus vierkant Ascendant: * Vanaf 27 november 2015 tot 14 december 2015:

Vooruitziende blik * Jupiter conjunct Mercurius: * Eind november 2015 tot begin augustus 2016:

Watertrappen * Saturnus conjunct Middernachtspunt: * Vanaf 30 november 2015 tot 17 december 2015:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Neptunus conjunct Descendant: Hoedt u voor "deskundigen"

Eind april 2014 tot midden februari 2016: Uw intiemste relaties en verbintenissen zijn in deze periode verwarrend en geven moeilijkheden. Vraag anderen niet te snel om raad, zelfs geen advocaten, huwelijksconsulenten of dokters. Natuurlijk zullen deze mensen u niet allemaal onjuiste adviezen geven, zelfs niet onder deze transit, maar u moet uw eigen kritisch vermogen niet het zwijgen opleggen omdat de een of andere "deskundige" zijn mening heeft gegeven.

Er kunnen communicatiestoornissen in huwelijk, partnerschap of andere compagnonschappen optreden. Het is niet onmogelijk dat een van beide partners iets voor de ander tracht te verbergen. Is dit het geval, houd daar dan zo snel mogelijk mee op: u kunt daarmee het zo onontbeerlijke vertrouwen in elkaar volkomen verliezen. Zelfs indien u dit doet om het "bestwil" van de ander, zal deze dat niet kunnen inzien en daarmee is het vertrouwen alsnog verspeeld.

Misschien is er geen sprake van verbergen of achterhouden en hebt u alleen maar een slecht contact. Zorg ervoor dat u elkaar werkelijk begrijpt en neem niet zo maar aan dat u wel weet wat de ander bedoelt of dat zij aan een half woord van u genoeg heeft. Spontaan en direct begrip is niet een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze transit.

Vermijd zo mogelijk in deze periode rechtszaken en andere confrontaties met de wet. Er kunnen zich plotselinge, onverwachte situaties voordoen waar u absoluut niet op bent voorbereid. Uw tegenstander kan gebruik maken van subversieve methoden die u grote schade kunnen berokkenen. Over het algemeen zullen uw vijanden - zo u die hebt - tijdens deze transit zeer misleidend te werk gaan. Het zal heel moeilijk worden hun tactiek te doorgronden, laat staan te bevechten. Ze kunnen u zelfs zand in de ogen strooien door u allervriendelijkst te bejegenen. Bejegen nu niet iedereen direct met wantrouwen, maar neem ook niet alles voor zoete koek aan.

naar boven

Neptunus oppositie Maan: Vreemde stemmingen

Eind april 2015 tot midden februari 2017: Deze transit veroorzaakt vreemde stemmingen en obsessies die u het leven bijzonder moeilijk kunnen maken indien u ze letterlijk of te serieus neemt. U ziet alles enigszins vervormd en bekijkt de dingen zoals u denkt dat ze zijn en dat is meestal niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Metafysische en andere psychische verschijnselen die dikwijls zo waardevol zijn om te bestuderen, kunnen nu gevaar opleveren: u loopt de kans ze verkeerd te begrijpen of er misbruik van te maken. Dit aspect onthult soms het feit dat u genoeg hebt van het leven en eraan wenst te ontsnappen. Occulte studies kunnen inderdaad een vorm van ontsnapping bieden, maar dan gebruikt u ze niet erg constructief. U hebt uw eigen leven en u doet beter daarmee om te leren gaan, loop er dus niet van weg. Verdraaiing van feiten berokkent u slechts schade.

U kunt in deze periode niet vertrouwen op uw gevoelens. U kunt bijvoorbeeld iemand zo idealiseren dat elke band met de werkelijkheid verloren gaat, maar desondanks volhouden dat u het bij het rechte eind hebt, omdat u het "zo voelt". Ongetwijfeld zal dit voor u op een teleurstelling uitlopen. Wees vooral voorzichtig in liefdesaffaires: op dit gebied heeft men toch al zozeer de neiging te veel te idealiseren. Zadel uzelf niet op met "zwerfkat-mensen" die verloren en verdrietig zijn en die een beroep op uw medelijden doen. Kunt u hen helpen, best. Maar ga van te voren na of dat binnen uw bereik ligt. U verspilt wellicht tijd en moeite aan mensen die eigenlijk helemaal niet geholpen willen worden.

Gebeurtenissen in uw persoonlijk en huiselijk leven kunnen in deze periode onduidelijkheden opleveren. Houd uw privéleven zo overzichtelijk en ordelijk als maar enigszins kan. Problemen op dat terrein kunnen uw zelfvertrouwen aantasten, waardoor u bang wordt naar buiten te treden. Er kunnen zich moeilijkheden met vrouwelijke verwanten of vriendinnen voordoen.

naar boven

Jupiter vierkant Uranus: Vatbaar voor suggesties

Begin oktober 2015 tot eind mei 2016: De uitwerking van deze transit kan zeer verschillend zijn. Als een donderslag bij heldere hemel kunnen kansen en veranderingen in uw leven komen die u ongekende mogelijkheden bieden, maar zij kan ook een dusdanige rusteloosheid en ongeduld veroorzaken, dat u in uw vrijheidsdrang enorme onrust creëert.

Onder alle omstandigheden ziet u veranderingen, terecht of ten onrechte, als de enige mogelijkheid om verder te kunnen gaan en tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Het gevaar bestaat echter dat u alleen maar aan het "veranderen" denkt en niet zorgvuldig overweegt welke verandering de beste zou zijn. U bent in negatieve zin zeer vatbaar voor suggesties en hebt de neiging bij druk en spanning er in omgekeerde richting vandoor te gaan.

U hecht grote waarde aan vrijheid en zult er dan ook voor vechten die op bepaalde terreinen te veroveren. Dit kan uitermate verstorend werken op uw verbintenissen, want u reageert zeer vijandig op alles en iedereen die u probeert "in toom" te houden. Deze transit kan een periode van voortdurende veranderingen veroorzaken, waarbij u van de ene dag op de andere niet weet wat die zal brengen.

Weet u enige mate van zelfbeheersing op te brengen, dan zullen u zeker kansen worden geboden; gesp uzelf echter niet in een soort dwangbuis, zodat u niet eens in staat bent de geboden kansen te grijpen. Er zijn inderdaad bepaalde dingen waar u in deze periode van vrijgesteld zou moeten zijn en zolang u maar niet als een kip zonder kop rond gaat rennen, zult u waarschijnlijk precies die mate van vrijheid krijgen die u nodig hebt. Blijf kalm en u zult plotseling ontdekken dat de mogelijkheden om voorwaarts te gaan op u liggen te wachten en dat er niets is om u tegen te houden. Uw geduld zal niet te lang op de proef worden gesteld.

naar boven

Saturnus vierkant Ascendant: Bevredigende relaties

Vanaf 27 november 2015 tot 14 december 2015: Deze transit wijst op een periode waarin uw relaties met anderen zwaar op de proef worden gesteld. De eisen die door deze verbintenissen of door uw werk aan u worden gesteld. dwingen u na te denken over het feit welke relaties waardevol zijn en welke niet. Doet u dit niet zorgvuldig en bewust, dan zult u er door de druk van de omstandigheden toe worden gedwongen: mensen met wie u jarenlang hebt verkeerd verdwijnen dan tegen uw wil uit uw leven.

U hebt niet zelden de onbewuste neiging een muur tussen uzelf en uw medemensen op te trekken. Plotseling merkt u dat u alleen bent en met niemand contact meer hebt. U krijgt het gevoel dat zelfs de mensen van wie u houdt u in de steek laten, terwijl u toch altijd alles hebt gedaan om hen te steunen. Mogelijk is hier sprake van een voorbijgaande emotie doch er bestaat eveneens een kans dat u dit wel ernstig moet nemen. U hebt dan in het verleden of verkeerde prioriteiten gesteld of mensen uitgekozen die geen wezenlijke functie in uw leven konden vervullen.

Gaat het om verkeerde prioriteiten, dan hebt u te zeer geprobeerd vooruit te komen in het leven en daardoor te weinig aandacht besteed aan het geven en ontvangen van liefde. Ook kan de angst tekort te schieten of het gevoel dat u geen liefde waard bent ervoor gezorgd hebben dat u zich terugtrok. Nu krijgt u de consequenties hiervan te dragen en voelt u zich eenzaam.

In het tweede geval hebben de mensen u volgens u teveel afgeleid of wellicht zelfs tegengewerkt. Hoeveel u ook van hen kunt houden, die muur wordt opgetrokken en u zult zonder hen verder moeten gaan.

Tijdens deze transit worden verscheidene belangrijke verbintenissen verbroken. Staat uw doel u helder voor ogen, dan hoeft dit geen ramp te betekenen. De eventuele wroeging die u kunt voelen moet al snel plaats maken voor een gevoel van herwonnen vrijheid: u hoeft geen energie meer te verspillen aan onbevredigende relaties.

naar boven

Jupiter conjunct Mercurius: Vooruitziende blik

Eind november 2015 tot begin augustus 2016: U koppelt in deze periode een brede visie aan een scherp verstand en groot waarnemingsvermogen. U ziet zowel de grote lijn als het detail en er ontgaat u maar weinig. Dit uit zich in de vorm van een vooruitziende blik en het vermogen tot plannen maken op lange termijn. Een goede tijd om uw toekomst uit te stippelen: u doorziet alle afzonderlijke elementen die uw leven kunnen beïnvloeden en weet deze tevens met elkaar in verband te brengen.

U bent optimistisch en vertrouwt erop dat alles precies zo zal gaan als u het zich hebt gewenst. Waarschijnlijk is dit ook wel het geval, want u laat zich door al uw grootse gedachten toch niet van de wijs brengen. Deze transit wijst op een juist evenwicht tussen detail en grote lijn, maar er bestaat wel degelijk een gevaar dat men de eerste voor de laatste uit het oog verliest. Past u niet op, dan resulteert dit in overhaast en slordig denken. Doe het wat rustiger aan en laat u niet door enthousiasme meeslepen. Een uitstekende tijd voor het nemen van beslissingen en het afsluiten van contracten, en bovendien voor alles wat met in- en verkoop heeft te maken. De meeste transacties zullen voordelig voor u zijn.

U bent leergierig en wenst zoveel mogelijk kennis te vergaren. Een goed aspect om terug te gaan naar school, doch ook informeel zult u trachten zoveel mogelijk te leren. Met dit doel voor ogen gaat u misschien zelfs wel op reis. Alles wat met recht en wet heeft te maken, moet nu voordelig voor u zijn. Bereid u er echter wel zeer zorgvuldig op voor en laat geen losse eindjes liggen; dat zou u de nek kunnen breken.

De communicatie met anderen verloopt uitstekend. U bent optimistisch en uw positieve instelling maakt dat de mensen u belangrijke mededelingen doen. Tezelfdertijd zijn ook uw opmerkingen positief en waardevol. Op deze manier creëert men wederzijdse sympathie.

naar boven

Saturnus conjunct Middernachtspunt: Watertrappen

Vanaf 30 november 2015 tot 17 december 2015: In deze uiterst belangrijke periode van uw leven moet u grote aandacht besteden aan alles wat u doet. U begint nu namelijk aan een nieuwe activiteitsfase en wat u nu doet zal in de toekomst grote gevolgen hebben. De moeilijkheid is dat dit proces bijzonder subtiel is en dat u wellicht helemaal niet in de gaten hebt hoe belangrijk uw huidige handelwijze is.

U bent door een soort voorbereidingsperiode gegaan waarin u wel eens het gevoel had te moeten watertrappen: het bracht u nergens en er kwam niet veel uit uw handen. Sommige mensen ervaren de tijd voorafgaand aan dit aspect als een van de moeilijkste, waarin ze met de ene tegenslag na de andere worden geconfronteerd. Anderen hebben er minder moeite mee, maar lijken ze niet zo van belang.

Dit betekent het einde van een periode die min of meer een dieptepunt in uw leven vertegenwoordigde: van nu af aan begint u weer stap voor stap de ladder op te gaan.

Uw grootste verantwoordelijkheden liggen op het persoonlijke en het huiselijke vlak en daar moet u zich dan ook op concentreren. Verwaarloos deze plichten niet om te trachten in uw beroep verder te komen. Breng noodzakelijke veranderingen aan en zorg dat u uit dit gebied in uw leven zekerheid kunt verkrijgen. Wellicht is het in enkele persoonlijke relaties juist voor dit aspect plaats vond tot een breuk gekomen. Nu bent u in de gelegenheid nieuwe banden aan te knopen die beter bij u passen.

Uw leven gaat weer in opwaartse richting. De toekomst is afhankelijk van de fundamenten die u nu legt.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose november 2015 tot april 2016
voor Rajiv Gandhi [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 20 augustus 1944 kloktijd: 6:34
in Bombay, India U.T: 01:42:40
72e50, 18n58 sterrentijd: 04:27:06

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 26°54'19 in huis 12 direct
Maan Maagd 10°14'54 in huis 1 direct
Mercurius Maagd 21°39'10 in huis 1 direct
Venus Maagd 11°44'19 in huis 1 direct
Mars Maagd 24°16'47 in huis 1 direct
Jupiter Maagd 5°17'01 in huis 12 direct
Saturnus Kreeft 7°17'59 in huis 10 direct
Uranus Tweelingen 12°46'04 in huis 10 direct
Neptunus Weegschaal 2°38'30 in huis 1 direct
Pluto Leeuw 8°53'56 in huis 12 direct
Maanskn.(t) Kreeft 27°29'03 in huis 11 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Maagd 8°04'33
2de huis Weegschaal 6°42'43
3de huis Schorpioen 7°29'18
Imum Coeli Boogschutter 8°30'35
5de huis Steenbok 8°48'42
6de huis Waterman 8°38'47
Descendant Vissen 8°04'33
8ste huis Ram 6°42'43
9de huis Stier 7°29'18
Medium Coeli Tweelingen 8°30'35
11de huis Kreeft 8°48'42
12de huis Leeuw 8°38'47

Transits
Neptunus conjunct Descendant Eind april 2014 tot midden februari 2016
Neptunus oppositie Maan Eind april 2015 tot midden februari 2017
Jupiter vierkant Uranus Begin oktober 2015 tot eind mei 2016
Saturnus vierkant Ascendant Vanaf 27 november 2015 tot 14 december 2015
Jupiter conjunct Mercurius Eind november 2015 tot begin augustus 2016
Saturnus conjunct Middernachtspunt Vanaf 30 november 2015 tot 17 december 2015

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst