Horoskop for:
Psykologisk Horoskop Analyse
Gratis prøveversion
for Magda Cotrofe [Adb], født 18 Januar 1963
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Introduktion

Dette er et kort udsnit af Liz Greenes Psykologisk Horoskop Analyse. Den komplette rapport på 18-25 sider kan bestillessom E-horoskop eller indbundet hefte i Astroshop.

Denne horoskopanalyse - som benytter viden fra både astrologi og psykologi samt avancerede computerteknologiske redskaber - giver dig et astrologisk portræt, som er unikt og individuelt fokuseret, og som er skabt med henblik på erhvervelse af større selvindsigt.

II. Din Psykologiske Type

Dette korte kapitel beskriver din typiske eller karakteristiske måde at reagere på ved mødet med livets situationer.

Det righoldige spektrum af individuelle karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroskop, skal for dit vedkommende, som for enhver andens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament for din psykologiske "type".

De fleste af os indeholder en overbetoning af visse personlige egenskaber og en underbetoning af andre, og horoskopet afspejler denne medfødte slagside i temperamentet. Men dit horoskop tegner imidlertid et temmelig usædvanligt billede: muligheden af et egentlig afbalanceret temperament og en evne til at tilpasse sig tilværelsen i kraft af en kombination af personlige ressourcer bestående af realisme, fantasi, en klar tankegang og et medfølende hjerte. Det er sandsynligt, at du endnu ikke har opnået [...]

III. Karakter og Skygge

I dette omfattende kapitel i Psykologisk Horoskop Analyse bibringer Liz Greene dig et værdifuldt indblik i dine vigtigste karaktertræk.

Samspillet mellem den bevidste og den ubevidste side af dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i forhold til det pres og de udfordringer, du møder. Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit indre drama udgør selve den energikilde, der forsyner dit liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst.

[..] Du er overbevist om din egen evne til at forme dit liv nøjagtig, som du ønsker det, blot du er villig til at yde den nødvendige indsats; og du har svært ved at vise tålmodighed og forståelse over for de tilsyneladende ulykkelige skæbner, der ser ud til at være ofre for uheldige [...]

[..] Du vil hellere gøre tingene selv, ellers tak, for du ønsker ikke at stå i taknemlighedsgæld til nogen og således udsætte dig for at blive såret eller ydmyget via afhængighed af en eller anden slags. Disse to egenskaber - dit behov for at mytologisere dit liv ved hjælp af [...]

Skjulte træk

[..] Din skyggeside er en hel del mere afhængig, forvirret og fortabt, end du er; og den indeholder en rigelig dosis passivitet og en art barnlig tillid til, at en eller anden vil dukke op og tage hånd om det hele. Denne skjulte dimension i din karakter er alt det, du ikke er [...]

Mindre karakteregenskaber

Du ved, at intet i livet er gratis, og du har lært, hvad det vil sige at lægge det samme ind i tingene, som du ønsker at få ud af dem; og du bliver ikke overrasket, hvis livet indimellem viser sig at være uretfærdigt, eller du bliver snydt for din velfortjente belønning, [...]

IV. Familiebaggrund

I den komplete horoskopanalyse behandler dette kapitel dine familiemyter såvel som din oplevelse af dine forældre og disses indbyrdes forhold.

Skønt du er et individ, er du udsprunget af en familiær baggrund. som er blevet overleveret gennem generationer. Du indeholder derfor visse indre psykiske strukturer, myter og holdninger til livet, som du har erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske muld.

V. Parforhold

Dette kapitel beskriver holdninger, behov og karakteristiske mønstre i nære personlige relationer.

Såvel astrologien som psykologien belærer os om, at intet af det, der forekommer i et forhold mellem mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets begyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets afslutning. Dit fødselshoroskop beskriver dine indre karaktertræk og således også hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i dit forhold til andre.

Du er en uafhængig, modig og selvtilstrækkelig personlighed. Da du også er menneskelig, har du behov for en partner, som kan forholde sig til dig, også når du ikke er videre heltemodig, og som kan give dig blidhed, ømhed og emotionel støtte. Skønt du foretrækker, at andre betragter dig som fuldendt i og med dig selv, er du det ikke, og du ved det. Du tiltrækkes af mænd, der er i stand til at udtrykke deres følelser, og som ikke skammer sig over at have behov for andre. Sådan en ledsager kan være [...]

[..] Men du tørster også efter æventyr, og du er dybt idealistisk vedrørende kærligheden; og tid og familiaritet er fjender af sådan en romantisk ånd. Intet forhold, uanset hvor lidenskabeligt det måtte være, kan forblive mystisk og udfordrende, hvis du ikke giver dets uforudsigelighed [...]

VI. Vejen til integration

Det afsluttende kapitel i Psykologisk Horoskop Analyse rummer indsigt i det vækstmateriale, som fremgår af dit fødselshoroskop. Læs venligst et komplet eksempelhoroskop.

I det følgende vil der blive fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en bevidst indsats kan forbedre dine muligheder for at opnå større harmoni mellem de forskellige dele af dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et".

Psychological Horoscope
Annoncering
Annoncering