Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Hans-Hinrich Taeger [Adb'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Hans-Hinrich Taeger [Adb], født 15 Oktober 1944
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Hans-Hinrichs fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Hans-Hinrich med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Noget sådant vil spærre hans følelser inde i en slags psykisk trykkoger, hvorfra der vil udspringe meget bratte stemningsskift, der vil overraske alle omkring ham ­ og måske mest af alle ham selv. Uforklarlige anfald af irritabilitet og indesluttethed vil da ikke være ualmindeligt, [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Hans-Hinrichs indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Han vil sikkert være et meget aktivt barn, som konstant er i bevægelse, og som behøver masser af fysisk aktivitet og frisk luft, såvel som konstant mental stimulering. Lukker man ham inde alt for længe i et klasseværelse eller i kedsommelige omgivelser, vil han være tilbøjelig [...]

[..] hvis en ting nødvendigvis skal ordnes eller en sikkerhedsregel overholdes. I sådanne tilfælde er en rolig, bestemt optræden meget mere effektiv end voldsom vrede eller fysisk afstraffelse. Småskænden eller martyr-miner vil sandsynligvis også have det modsatte resultat af, [...]

Skjulte træk

På trods af Hans-Hinrichs stærke sans for individualitet bør man aldrig undervurdere hans afhængighed af andres accept og godkendelse. Efterhånden som han bliver større, vil denne afhængighed kunne skabe konflikter i ham, for en vigtig del af hans personlighedsudvikling [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Han rummer en stor usikkerhed, om hvorvidt han nu også "fortjener" kærlighed, men hans generthed og frygt for at være til grin betyder, at en sådan tvivl mest er tilbøjelig til at vise sig ved en "Mange tak, men det er ikke nødvendigt" holdning, som tjener til at beskytte [...]

[..] Men ærlighed, ligefremhed og en villighed til at tage beslutninger og påtage sig ansvaret for disse er egenskaber, som Hans-Hinrich vil søge i sin far, og det er vigtigt, at faderen gør en indsats for at udtrykke disse egenskaber. Hvis Hans-Hinrichs far imidlertid sidder [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering