Horoskop for:
Karriere og Erhverv
Gratis prøveversion
for Hans Zulliger [Adb], født 21 Februar 1893
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en smagsprøve på dit personlige "Karriere og Erhverv" horoskop af Liz Greene. Dette lille eksempel, som er hentet fra de forskellige kapitler, giver et indtryk af det fulde erhvervshoroskop (18-25 sider), der kan bestilles som E-horoskop eller indbundet bog i AstroShoppen.

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme. Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck.

II. Hvordan du opfatter verden

Dette kapitel beskriver kortfattet dit personlige syn på tilværelsen og forklarer, hvordan du bedst kan udfolde dette i din karriere.

III. Dine anlæg og styrker

Dette kapitel, som indeholder 8-10 sider, er et af de mest omfattende afsnit i "Karriere og Erhverv" horoskopet. Her bringes et kort uddrag i form af tre eksempler på de mange talenter, der bliver beskrevet i den fulde rapport.

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål.

[..] ", om nødvendigt med styrke, så du ikke ender med at tage skraldet for folk, der er mere dovent anlagte. Værdsæt dine evner noget mere. Uanset hvilket område du arbejder inden for, undervurderer du sikkert, i hvor høj grad du faktisk hurtigt bliver til en hovedstøtte i en [...]

[..] Du bekymrer dig om den effekt, dit arbejde har på andre, og er ikke tilbøjelig til at spilde energi på ting, som ikke betyder noget for nogen. Trods din realisme kan livets irrationelle sider indeholde stor fascination for dig. Du er tryg nok ved den verdslige verden til [...]

[..] Du kan også føle dig draget af emner som astrologi eller andre symbolsystemer, som afslører de usynlige mønstre, der løber nedenunder den ydre tilværelse. Medicin, hvad enten det drejer sig om at behandle mennesker, dyr eller planter, kan ligeledes være et frugtbart område [...]

IV. Kend din begrænsning

Dette kapitel beskriver dine personlige begrænsninger og kommer med forslag til, hvordan du kan håndtere disse i forbindelse med dit erhverv. I det fulde horoskop fylder dette kapitel omkring 5- 7 sider. Klik her for at læse hele prøveversionen

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde.

[..] Du indeholder også antydninger af nogle dybere virkelighedslag og er mere modtagelig over for livets mysterier, end du måske altid finder lige behageligt. Det er imidlertid i denne mindre håndgribelige verden, at du kan finde inspiration til at forvandle et vellønnet job [...]

[..] Hvis du var en mere flygtig natur, kunne din konkurrencelyst nemt blive tilfredsstillet i et erhverv, som tillod dig at stråle - på et område som teatret eller medierne. Men fordi du er jordbunden, fornuftig og godt rodfæstet, kan du finde sådan en tilværelse for usikker [...]

V. Samarbejde med andre

De to sidste kapitler i "Karriere og Erhverv" handler om den måde, hvorpå du samarbejder med dine kolleger i dit daglige arbejdsliv, og hvad succes betyder for dig personligt.

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav.

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker.

Karriere og Erhverv, af Liz Greene
Annoncering
Annoncering