Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret
voor Joseph Allen [Adb], geboren op 27 juni 1937
Tekst van Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2014
Introductie

Zon in Kreeft, Maan in Waterman *Ascendant in Kreeft, Maan in het Negende Huis *Zon in het Eerste Huis *Zon Conjunct Ascendant *Maan in het Negende Huis *Saturnus in het Tiende Huis *Venus in het Elfde Huis

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte vertaling van Personal Portrait (volledige versie alleen engelstalig). In deze korte versie worden slechts enkele, maar wel belangrijke, aspecten van uw geboortehoroscoop besproken.

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal- economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Dit rapport is berekend op basis van de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 27 juni 1937 om 4:24 in Crawfordsville IN, Alaska.

Uw zonneteken is Kreeft. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat ook in Kreeft en uw Maan staat in Waterman.

Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een vrouw. Uitleg

naar boven

Zon in Kreeft, Maan in Waterman

U bent geboren met de Zon in Kreeft en de Maan in Waterman. Deze astrologische combinatie suggereert in aanleg een aardige balans tussen uw spontane emoties en uw bewuste persoonlijkheid. Gevoelens worden beheerst door Kreeft, waardoor u een individu bent met een aangeboren meegaandheid, gezonde zucht naar gezelligheid en gericht op ontspanning. De Zon in Kreeft maakt dat iemand voeling heeft met de emoties van anderen zowel in hun jeugd als volwassenheid.

Uw persoonlijkheid staat ook onder invloed van de Maan in Waterman. Het sluit niet zo aan bij uw bewuste aard, maar anderen zien u als een eigenzinnig individu dat aangetrokken wordt door alles wat onorthodox en origineel is. U wordt gezien als een ruimdenkend en menslievend persoon en u beweegt zich gemakkelijk tussen allerlei rangen en standen. Uw houding is sympathiek en sociaal en u gaat uit van het goede in anderen. Toch reageert u soms verrassend, onverwachts en excentriek. De positie van de Maan in Waterman versterkt uw intuïtie, uw verbeeldingskracht en algemene sociale gevoeligheid.

Het geheim van een goede integratie van uw karakter schuilt in deze persoonlijkheidstrekken in balans te brengen en u te richten op sociale vooruitgang.

naar boven

Ascendant in Kreeft, Maan in het Negende Huis

Tijdens uw geboorte stond het dierenriemteken Kreeft aan de horizon. Heerser de Maan staat in het negende huis.

Kreeft is het vierde teken van de dierenriem. Omdat dat uw ascendant is wordt uw houding sterk beïnvloed door de Maan. Uw leven zal veranderlijk verlopen en duidelijk afwisselend periodes van activiteit of ontspanning kennen. U staat zodanig onbelemmerd open voor invloeden van buitenaf, dat u onbewust manieren en stijlen van de mensen met wie u omgaat, imiteert.

In veel gevallen zult u door de omstandigheden de rol spelen van verfijnd en deskundig persoon, maar achter het masker schuilt een zeer gevoelig mens. U bent snel geraakt omdat u niet alleen openstaat voor allerlei invloeden en subtiele indrukken, maar ook voor psychologische vibraties.

Kreeft geeft u de neiging uzelf volledig terug te trekken wanneer u wordt gekwetst of angstig bent in een bepaalde situatie. Dat overkomt u nogal eens omdat u spontaan uw neus in andermans zaken pleegt te steken. U zult uw leven lang emotioneel en niet rationeel reageren op uw omgeving.

Kreeft ascendant wil ook zeggen dat uw leven draait om huis, haard en familie. U bent zo gehecht aan uw huiselijke gewoontes en privé-leven, dat u zich daarbuiten verloren voelt. In de liefde bent u emotioneel en zacht.

Een lastig aspect kan zijn dat u te veel opgaat in triviale details van psychologische aard. Ook staat u heel snel klaar met zowel een vriendelijk woord als een kritische noot. Uw zorgzaamheid kan anderen overvallen.

Het lot brengt u in situaties waarin uw aangeboren eigenschappen goed tot hun recht komen. Wanneer u uzelf kunt bezighouden met mensen, sferen, voedsel of zoeken naar voorwerpen, niet eens noodzakelijk voor uw werk, bent u in uw element.

De kernbetekenis van dit huis is de wens belangrijke betekenissen te vinden in de loop van uw bestaan. U bent psychologisch en fysiek uitgerust om diep te graven, naar spirituele en religieuze inzichten en theorieën en om door verre landen te reizen.

U hebt een helder verstand en hoge idealen. Instinctief doorziet u metafysische thema's.

Bepaalde religieuze neigingen worden door deze stand geïntensiveerd, wellicht met overdreven enthousiasme en minachting voor minder spirituele aangelegenheden. Sociaal gezien bent u vrij altruïstisch, met een mystieke ondertoon. U hebt de aanleg om idealistisch op zoek te gaan naar nieuwe onderwerpen en uitdagingen.

NB: De Maan staat technisch gezien op de grens van huis 8 en wordt daarom geïnterpreteerd in huis 9.

naar boven

Zon in het Eerste Huis

De Zon staat in het eerste huis. U bent energiek, trots en zelfbewust van aard. U stort uzelf vol enthousiasme en energie in allerlei situaties. Met uw extraverte houding en persoonlijke uitstraling maakt u meestal een goede indruk op anderen.

Door uw grote zelfverzekerdheid straalt u de wilskracht uit waarmee u doelen weet te bereiken en wensen vervult. Deze stand van de Zon geeft leidinggevende capaciteiten aan. U hebt namelijk aantrekkingskracht en grote invloed op de mensen om u heen.

U bent niet graag afhankelijk van anderen, maar toch trouw aan uw vrienden, want die helpen u graag wanneer dat nodig is. U bent bereid om goede vrienden in nood bij te staan, maar alleen als u weet dat uw inzet echt wordt gewaardeerd.

U werkt het liefst alleen. Toch past u zich ook uitstekend aan in samenwerkingsverband, zolang u maar de vrijheid krijgt om uzelf te uiten. Met de Zon in het eerste huis bestaat de kans dat u uzelf overschat. Door herhaaldelijke confrontaties met anderen komt u uiteindelijk tot een realistischer beeld van uw mogelijkheden en aanleg.

naar boven

Zon Conjunct Ascendant

De Zon conjunct de Ascendant betekent dat u veel behoefte hebt aan erkenning en dat u creatief bent in de wijze waarop u aandacht trekt. U bent over het algemeen iemand die niet snel zwicht. U hebt groot vertrouwen in eigen kunnen, waardoor u negatieve omstandigheden in het leven het hoofd weet te bieden. Uw enorme creatieve potentieel is een houvast in uw bestaan. U geeft uzelf altijd veel kans van slagen. Het lukt u meestal ook, vooral als u met sterke competitie te maken krijgt zet u alle zeilen bij om duidelijk te maken dat u zich niet zomaar gewonnen geeft. U weet hoe u vrienden maakt en mensen kunt bespelen, dus daar maakt u dankbaar gebruik van.

Om beroepsmatig echt goed bezig te kunnen zijn is het belangrijk dat u op een bepaalde manier anderen leiding geeft.

naar boven

Maan in het Negende Huis

De Maan staat in het negende huis van uw geboortehoroscoop. Door uw intelligentie verstaat u de kunst om zeer kundig de wijsheden te weerspiegelen die u opdoet in uw bestaan. U geeft onbewust door wat u zelf hebt geleerd. U verstaat de kunst uzelf zeer snel aan te passen in verschillende omstandigheden.

U bent slim en hebt een rijke verbeelding waarmee u openstaat voor idealen, hogere kennis en wellicht metafysische onderwerpen.

U bent rusteloos en steeds op zoek naar grenzen. U weet steeds weer kritieke situaties op te lossen met uw intuïtieve geest die bruist van humanistische plannen en ideeën.

NB: De Maan staat technisch gezien op de grens van huis 8 en wordt daarom geïnterpreteerd in huis 9.

naar boven

Saturnus in het Tiende Huis

Saturnus staat in het tiende huis van uw geboortehoroscoop. Deze stand is zeer uitdagend voor iemand die op werelds succes uit is. De remmende kracht van Saturnus kan in dit huis uitwerken als zwaarmoedig, behoedzaam en uiterst serieus wat het zelfbeeld en ambities betreft. U komt voor veel obstakels te staan in uw leven, maar die zijn veelal gebaseerd op uw psychologische instelling, die vrij kortzichtig kan zijn. De oplossing voor de problemen waarop u stuit zit in uw vastberadenheid en geduld.

Innerlijk hebt u ambities, economisch inzicht en bent u zeer gestructureerd. Als u deze eigenschappen gericht inzet kunt u wel degelijk een interessante positie bereiken waarin u welvaart en status opbouwt.

naar boven

Venus in het Elfde Huis

Venus staat in het elfde huis van uw geboortehoroscoop. Uw aspiraties in het leven zijn absoluut esthetisch verantwoord en artistiek.

U streeft naar vrede en harmonie en als het aan u ligt zou de wereld er humaner, vriendelijker en mooier uitzien. Venus in dit huis verhoogt de kans dat uw vrienden u veel winst en vreugde opleveren. Uw vrienden steunen u en hebben het beste met u voor. Uw netwerk is kleurrijk en u omringt zich graag met sympathieke, artistieke mensen.

naar boven


Astrologische data gebruikt voor Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret
voor Joseph Allen [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 27 juni 1937 kloktijd: 4:24
in Crawfordsville IN, USA U.T: 10:24
86w52, 40n02 sterrentijd: 22:56:59

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Kreeft 5°19'53 in huis 1 direct
Maan Waterman 14°55'07 eind van huis 8 direct
Mercurius Tweelingen 22°30'44 in huis 12 direct
Venus Stier 19°39'52 in huis 11 direct
Mars Schorpioen 19°31'54 in huis 5 stationair (D)
Jupiter Steenbok 24°37'53 eind van huis 7 retrograde
Saturnus Ram 4°48'15 in huis 10 direct
Uranus Stier 12°34'33 in huis 11 direct
Neptunus Maagd 16°25'26 in huis 4 direct
Pluto Kreeft 27°39'40 in huis 2 direct
Maanskn.(t) Boogschutter 15°00'34 in huis 6 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

Huis posities (Placidus)
Ascendant Kreeft 5°03'29
2de huis Kreeft 24°56'54
3de huis Leeuw 16°24'40
Imum Coeli Maagd 12°54'29
5de huis Weegschaal 17°33'39
6de huis Schorpioen 28°12'48
Descendant Steenbok 5°03'29
8ste huis Steenbok 24°56'54
9de huis Waterman 16°24'40
Medium Coeli Vissen 12°54'29
11de huis Ram 17°33'39
12de huis Stier 28°12'48

Majeure aspecten
Zon Vierkant Saturnus 0°32
Zon Sextiel Uranus 7°15
Zon Conjunct Ascendant 0°16
Maan Driehoek Mercurius 7°36
Maan Vierkant Venus 4°45
Maan Vierkant Mars 4°37
Maan Vierkant Uranus 2°21
Maan Inconjunct Neptunus 1°30
Mercurius Inconjunct Mars 2°59
Mercurius Inconjunct Jupiter 2°07
Venus Oppositie Mars 0°08
Venus Driehoek Jupiter 4°58
Venus Driehoek Neptunus 3°14
Mars Sextiel Jupiter 5°06
Mars Sextiel Neptunus 3°06
Jupiter Oppositie Pluto 3°02
Saturnus Vierkant Ascendant 0°15
Uranus Driehoek Neptunus 3°51
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.

Psychologische Horoscoop Analyse, gratis proefversie
Adverteren
Adverteren