•    
  Planetpositioner
  17-Okt-2017, 05:21 UT/GMT
  Sol241'49"9s19
  Måne2319'10"5n03
  Merkur2949'17"11s12
  Venus328'27"0n01
  Mars2629'39"2n27
  Jupiter126'28"11s01
  Saturn2320'21"22s15
  Uranus2637'33"r9n42
  Neptun1149'21"r8s00
  Pluto1656'19"21s47
  Sand Månek.2230'39"r14n00
  Chiron2521' 3"r1n47
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Yuri Gagarin [Adb], født 9 Marts 1934
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Fiskene, Månen i Skytten *Ascendanten i Vandbæreren, Uranus i 2. hus *Solen i 1. hus *Venus i 1. hus *Venus i konjunktion med Ascendanten *Saturn i 1. hus *Månen i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 9 Marts 1934 kl. 6:30 i Smolensk,.

Dit soltegn er Fisk. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Vandbærer, og din Måne står i Skytte.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Fiskene, Månen i Skytten

Denne astrologiske kombination tyder på en person, som befinder sig i konstant bevægelse. Du er en nervøs natur og sommetider irritabel. Du elsker forandring og vil sikkert være involveret i mange forskellige beskæftigelser i løbet af dit liv. Du nærmer dig alle nye projekter og kontrakter med fornyet entusiasme. I begyndelsen er din interesse ægte nok, men den har tendens til at være ustabil. Du virker travlt beskæftiget og har gode evner på mangfoldige områder. Socialt har du tendens til at være snakkesalig og kan til tider nyde sladder. Men dine intentioner er altid oprigtige, og du har en forstående natur. Dit mest bevidste mål i livet er at erhverve indsigt og forståelse, men dine chancer for at opnå dette mindskes af din diffuse karakter.

Nøglen til en harmonisk tilværelse ligger i at forsøge at samle din vilje om én bestemt retning.

til top

Ascendanten i Vandbæreren, Uranus i 2. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vandbæreren op i horisonten. Dets hersker, Uranus, er placeret i 2. hus.

Du blev født med en naturlig tilbøjelighed for at være humanistisk, forstående, original og forfinet i din omgang med andre. Blandt dine egenskaber optræder evnen til at forstå den menneskelige natur på en indsigtsfuld måde. Uheldigvis handler du ikke altid ud fra din intuition og kan til tider blive meget rationel, når du afkræves en hurtig og omgående beslutning.

Den almindelige Vandbærer er god og venlig, men bliver ofte ført på vildspor af excentriske og bizarre kammerater.

Din smag er forfinet og din skelneevne skarp. Du har en medfødt sans for livets esoteriske og mystiske sider, og du vil kunne udvikle en form for klarsyn. Grundlæggende elsker du frihed; i realiseringen af dette behov kan du gå til yderligheder.

Selvom du virker omskiftelig, er dit liv styret af nogle meget bestemte og faste principper, heriblandt et konstant krav om personlig frihed. I kærlighed er du en ejendommelig skikkelse. Du kan nemt blive tiltrukket af et menneske og alligevel uforudsigeligt afslutte forholdet.

Som opfinder har du ingen rivaler; dit problem er, at du sommetider mangler den praktiske sans til at virkeliggøre dine ideer. Erhvervsmæssigt kan du få succes på følgende områder: moderne videnskab, elektrisk arbejde, fotografi, arkæologi, astrologi, radio osv.

Din måde at erhverve penge på er usædvanlig. Der er en tendens til at opnå vinding ved omgang med kunstgenstande, antikviteter og arkæologiske objekter.

Denne placering er også gunstig for science fiction-forfattere. Den vigtigste orientering i dit liv er på godt og ondt rettet mod erhvervelsen af besiddelser med usædvanlige midler.

til top

Solen i 1. hus

Solen stod i dit 1. hus ved fødslen. Du er en energisk natur, stolt og selvhævdende. Du fremstår begejstret og energisk i alle situationer. Din medfødte udadvendte natur og personlige måde at optræde på gør sædvanligvis et godt indtryk på andre mennesker.

Din forstærkede selvfølelse betyder, at du kommer i kontakt med en stærk vilje, og du kan styre din vilje således, at den passer til din målsætning og dine ønsker i livet. Denne placering af Solen giver lederevner, for du er tilbøjelig til at tiltrække andre mennesker og have en stærk indflydelse på dem, når de er sammen med dig.

Du bryder dig ikke om at være afhængig af andre, men du holder fast ved dine venner, for de vil som regel gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Du er også selv villig til at hjælpe dem af dine nære venner, som fortjener det, men kun hvis du ved, at din indsats vil blive påskønnet.

Ofte foretrækker du at arbejde alene. Men det er ikke din eneste mulighed, for du er god til at tilpasse dig et samarbejde med andre, blot du har frihed til at udfolde dig. Med Solen i 1. hus er der tendens til at overvurdere din egen betydning, men gennem gentagne kontakter med andre vil du uundgåeligt nå frem til en mere realistisk vurdering af dine evner og muligheder.

til top

Venus i 1. hus

Venus stod i dit 1. hus ved fødslen. Dette er en stærk placering af Venus, for det giver din personlighed charme og bibringer dig en venlig og behagelig natur.

Du koncentrerer dig en hel del om dit udseende, og selvom du måske ikke er specielt smuk eller køn, er der en blødhed og venlighed over dig, som får mange til at holde af dig.

Du holder af at omgive dig mest muligt med skønhed og ynde. Du er stærkt knyttet til naturen og foretrækker en stille, landlig tilværelse frem for bylivets plastgenstande.

Det er sandsynligt, at du er vokset op i en atmosfære af varme og sympati. Nu er det nemt for dig at udfolde de samme følelser over for familie og venner, og andre regner ofte med, at du sørger for at genoprette freden i vanskelige situationer.

Du har en god sans for musik, kunst og drama, og måske har du lyst til at dyrke en form for kunstnerisk udtryk.

Du arbejder hårdt for at komme godt ud af det med andre, og som regel forsøger du at afgøre diskussioner med diplomati frem for magt. Du må lære at hævde dig, når det er nødvendigt, og forsvare dine rettigheder, om nødvendigt også med magt. Ellers vil andre mennesker ikke have ret stor respekt for dig.

Dine relationer til andre er vigtige for dig, og du strækker dig ofte meget langt for at indlede sådanne. Det er afgørende, at dine forbindelser forbliver harmoniske, for skænderier og diskussioner påvirker dig negativt.

Note: Venus står teknisk set i slutningen af hus 12 og tolkes derfor i hus 1.

til top

Venus i konjunktion med Ascendanten

Venus i konjunktion med Ascendanten tyder på, at du har en personlig optræden og social charme, som vil blive bifaldet af alle, du kommer i kontakt med. Det er præcis den påskønnelse, du søger, for du ønsker først og fremmest accept. Du har nemt ved at indgå de nødvendige kompromiser for at få det, du ønsker. Men det vil muligvis ikke lykkes dig at overbevise alle om, at du blot udviser stiltiende forståelse. Uanset det image som du præsenterer for dem, der iagttager dig, findes der under denne overflade en beregnende automatik, som holder regnskab med alle fordele og ulemper ved alle bekendtskaber eller venskaber og hver eneste social kontakt og funktion.

Du opfører dig som regel godt og forfinet, men når du ikke får, hvad du ønsker, kan du blive ekstremt aggressiv og krævende.

Lær at nedtone din egeninteresse og brug noget tid på at udvikle de mere gedigne evner, som vil gøre dig værdig til de gaver, du søger.

til top

Saturn i 1. hus

Saturn stod i dit 1. hus ved fødslen. Saturns placering her giver dig et konservativt, til tider dystert og selvfornægtende syn på livet. Fordi hver eneste kontakt har meget stor betydning, er du tilbøjelig til at være lidt distanceret og måske endda fjern, så du kan være sikker på, præcist hvor du står. Du kan være genert og føle dig akavet og snerpet over for andre, som synes at tage livet lettere. Den dybde, hvormed du betragter dig selv, vil også karakterisere din måde at forholde dig til andre på.

Du lærte meget tidligt i livet at være selvhjulpen, og du fik ofte overladt et større ansvar end normalt for din alder.

Dit intellekt fungerer konstant og sædvanligvis løsrevet fra øjeblikkets følelser og indskydelser. Logik spiller en vigtig rolle i din tankegang. Storslåede planer og teorier har ikke din store interesse.

Når du først har accepteret dine egne begrænsninger og lever op til dine udfordringer og ansvar med en fornemmelse af formål, kan du få succes på det felt, som du måtte vælge. Dit helbred er i almindelighed godt, blot du får tilstrækkeligt med motion til at løsne op for spændingerne.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Yuri Gagarin [Adb] (mand)
født den 9. marts 1934 lokaltid: 6:30
i Smolensk, Russia U.T.: 03:30
32e03, 54n47 sid. tid: 16:42:45

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Fisk 17°52'41 i hus 1 direkte
Måne Skytte 23°00'16 i hus 10 direkte
Merkur Fisk 11°35'51 i hus 1 retrograd
Venus Vandbærer 10°21'10 slutningen af hus 12 direkte
Mars Fisk 25°55'26 i hus 1 direkte
Jupiter Vægt 21°49'32 i hus 8 retrograd
Saturn Vandbærer 22°12'48 i hus 1 direkte
Uranus Vædder 25°12'37 i hus 2 direkte
Neptun Jomfru 10°49'31 i hus 7 retrograd
Pluto Krebs 22°41'06 i hus 6 retrograd
Sand Måneknude Vandbærer 18°59'19 i hus 1 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vandbærer 12°24'08
2.Hus Vædder 19°28'39
3.Hus Tyr 22°28'03
Imum Coeli Tvilling 12°10'40
5.Hus Tvilling 28°13'03
6.Hus Krebs 15°19'59
Descendant Løve 12°24'08
8.Hus Vægt 19°28'39
9.Hus Skorpion 22°28'03
Medium Coeli Skytte 12°10'40
11.Hus Skytte 28°13'03
12.Hus Stenbuk 15°19'59

Større aspekter
Sol Kvadrat Måne 5°08
Sol Konjunktion Merkur 6°17
Sol Opposition Neptun 7°03
Sol Trigon Pluto 4°48
Måne Kvadrat Mars 2°55
Måne Sekstil Jupiter 1°11
Måne Sekstil Saturn 0°47
Måne Trigon Uranus 2°12
Måne Kvinkuns Pluto 0°19
Merkur Opposition Neptun 0°46
Venus Kvinkuns Neptun 0°28
Venus Konjunktion Ascendant 2°03
Mars Trigon Pluto 3°14
Jupiter Trigon Saturn 0°23
Jupiter Opposition Uranus 3°23
Jupiter Kvadrat Pluto 0°52
Saturn Sekstil Uranus 3°00
Saturn Kvinkuns Pluto 0°28
Uranus Kvadrat Pluto 2°32
Neptun Kvinkuns Ascendant 1°35
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt