Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Eleanor Roosevelt [Adb]'
Beroep en Bestemming
Gratis Proefversie
voor Eleanor Roosevelt [Adb], geboren op 11 oktober 1884
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Introductie

Dit beknopte uitreksel schetst uw persoonlijke "Beroep en Bestemming" horoscoop door Liz Greene, zodat u weet wat u kunt verwachten. De korte voorbeelden zijn ontleend aan diverse hoofdstukken en geven een indruk van de complete beroepshoroscoop (18-25 pagina's) die als E-horoscoop of ingebonden exemplaar in de AstroShop kan worden besteld.

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren. Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert.

II. Kijk op de wereld

In dit hoofdstuk wordt kort en bondig uw persoonlijke kijk op het bestaan beschreven en geadviseerd hoe u zich het beste kunt uiten in uw carrière.

III. Aanleg en sterke kanten

Dit hoofdstuk bevat 8-10 pagina's en is een van de meest informatieve gedeeltes uit "Beroep en Bestemming". Hier volgt een selectie van drie uit de talloze talenten die worden beschreven in het volledige rapport.

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken.

[..] De drang om fundamentele principes achter de werkzaamheid van dingen te doorgronden is sterk. U zou moeten werken aan iets dat uw opmerkelijke mentale aanleg benut en stimuleert. U verstaat de kunst door te dringen tot de patronen en wetten achter de ogenschijnlijk toevallige [...]

[..] U bent geen "kletsmajoor", al hebt u uit noodzaak waarschijnlijk heel goed de kunst van de sociale babbel onder de knie gekregen. U werkt bij voorkeur met mensen die de dingen serieus en bedachtzaam benaderen. Op gebieden als onderwijs, schrijven, publiceren of op onderzoeksterreinen [...]

[..] Uw sterk onafhankelijke manier van denken heeft in uw jeugd wellicht voor problemen gezorgd omdat u ongetwijfeld uw eigen gang wilde gaan en op uw eigen manier kennis wilde opdoen. Het is echter een krachtige eigenschap in sferen waarin uw mentale vermogen waardering oproept [...]

IV. Leer uw grenzen kennen

In dit hoofdstuk worden uw persoonlijke beperkingen beschreven en suggesties gedaan over hoe daarmee om te gaan in uw beroep. In de volledige horoscoop is dit hoofdstuk ongeveer 5-7 pagina's lang. Hier klikken als u een volledig voorbeeldrapport wilt lezen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen.

[..] Maar er kunnen meerdere vormen van logica zijn, al zijn ze niet allemaal rationeel. Intuïtie kent een eigen vorm van logica die niet altijd openstaat voor bewust inzicht. Probeer in te zien dat veel wegen naar hetzelfde antwoord kunnen leiden. Ook al zult u analytisch en [...]

[..] En als u uw ideeën uiterst nauwkeurig aan de werkelijkheid toetst, staat u het meest open en bent u flexibeler dan ooit. Misschien moet u uw eigen denkproces nauwkeuriger observeren om beter te begrijpen hoe uw verstand werkt en wat u inspireert om creatiever en ruimer te [...]

V. Samenwerken met anderen

De twee laatste hoofdstukken van "Beroep en Bestemming" gaan over de wijze waarop u over het algemeen samenwerkt met uw collega's en wat succes voor u persoonlijk betekent.

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen.

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent.

Beroep en Bestemming, Horoscoop door Liz Greene
Adverteren
Adverteren