Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Eleanor Roosevelt [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Eleanor Roosevelt [Adb], geboren op 11 oktober 1884
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Eleanor's geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Eleanor al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Dat zij een goed verstand heeft blijkt uit het feit dat zij zich snel bepaalde begrippen eigen maakt, uit het plezier waarmee zij aan anderen duidelijk wil maken hoe zij over bepaalde dingen denkt, en uit de manier waarop zij steeds meer aan bepaalde normen en waarden vasthoudt, [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Eleanor's innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Daarom creëert zij haar eigen beeld, iets wat getuigt van een opmerkelijk vermogen om alles wat dat zelfgeschapen beeld aantast te negeren of te herinterpreteren. Als zij in een crisis zit beschikt zij over heel veel innerlijk kracht om die crisis het hoofd te bieden, en [...]

[..] Ze geven aan dat de wereld een mooie en weldadige plek is om te wonen, een oord waar de mensen voorkomend zijn en vriendelijk tegen elkaar doen, en waar alles wat er gebeurt uiteindelijk tot iets goed leidt. Soms lijkt of haar "aardig zijn" alle perken te buiten gaat, want [...]

Verborgen trekjes

[..] Maar het volgende moment kan zij zo iemand weer verafschuwen, omdat zij denkt dat die haar liet vallen, of omdat zij zich in de steek gelaten voelt. Zij heeft steun nodig van ouders die haar begrijpen, wil zij ooit kunnen leren om de talloze tussenkleuren van het leven wat [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] En met haar grote fantasie zal zij al gauw een flink stuk drama brengen in alle relaties die voor haar belangrijk zijn. Zij zal liever haar ouders laten denken dat zij met een fatale ziekte op de rand van de dood zweeft, dan dat zij zelf wil lijden onder hun afstandelijkheid [...]

[..] Eleanor ervaart haar moeder als de belichaming van een onafhankelijke vrouw, die goed kan nadenken. Als zij groot is, zal ze deze kant van haar karakter waarschijnlijk ooit ook willen ontwikkelen, naast andere, meer traditionele vrouwelijke eigenschappen. Hoe Eleanor's moeder [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren