Horoskop for:
Karriere og Erhverv
Gratis prøveversion
for Dave Pallone [Adb], født 5 Oktober 1951
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en smagsprøve på dit personlige "Karriere og Erhverv" horoskop af Liz Greene. Dette lille eksempel, som er hentet fra de forskellige kapitler, giver et indtryk af det fulde erhvervshoroskop (18-25 sider), der kan bestilles som E-horoskop eller indbundet bog i AstroShoppen.

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme. Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck.

II. Hvordan du opfatter verden

Dette kapitel beskriver kortfattet dit personlige syn på tilværelsen og forklarer, hvordan du bedst kan udfolde dette i din karriere.

III. Dine anlæg og styrker

Dette kapitel, som indeholder 8-10 sider, er et af de mest omfattende afsnit i "Karriere og Erhverv" horoskopet. Her bringes et kort uddrag i form af tre eksempler på de mange talenter, der bliver beskrevet i den fulde rapport.

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål.

[..] Vær opmærsom på, om du har haft et stort fravær på arbejdet på grund af vage symptomer eller udmarvende træthed. Dine særlige evner udelukker dig ikke fra muligheden af et økonomisk indbringende arbejde. Men du har ikke råd til at ignorere dine længsler, uanset hvor meget [...]

[..] Du fornemmer, at livet indeholder nogle underliggende mønstre af en præcis og velordnet karakter, hvis kerne er intelligens og kærlighed. Den græske filosof kaldte engang denne kosmiske orden og harmoni for sfærernes musik, og du kan, på din egen måde, sommetider "høre" [...]

[..] Du har en god fantasi og er i stand til at udtrykke din indre verden over for andre på en sådan måde, at deres egne fantasi åbner sig; derfor vil du måske kunne klare dig godt, ikke blot inden for kunst, men tillige på områder, hvor undervisning bliver anvendt som et middel [...]

IV. Kend din begrænsning

Dette kapitel beskriver dine personlige begrænsninger og kommer med forslag til, hvordan du kan håndtere disse i forbindelse med dit erhverv. I det fulde horoskop fylder dette kapitel omkring 5- 7 sider. Klik her for at læse hele prøveversionen

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde.

[..] Dette indebærer ikke, at du skal gøre dig til noget, du ikke er. Penge for deres egen skyld vil næppe nogensinde blive din primære drivkraft, og dine idealer sikrer, at selvoptagethed aldrig vil ødelægge dit ønske om at vie dig til et højere gode. Men der ligger sikkert [...]

[..] Men hvis du ikke gør en indsats for at nedfælde din kreative fantasi og dine spirituelle længsler i konkret form, risikerer du med tiden at komme til at føle, at du har spredt og spildt din energi og dit talent. Det virkelige problem kunne ligge i en vanskelighed ved at [...]

V. Samarbejde med andre

De to sidste kapitler i "Karriere og Erhverv" handler om den måde, hvorpå du samarbejder med dine kolleger i dit daglige arbejdsliv, og hvad succes betyder for dig personligt.

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav.

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker.

Karriere og Erhverv, af Liz Greene
Annoncering
Annoncering