•    
  Actuele planetaire posities
  30-jun-2016, 07:03 UT/GMT
  Zon855'11"23n08
  Maan1237' 1"11n33
  Mercurius040'19"23n51
  Venus1519'36"23n25
  Mars233'31"21s03
  Jupiter1658'43"6n15
  Saturnus1114' 6"r20s23
  Uranus249'21"8n48
  Neptunus1158' 7"r7s51
  Pluto1623'46"r21s03
  Ware Knoop159'43"r5n51
  Cheiron2514'47"r2n03
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf juni 2016
voor Jamie Gelman [Adb], geboren op 18 april 2001
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2016
Introductie

Kreeftengang * Saturnus oppositie Jupiter: * Eind december 2015 tot begin oktober 2016:

De ladder op * Saturnus conjunct Descendant: * Eind december 2015 tot midden oktober 2016:

Beperkingen * Saturnus conjunct Pluto: * Eind januari 2016 tot midden november 2016:

De zaken goed overdenken * Uranus conjunct Mercurius: * Begin mei 2016 tot begin april 2017:

Andersom * Uranus sextiel Uranus: * Begin juni 2016 tot begin februari 2018:

Een gelegenheid * Jupiter driehoek Jupiter: * Vanaf 26 oktober 2016 tot 5 november 2016:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Saturnus oppositie Jupiter: Kreeftengang

Eind december 2015 tot begin oktober 2016: In deze periode is de gelegenheid tot groei en uitbreiding zeer beperkt. U kunt het gevoel hebben op zijpaden te worden gebracht of zelfs een stap terug te moeten doen. Er kunnen zich financiële problemen voordoen, vooral indien u in het recente verleden teveel geld hebt uitgegeven. U bent rusteloos en hebt weinig geduld met de beperkingen die u worden opgelegd. U dient rustig en standvastig te zijn, doch helaas voelt u zich vrijwel uitgeput.

Misschien is de vooruitgang wat te snel tot stand gekomen en daarom moet u nu orde op zaken trachten te stellen. Kijk nog eens op de voorgaande periode terug en denk na over het feit of u inderdaad gedaan hebt wat u wilde en had moeten doen. Deze transit kan u zo nodig op het juiste spoor terugbrengen. Laten eventuele tegenslagen die u hebt ondervonden, u niet ontmoedigen. Over niet al te lange tijd zult u ontdekken dat deze wel degelijk voor uw bestwil waren.

Breng verbetering en evenwicht in bestaande zaken aan, doch lanceer geen nieuwe. U bent wellicht te optimistisch en dat veroorzaakt teleurstellingen; u zult echter altijd weten waar de oorzaak van uw falen lag. U ziet waar uw idealen niet op de werkelijkheid stoelden en daar kunt u in de toekomst uw voordeel mee doen.

In uw persoonlijke relatie kunnen zich eveneens moeilijkheden voordoen. U hebt dikwijls het gevoel dat anderen u ten onrechte in uw vrijheid belemmeren. Soms leidt dat tot scheiding: u ziet dit dan als de enige weg om meer vrijheid te verwerven. Scheiding die onder dit aspect tot stand komt, is niet zelden in uw voordeel.

Deze periode is bedoeld om uw leven te consolideren en te stabiliseren. Geen tijd voor expansie en groei. Te grote expansie in het verleden kan in feite de oorzaak van de huidige situatie zijn. U dient uw plannen in de toekomst een meer solide basis te geven, opdat ze minder afhankelijk worden van veranderde levensomstandigheden of menselijke interventie. Hoewel niet altijd even plezierig is deze transit een nuttige confrontatie met de werkelijkheid.

naar boven

Saturnus conjunct Descendant: De ladder op

Eind december 2015 tot midden oktober 2016: Deze transit kan op twee verschillende manieren uitwerken. Het kan een periode inhouden waarin één-op-één relaties een grote wissel op uw verantwoordelijkheidsgevoel gaan trekken. In de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor het huwelijk, indien u tenminste getrouwd bent, maar het gaat tevens op voor elke andere verbintenis. Spanningen die zich gedurende de afgelopen jaren hebben opgehoopt, komen nu aan de oppervlakte en daar moet men onmiddellijk iets aan doen! Soms blijft er niets anders over dan de verbintenis te verbreken en vooral voor het huwelijk en samenleven kan dit een grote beproeving zijn. Zelfs in de meest ideale omstandigheden zult u harder dan anders aan uw relaties moeten werken: tracht hierbij zoveel mogelijk problemen uit de weg te ruimen.

Er bestaat nog een gebied waar moeilijkheden kunnen ontstaan: er kunnen zich problemen voordoen met mensen die uw belangen tegenwerken. Dit kan voortkomen uit regelrechte vijandschap, maar evenzeer uit een behoefte u om welke reden dan ook in toom te houden. Gebeurt zo iets, tracht er dan achter te komen welke motieven hierbij een rol spelen en probeer deze te begrijpen; misschien kunt u daardoor de oorzaak van de oppositie wegnemen.

Naast deze twee problemen heeft dit aspect de taak een mogelijke doorbraak in uw leven te creëren.

U hebt nu vele jaren rustig aan uzelf en uw leven gebouwd. U hebt, vooral in uw beroepsleven een nieuwe start gemaakt. In deze periode beginnen de resultaten van dit alles zichtbaar te worden. De oorzaak van uw moeilijkheden met anderen ligt in het feit dat u inderdaad ergens begint te komen: sommige mensen voelen zich hierdoor bedreigd.

U bent klaar om de ladder verder te bestijgen. Dit is echter een kritieke periode en u dient uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Blijf eerlijk en gooi het niet met uw geweten op een akkoordje.

naar boven

Saturnus conjunct Pluto: Beperkingen

Eind januari 2016 tot midden november 2016: In deze tijd ontbreken u de middelen om uw plannen te realiseren, en moet u de beperkte middelen waar u over beschikt zo efficiënt mogelijk benutten. Deze invloed kan zich op velerlei wijzen doen gelden. Er kan een totale verandering optreden in uw levenspatroon, al zal dat niet plotseling en zonder waarschuwing gebeuren. Als u er goed naar kijkt, zult u ontdekken dat deze transformatie het gevolg is van veranderingen die eerder plaats vonden. Het is de onvermijdelijke conclusie van een bestaande situatie. Er wordt een eind gemaakt aan bepaalde toestanden en sommige zaken verdwijnen volledig uit uw leven. U voegt nieuwe factoren aan uw levensbeschouwing toe en deze zullen over enige tijd tot groei en vooruitgang leiden. Een dergelijk proces maakt het noodzakelijk dat men zich van oude structuren ontdoet. Wat op het ogenblik gebeurt, zal over veertien jaar grote gevolgen hebben.

Deze transit veroorzaakt nogal eens financiële problemen of tekorten op ander gebied. Soms leggen overheidspersonen of andere gezagsdragers u dusdanige zware lasten op de schouders, dat u daardoor ernstig in uw bewegingsvrijheid wordt belemmerd. Het is eveneens mogelijk dat u een ongeluk krijgt of een ziekte die uw vrijheid aan banden legt.

Hierdoor wordt u gedwongen uw energie te sparen. In een latere periode kunt u die dan volledig richten op zaken die uw volle aandacht nodig hebben. Als u nu uw krachten versnippert, dan is het later veel moeilijker het hoofd te bieden aan crisissituaties. U wordt dan op ruwe wijze geconfronteerd met het feit dat u zonder een grondige geestelijke schoonmaakbeurt niet verder kunt.

Zijn de omstandigheden tegen u en bent u gedwongen de geijkte paden te blijven bewandelen, onderdruk dan uw energie daarbij niet. Tracht een uitweg te vinden voor de moeilijkheden waarmee u nu wordt geconfronteerd en concentreer uw krachten daarop.

naar boven

Uranus conjunct Mercurius: De zaken goed overdenken

Begin mei 2016 tot begin april 2017: Dit is een heel positieve transit: een periode waarin uw geest als nooit te voren wordt gestimuleerd. Een stroom van nieuwe ideeën, nieuwe technieken en nieuwe benaderingswijzen van het leven borrelt voortdurend in u op. Radicale gedachten waarvan u nooit had durven dromen komen u nu als volkomen normaal voor en u bent in staat daar een optimaal gebruik van te maken.

Communicatie gaat een zeer belangrijke rol in uw leven spelen. De nieuwe levensinzichten die u hebt verworven, wilt u met iedereen delen. U bent een soort zendeling in ideeën, die anderen wakker tracht te schudden. U voelt zich waarschijnlijk aangetrokken tot de astrologie en in het algemeen tot het occulte. U bent tevens geïnteresseerd in wetenschappelijke en technologische principes. Dit is een uitstekende periode om een wiskundestudie te beginnen.

Wilt u een zo groot mogelijk voordeel van dit aspect hebben, dan moet u heel flexibel blijven denken. Leeft u in een star denkpatroon, dan wordt dit een heel nare tijd waarin u voortdurend aangevallen wordt op de onvolmaaktheden in uw ideeën. U raakt dan gespannen en nerveus en voelt zich bedreigd. Zelfs al bent u in staat het inzicht dat deze transit u geeft, te verwerken, dan nog kan dit een schokkende transit voor u zijn: het tempo is bijna niet bij te benen. Dit aspect gaat soms gepaard met nerveuze aandoeningen of onberedeneerde angsten vergezeld.

U bent geneigd uw gedachten zo te versnipperen dat u maar over de dingen heen floddert. Het gevaar bestaat dat u overhaaste beslissingen neemt die u van te voren onvoldoende hebt overwogen. Dit is geen geschikte periode voor het komen tot besluiten: deze tijd is voor studie bestemd. Zorg dat u in een positie verkeert waarin het u vrij staat van gedachte te veranderen; dat kan u namelijk meermalen overkomen. Leg u niet voor langere tijd vast; u houdt het toch niet vol en dan zou u het gevoel krijgen niet helemaal betrouwbaar te zijn. De problemen ontstaan doordat er voortdurend zoveel nieuwe feiten op u af stormen, dat u uw conclusies ook voortdurend bij moet stellen.

naar boven

Uranus sextiel Uranus: Andersom

Begin juni 2016 tot begin februari 2018: Deze transit heeft heel veel met de puberteit te maken. In deze periode begint het tot u door te dringen, dat het leven verder reikt dan huis en gezin. U bekijkt uzelf en vraagt zich af welke plaats voor u in de wereld is weggelegd. U zult veel oude opvattingen op moeten ruimen als u door onverwachte ontmoetingen met anderen meer omtrent dit bestaan leert begrijpen.

In deze periode neemt u wat anderen u vertellen beslist niet meer voor zoete koek aan. U zet bij vrijwel alles vraagtekens. U bent in de eerste plaats geïnteresseerd in alles wat nieuw is en ontdekt u dat dit bovendien juist is, dan vindt u zoiets uiterst opwindend en wenst u er meer van te weten. Vrienden worden heel belangrijk voor u en via hen leert u veel nieuws over het leven. Zij kunnen in feite veel meer voor u betekenen dan ouders of leermeesters.

naar boven

Jupiter driehoek Jupiter: Een gelegenheid

Vanaf 26 oktober 2016 tot 5 november 2016: Dit is meestal een periode van optimisme en positief denken. U bent kalm en evenwichtig en in staat uw leven in het juiste perspectief te zien. Een goede tijd voor het maken van plannen op lange termijn en voor het aanbrengen van veranderingen. Ga op reis of verdiep u in het een of andere onderwerp, verruim uw visie en vergroot uw bewustzijn.

Het is een tijd van geestelijk en lichamelijk evenwicht. Bent u onlangs ziek geweest, dan zal deze transit een enorme steun zijn bij het genezingsproces. Het is zeer onwaarschijnlijk dat u tijdens deze invloed ziek wordt.

Het is eveneens een goede periode om uw ideeën en doelstellingen onder de loep te nemen, waarschijnlijk valt hier nu veel van te realiseren. Op andere momenten is de spanning waarschijnlijk te groot of stuit u op teveel weerstand. Bent u in een of ander hervormingsproces betrokken, dan is het nu de tijd om in actie te komen. U voelt zich misschien meer betrokken bij religieuze of filosofische aangelegenheden: u wilt weten wat de dingen werkelijk zijn, niet wat ze ogenschijnlijk lijken.

Aangezien dit aspect u een gevoel van welbehagen schenkt, doch u niet aanzet iets speciaals te gaan doen, is het niet onmogelijk dat u niets van deze transit merkt. U voelt zich bijzonder ontspannen en op uw gemak. Een goede tijd om op reis te gaan, zowel voor ontspanning als om iets te leren.

Vergeet niet dat deze transit in de grond slechts gelegenheden schept. U bent niet zeer energiek: komt u echter in het geweer, dan zult u ook niet op tegenstand stuiten. U kunt een bijzonder nuttig gebruik van deze periode maken, maar u moet dan wel zelf het initiatief nemen.


Korte Horoscoop - Prognose juni 2016 tot november 2016
voor Jamie Gelman [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 18 april 2001 kloktijd: 8:27
in New York NY, USA U.T: 12:27
74w00, 40n42 sterrentijd: 21:17:45

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Ram 28°31'42 in huis 12 direct
Maan Waterman 29°43'30 in huis 10 direct
Mercurius Ram 23°06'54 in huis 11 direct
Venus Ram 1°30'44 in huis 11 retrograde
Mars Boogschutter 26°04'02 in huis 7 direct
Jupiter Tweelingen 10°54'40 in huis 12 direct
Saturnus Stier 29°43'01 in huis 12 direct
Uranus Waterman 24°09'27 in huis 10 direct
Neptunus Waterman 8°38'21 in huis 9 direct
Pluto Boogschutter 15°00'52 in huis 7 retrograde
Maanskn.(t) Kreeft 9°18'40 in huis 2 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 11°28'42
2de huis Kreeft 3°39'59
3de huis Kreeft 24°04'30
Imum Coeli Leeuw 16°59'06
5de huis Maagd 16°53'57
6de huis Weegschaal 27°35'51
Descendant Boogschutter 11°28'42
8ste huis Steenbok 3°39'59
9de huis Steenbok 24°04'30
Medium Coeli Waterman 16°59'06
11de huis Vissen 16°53'57
12de huis Ram 27°35'51

Transits
Saturnus oppositie Jupiter Eind december 2015 tot begin oktober 2016
Saturnus conjunct Descendant Eind december 2015 tot midden oktober 2016
Saturnus conjunct Pluto Eind januari 2016 tot midden november 2016
Uranus conjunct Mercurius Begin mei 2016 tot begin april 2017
Uranus sextiel Uranus Begin juni 2016 tot begin februari 2018
Jupiter driehoek Jupiter Vanaf 26 oktober 2016 tot 5 november 2016

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst