•    
  Planetpositioner
  26-Apr-2017, 16:56 UT/GMT
  Sol638'30"13n44
  Måne922'41"10n10
  Merkur269'15"r9n58
  Venus2913'56"1n35
  Mars338'14"21n29
  Jupiter1555'53"r4s50
  Saturn2727'23"r22s03
  Uranus2510'18"9n13
  Neptun1335' 6"7s15
  Pluto1923'20"r21s10
  Sand Månek.17'56"r11n04
  Chiron276'35"2n19
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Gabriele Cagliari [Adb], født 14 Juni 1926
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Tvillingerne, Månen i Løven *Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 10. hus *Saturn i 3. hus *Mars i opposition til Ascendanten *Uranus i opposition til Ascendanten *Venus i 8. hus *Solen i 10. hus *Månen i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 14 Juni 1926 kl. 12:30 i Guastalla, Italy.

Dit soltegn er Tvilling. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Jomfru, og din Måne står i Løve.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde. Forklaring

til top

Solen i Tvillingerne, Månen i Løven

Du blev født med Solen i Tvillingerne og Månen i Løven. Dybt i dit indre er du et intellektuelt menneske. Dit sind er meget foranderligt, tilpasningsvilligt, vågent og stræbsomt. Det er positivt og stærkt. Indvendigt er du under indflydelse fra Solen i Tvillingerne. Dette gør dig til et omskifteligt menneske.

Der er fare for, at du til tider kan fortabe dig i begreber og teorier og blive tiltagende inaktiv. Større beslutsomhed vil i høj grad kunne forbedre din karakter.

Andre opfatter dig som en stærk person med stor gennemslagskraft. Skæbnen synes altid at anbringe dig i situationer, hvor du skal udøve myndighed over andre og handle fuldt ansvarligt.

Et menneske præget af Månen i Løven kan have held i pengesager. Du er åben over for kritik, og du vil muligvis opnå anerkendelse og berømmelse i livet. Du udtrykker dig godt og tøver ikke med at indtage positioner, som udsætter dig for et publikum. Du kan imidlertid kompensere for eventuelle negative karaktertræk ved hjælp af din generøsitet og din direkte og uprætentiøse indstilling over for andre.

Du er meget modtagelig i kærlighedsmæssige og seksuelle situationer. Du vil få nogle heldige forhold og vil være en meget oprigtig kæreste.

Nøglen til et mere helstøbt væsen ligger i en afbalancering af din indre, intellektuelle natur med din tilsyneladende lidenskabelige personlighed.

til top

Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 10. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Jomfruen op i horisonten. Dets hersker, Merkur, er placeret i 10. hus.

Dette tyder på, at du gennem hele livet vil indtage en reserveret, stille, analytisk, kritisk og modtagelig indstilling.

Selvom du ikke er et menneske med meget store ambitioner, så besidder du evnen til at være vedholdende og udfolde ægte snilde.

En vis selviskhed kan bemærkes. Men hvis du er i stand til at imødegå dette træk ved hjælp af din medfødte hjælpsomme og forstående indstilling og bruge dine positive egenskaber til at løse andre menneskers problemer, så vil du kunne leve op til dine højeste spirituelle forpligtelser, og din bevidsthed og opfattelsesevne vil blive udvidet.

Du er ikke bange for at tage fat, men du holder af at foretage dig ting, hvor du bruger dine intellektuelle resurser frem for de mere mekaniske. Der optræder en vis uafhængighed, men lad være med at presse for hårdt på i så henseende, for Jomfruens naturlige miljø er et, hvor personen bliver styret af en magtfuld autoritet, og hvor de vigtigste beslutninger helst skal træffes af andre.

Du er meget opmærksom på detaljer, og dette gør dig til en god arbejdskraft, især i jobs, som kræver stor præcision og iagttagelsesevne. Du ønsker rene linjer, og selvom du ikke har noget imod at omgås andre, så er der noget, du absolut ikke bryder dig om: bestandig indtrængen i dit privatliv. Forretninger og praktiske gøremål bør være meget vigtige i dit liv. Selvom du selvfølgelig ikke skal rådes til at gå imod dine medfødte egenskaber, som gør dig en smule reserveret, kan det dog anbefales, at du, når du er forelsket, giver dig selv lov til at slappe af og være lydhør over for partneren, således at du bliver i stand til at gengælde noget af den kærlighed, som du modtager.

Du kan befinde dig i mange situationer i livet, hvor du vil fungere som rådgiver og vejleder; benyt disse situationer til at udfolde dine kreative evner.

Du er meget optaget af at få succes. Succes eller nederlag vil formentlig afhænge af din egen viljestyrke.

Du besidder evnen til at udføre vellykkede forretningsopgaver i forbindelse med kommissioner eller handel; din erhvervsbeskæftigelse vil være varieret, og i mange tilfælde vil du have flere forskellige jobs samtidig.

I forretningsanliggender vil du have tendens til ikke at være alt for faktuel. Du udtrykker dig flydende, og du har klæbehjerne. Anvend disse egenskaber i din praktiske tilværelse, og du vil få succes.

til top

Saturn i 3. hus

Saturn stod i dit 3. hus ved fødslen. Denne planet bibringer alle mentale funktioner et skær af objektivitet og opfindsomhed; din generelle indstilling er reserveret, alvorlig og udviser en mangel på dynamik, varme og fleksibilitet. Du tænker meget og er en langsom, men beslutsom planlægger.

Kampen for at virkeliggøre dine planer i livet kan blive vanskelig, og du vil ikke få megen hjælp fra dine nærmeste.

Du har tendens til at bekymre dig unødigt eller være overdrevent optaget af planer, som kun vil give et meget beskedent afkast i forhold til den indsats, som du investerer i dem. Det må tilrådes, at du planlægger tingene omhyggeligt og realistisk, men uden at overdrive det.

Saturn på dette sted repræsenterer forpligtelser, som du må efterkomme, og som er af en intellektuel art. Det peger også på, at der på kritiske tidspunkter kan forekomme tests af din karakter i forbindelse med menneskelige relationer, tests, som du kun kan "bestå" ved at udvikle en menneskekærlig og medfølende natur, som muliggør undskyldning og tilgivelse.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 2 og tolkes derfor i hus 3.

til top

Mars i opposition til Ascendanten

Mars i opposition til Ascendanten viser, at du tiltrækker mennesker, som truer dig. Du har ikke den helt store selvtillid; dine aggressive handlinger er et forsøg på at overbevise dig selv om det modsatte.

Ved at møde andre i kappestrid lærer du at hævde dig konstruktivt og med større selvkontrol og disciplin. Du er født påståelig, så du er ikke den nemmeste person at omgås. Du må lære at være mere kompromissøgende, hvis du ønsker fred og harmoni. Det at gøre indrømmelser er et tegn på karakterstyrke, ikke svaghed, og hvis du erkender dette, vil du blive respekteret for din modenhed.

I personlige relationer kan din offensive taktik tvinge dig til at forsvare dig, når det hele bliver lidt for broget.

Men en overlegen holdning skjuler ofte en følelse af mindreværd eller utilstrækkelighed. Du har en masse kreativ energi, som du bør udfolde. Husk, det er de ting, du gør, der er vigtige, frem for det du siger, at du kan gøre. Prøv at udvikle større selvkontrol, for ellers vil du løbe ind i mange problematiske situationer, som kan være yderst vanskelige at løse.

til top

Uranus i opposition til Ascendanten

Uranus i opposition til Ascendanten viser, at dine forhold til andre står i vejen for opnåelsen af den frihed, som du ønsker. Du tiltrækker mennesker, som kræver deres personlige frihed, selvom dette betyder, at du må beskære din, og det irriterer dig.

Du er ikke egnet til et traditionelt ægteskab. Du foretrækker et mere frisindet forhold, hvor den eneste binding ligger i din følelsesmæssige tiltrækning til partneren. Du har en bred kreds af venner, som deler dine synspunkter, og med hvem du føler dig tryg og sikker. Du føler dig tiltrukket af beskæftigelser, som giver dig frihed til at arbejde på din egen måde, uden at være begrænset af regler og forskrifter.

Selvom du har dine egne meninger, er du formentlig ikke helt klar til at påtage dig ansvaret for dine egne handlinger.

En del af din rolle i livet består i at hjælpe andre med at vinde deres frihed ved at opfordre dem til at tage en uddannelse og lære noget om de sociale og politiske spørgsmål, som påvirker dem.

til top

Venus i 8. hus

Venus stod i dit 8. hus ved fødslen. Dette er en gunstig placering med hensyn til muligheden for økonomisk gevinst via en forretning, der er ejet af din ægtefælle eller af samarbejdspartnere.

Rent psykologisk vil du opleve mange harmoniske situationer i forbindelse med dine seksuelle forhold.

Hvis din indre vækst er af en sådan art, at din vitale energi er rettet mod spirituelle frem for materielle glæder, så vil du opnå tilfredsstillelse og lykke ved at forske i livets og dødens mysterier.

Du burde få nogle glimrende muligheder for økonomisk og social fremgang omkring midten af livet, eller når du omsider stabiliserer din tilværelse i et ægteskab eller anden form for nært forhold.

til top

Solen i 10. hus

Solen stod i dit 10. hus ved fødslen. Solen på dette sted bringer løfte om ære, succes og prestige som voksen. Offentligt vil du virke som et vitalt, stolt og magtfuldt menneske. Din individualitet har brug for at manifestere sig offentligt og ofte pådutte andre sin energi. Du er blevet født med en tilfredsstillende fysisk og moralsk arv, og du vil opnå velvilje fra mange magtfulde personer, som vil støtte dig i din fremgang i livet.

Dine vanskeligheder kan skyldes overdreven stolthed, arrogance og en tendens til at stole for meget på egne resurser.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 9 og tolkes derfor i hus 10.

til top

Månen i 11. hus

Månen stod i dit 11. hus ved fødslen. Du burde være et menneske med mange venner og bekendte, stammende både fra dine hjemlige cirkler og uden for disse. Du er et menneske, som kan være venner med folk fra de højeste lag i samfundet såvel som med personer, der har en meget lav samfundsmæssig status.

Denne placering kan også øge dine muligheder for at få et tilfredsstillende familieliv og nogle meget sympatiske hjemlige omgivelser med mulighed for en ubesværet omgang med andre mennesker.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Gabriele Cagliari [Adb] (mand)
født den 14. juni 1926 lokaltid: 12:30
i Guastalla, Italy U.T.: 11:30
10e39, 44n55 sid. tid: 05:40:37

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tvilling 22°38'33 slutningen af hus 9 direkte
Måne Løve 9°02'19 i hus 11 direkte
Merkur Krebs 4°13'31 i hus 10 direkte
Venus Tyr 13°18'17 i hus 8 direkte
Mars Fisk 29°37'04 i hus 7 direkte
Jupiter Vandbærer 27°09'42 i hus 5 stationær (R)
Saturn Skorpion 20°37'58 slutningen af hus 2 retrograd
Uranus Fisk 29°16'07 i hus 7 direkte
Neptun Løve 22°27'38 i hus 11 direkte
Pluto Krebs 13°41'12 i hus 10 direkte
Sand Måneknude Krebs 16°30'05 i hus 10 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Jomfru 26°18'50
2.Hus Vægt 21°12'29
3.Hus Skorpion 21°15'12
Imum Coeli Skytte 25°33'13
5.Hus Vandbærer 0°06'53
6.Hus Fisk 0°42'24
Descendant Fisk 26°18'50
8.Hus Vædder 21°12'29
9.Hus Tyr 21°15'12
Medium Coeli Tvilling 25°33'13
11.Hus Løve 0°06'53
12.Hus Jomfru 0°42'24

Større aspekter
Sol Kvadrat Mars 6°59
Sol Trigon Jupiter 4°31
Sol Kvinkuns Saturn 2°01
Sol Kvadrat Uranus 6°38
Sol Sekstil Neptun 0°11
Sol Kvadrat Ascendant 3°40
Måne Kvadrat Venus 4°16
Merkur Kvadrat Mars 4°36
Merkur Kvadrat Uranus 4°57
Venus Sekstil Pluto 0°23
Mars Konjunktion Uranus 0°21
Mars Opposition Ascendant 3°18
Jupiter Opposition Neptun 4°42
Jupiter Kvinkuns Ascendant 0°51
Saturn Kvadrat Neptun 1°50
Saturn Sekstil Ascendant 5°41
Uranus Opposition Ascendant 2°57
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt