Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Barbara Hutton [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Barbara Hutton [Adb], født 14 November 1912
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Barbaras fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Barbara med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] Med sin fantasifulde natur, kan Barbara være meget utålmodig over for fysiske begrænsninger, som holder hende fanget i nutiden, og det gælder også hendes basale, legemlige begrænsninger og de daglige rutiner med hensyn til hygiejne, at spise sundt og få tilstrækkeligt med [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Barbaras indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Digteren William Ernest Henley skrev engang: "Jeg er min skæbnes herre, jeg er min sjæls anfører." Disse linier passer godt på Barbara, for hun er født stolt og initiativrig og ønsker at udvikle sine potentialer til det yderste. Hendes behov for uafhængighed vil påvirke [...]

[..] Allerede som lille er der en instans inde i hende, der kun kan føle sig levende, stærk og virkningsfuld, hvis der findes en eller form for modstand, hun kan kæmpe imod. Hun vil ustandseligt afprøve forældrenes hensigter og udfordre deres krav om disciplin ­ ikke fordi hun [...]

Skjulte træk

[..] I den tidlige barndom vil hendes forsvarsmekanismer endnu ikke være dannet, men efterhånden som hun vokser op, vil hun blive tilbøjelig til at skjule sine periodevise anfald af frygtsomhed og forvirring, idet hun føler sig skamfuld over dem. Barbara er sin egen værste kritiker, [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Kommunikation og en klar forståelse af, hvad der foregår omkring hende, er vigtige forudsætninger for, at hun kan føle sig tryg og sikker i sin verden, så forældrene bør altid være parate til at forklare, hvad der forventes af hende, samt have tålmodighed til at besvare [...]

[..] Fremfor alt må skyldfølelse aldrig benyttes som middel til at sikre sig Barbaras loyalitet. Hun identificerer sig dybt med sin mors følelser og vil frivilligt give hende sin loyalitet og sympati uden nogen form for pression. Ubevidst manipulation for at få hende til at tage [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering