Horoskop for:
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Peter Englund [Adb], født 4 April 1957
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Peters fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Peter med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Den materielle virkelighed, som optager så mange menneskers tid og energi, vil sandsynligvis aldrig forekomme ham lige så vigtig som de strålende og meningsfyldte oplevelser, som han intuitivt fornemmer, at tilværelsen kunne og burde bestå af. Det dramatiske element i Peters [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Peters indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Der er stil over alt, hvad han foretager sig, men sommetider kan han godt skabe sig lidt og presse situationen for alt, hvad han kan få ud af den ­ altsammen blot for at tilføre den kedsommelige virkelighed noget spænding og magi. Han kan være meget kærlig og loyal og har [...]

Peters opfattelse af verden er fuld af drama. Han er ikke den, der vil affinde sig med en plads på sidelinien som passiv tilskuer. Han kan sommetider være meget aggressiv i sit krav om at være i centrum, og der kan blive brug for megen tålmodighed og takt for at få ham [...]

Skjulte træk

[..] Han har også et langt større behov for materiel stabilitet og struktur, end han selv er i stand til at indse. Hans ligegyldighed over for hverdagens ritualer dækker over en dyb længsel efter velordnede omgivelser, hvor han kan hengive sig til sine fantasier i tryg vished, [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Han elsker også at blive forgudet, og til trods for sin ligevægtige natur vil han harmes over en ustadig opmærksomhed hos sine nærmeste. Han vil derfor sikkert konkurrere stærkt med eventuelle søskende om forældrenes kærlighed (selv om det kommer til udtryk på indirekte [...]

[..] Det vigtige forhold mellem far og søn vil kunne bidrage meget til Peters udvikling af tro på livet, og følelsesmæssige konflikter mellem forældrene bør aldrig bruges som begrundelse for at indskrænke den tid, hvor far og søn kan være sammen. Ej heller bør Peter nogensinde [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering