Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Gian Vittorio Baldi [Adb'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Gian Vittorio Baldi [Adb], født 30 Oktober 1930
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Gian Vittorios fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Gian Vittorio med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Forældre og familiemedlemmer skal være meget forsigtige med ikke at komme til at udnytte hans gavmilde hjerte ved at få ham til at føle sig ansvarlig for deres eget velbefindende ­ for han vil acceptere et sådant ansvar uden at stille spørgsmål, hvilket senere hen kan blive [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Gian Vittorios indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Men efterhånden som Gian Vittorio vokser op, vil han gøre sit bedste for i det mindste at blive en halvø. Indadvendt og alvorlig som han er, har han til stadighed en levende kontakt med sjælens og fantasiens indre verden. Gennem hele sin barndom vil han altid foretrække [...]

[..] Han er også meget stolt, og efterhånden som han bliver større, vil han i stigende grad værne om sine følelser. Som følge heraf vil han sommetider kunne vise en ejendommelig voksen selvbeherskelse. Han finder ikke drilleri eller tyranni spor morsomt og vil ikke tolerere det; [...]

Skjulte træk

[..] Men efterhånden som han bliver større, vil han sikkert kun i ringe grad give udtryk for sin hemmelige længsel efter at høre til. Han vil tilkendegive sine følelsesmæssige behov over for dem, han har tillid til ­ omend på en forsigtig måde. Men større grupper fremkalder dybe [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Han ønsker, at hans forhold til andre kan hvile i stabile og pålidelige rammer uden overdrevne følelsesmæssige krav og med hensyntagen til hans behov for privatliv og uafhængighed. Gian Vittorio er meget nysgerrig angående andre mennesker, og hans spørgsmål kan undertiden [...]

[..] Gian Vittorios indre billede af det maskuline er ikke krigeren, men derimod det forfinede menneske, der kan forene fornuft og etik med evnen til at nyde alt, hvad der er smukt i livet. Selv i tilfælde af at faderens sociale eller uddannelsesmæssige baggrund tidligere har [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering