Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Vanessa Redgrave [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Vanessa Redgrave [Adb], geboren op 30 januari 1937
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Vanessas geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Vanessa al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Dingen als huiswerk maken, meehelpen in het huishouden en het leren omgaan met zakgeld kan Vanessa waarschijnlijk gemakkelijker aan dan veel andere kinderen, tenminste, zolang haar helder en duidelijk verteld wordt wat er van haar verwacht wordt, want zij is van nature erg [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Vanessas innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Broertjes en zusjes die wat introverter zijn kunnen Vanessa soms een hele beproeving vinden, omdat het lijkt alsof zij zo bazig en zo tactloos is, geen geheimen kan bewaren en alsmaar gênante vragen stelt. Zij vergeet ook nogal eens om andermans grenzen te respecteren, omdat [...]

[..] Maar als zij merkt dat een van haar ouders of een broertje of zusje moe is, last van stress heeft of even niet in staat is om zich met haar te bemoeien, dan kan zij buitengewoon inschikkelijk zijn, en heel grootmoedig. In wezen is Vanessa heel rustig en vreedzaam, en gauw [...]

Verborgen trekjes

[..] Bij het opgroeien kan zij zich dus bedreigd voelen door haar kwetsbaarheid, en proberen dat te compenseren door zich op een overdreven stoere en luidruchtige manier te gaan gedragen. En hoewel zij meestal direct komt met wat haar dwars zit, en emotioneel gezien niet gauw [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Haar grote behoefte aan rust en orde kan haar overdreven gehecht doen raken aan concrete zaken als eten, speelgoed of andere dingen die van haar zelf zijn. Zij zal proberen om de aanwezige angst voor dreigende veranderingen in haar leefomgeving te verminderen door de geruststellende [...]

[..] Naarmate zij ouder wordt zal Vanessa het beeld dat zij van haar moeder heeft stap voor stap tot het hare maken, en anderen mensen als waardevol leren zien, elk met hun eigen geschiedenis, hun ervaringen, hun pijn en hun moeilijkheden, allemaal zaken die eerder meegevoel [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren