Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Georges Mandel [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Georges Mandel [Adb], født 5 Juni 1885
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Georges' fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Georges med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Imidlertid har han også et stærkt fantasiliv, og disse to sider i hans personlighed vil kunne forårsage en vis spænding, som vil kunne mildnes gennem forståelse og støtte fra omgivelserne. Du vil sikkert opleve, at denne fantasibetonede og uforudsigelige side af Georges [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Georges' indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Han har ikke nogen rigtig tiltro til instinkter eller impulser, men skaber sin følelse af tryghed og stabilitet ved at forklare og definere alle de ting og mennesker, han møder. Af denne grund er intense udtryk af følelser tilbøjelige til at gøre ham utilpas, og dobbeltmeddelelser [...]

Georges er i besiddelse af stor alsidighed, og efterhånden som han vokser op, vil han sikkert vise en lang række talenter og interesser for alt muligt ­ musik, tegning, dans, naturen, sprog, naturvidenskab eller håndværk. Samtidig kan han have en vis utilbøjelighed til [...]

Skjulte træk

[..] Rudolf Steiner skoler). Videnskaben er den nutidige dommer over "sandheden", og kun anerkendte kunstnere og erklærede sindssyge tilstås retten til at tro på eller opleve det irrationelle. Derfor kan det være nødvendigt, at forældrene gør en særlig indsats for at hjælpe Georges [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

Skønt han på mange måder er meget selvstændig, er Georges' dybeste behov i forhold til andre, at han kan dele sin righoldige og stadigt skiftende indre verden med dem. Hans overordentligt aktive fantasiliv får ham til at udstyre de forskellige personer i hans omgivelser [...]

[..] Efterhånden som Georges vokser op, vil han også være meget nysgerrig over for sin fars arbejde, hans idéer og livsanskuelse, og faderen bør fortælle om disse ting, også selv om han måske ikke normalt lader andre få indblik heri. Venlig interesse og deltagelse i sønnens skolearbejde [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering