Horoskop for:
Kort Horoskop - Prognose
fra September 2014
for Joan Cusack [Adb], født 11 Oktober 1962
Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2014
Præsentation

Op til dig * Pluto trigon Pluto: * Slutningen af januar 2013 indtil begyndelsen af december 2014:

Liv og død * Pluto sekstil Neptun: * Begyndelsen af marts 2013 indtil slutningen af oktober 2015:

Forsigtige handlinger * Saturn sekstil MC: * Midten af december 2013 indtil begyndelsen af oktober 2014:

Falsk optimisme * Jupiter kvadrat Neptun: * Begyndelsen af september 2014 indtil slutningen af april 2015:

Vækst og optimisme * Jupiter sekstil Sol: * Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

I den forkortede udgave vil kun nogle få, men ikke desto mindre vigtige transitter til dit fødselshoroskop blive behandlet. Det er dog sandsynligt, at nogle af de vigtige transitter i denne seks-måneders periode vil være udeladt i denne forkortede rapport.

Hvis du er interesseret i hele spektret af relevante emner, bedes du bestille den fulde version af rapporten. Dit bedste valg af rapport vil være Liz Greenes Årsanalyse eller Robert Hands Årshoroskop. Disse rapporter vil vælge de virkeligt relevante emner for dig for en 12- måneders periode og behandle dem indgående og stilfuldt.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med September 2014 med følgende fødselsdata: kvinde, født 11 Oktober 1962 kl. 11:00 i New York, New York.

Dit soltegn er Vægt. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Skytte, og din Måne er i Fisk.

til top

Pluto trigon Pluto: Op til dig

Slutningen af januar 2013 indtil begyndelsen af december 2014: Her er tale om en stabil periode, hvor du tilbydes nogle meget dybe og vedvarende former for energi. Om du vil gøre brug af dem eller ej, er fuldstændig op til dig selv. Men hvis du beslutter dig for at tage dem i anvendelse, vil de give dig mulighed for en indre vækstproces. På denne basis kan du opnå en dyb indsigt i din egen psykes måder at fungere på, hvilket måske ville have chokeret dig på andre tidspunkter.

Dette er en periode egnet til forenkling og til at finde ud af, hvad der virkelig er meningsfuldt for dig. Her er tale om en tid, hvor du ikke blot er i stand til, men også bør foretage visse forandringer. Det er en periode, hvor du vil være i stand til at slette gamle og fortærskede elementer i dit liv relativt nemt, fordi der ikke vil være meget, der stiller sig i vejen. Det kan endda forekomme så nemt, at du slet ikke er klar over, at det er et problem, men du bør ikke derfor hvile på laurbærrene. Gør i stedet status over dit liv, dine venskaber, dine ejendele og andre tilknytninger og engagementer. Se hvilke af disse der støtter dig og i det mindste tillader dig at gro. Sådanne bør bevares. Men kæmp ikke for at bevare noget, der ikke gavner dig, især ikke hvis det ser ud som om det ønsker at forlade dig. Dette er meget vigtigt, for det du eventuelt ikke fjerner fra dit liv nu, selvom det ikke gavner dig, kan blive en årsag til vanskeligheder på et meget mere presset tidspunkt senere i livet.

til top

Pluto sekstil Neptun: Liv og død

Begyndelsen af marts 2013 indtil slutningen af oktober 2015: Denne påvirkning betegner en periode, hvor du vil blive mere optaget af mystiske og overnaturlige ideer og trosforestillinger. Du vil få lyst til at udforske tilværelsens skjulte dybder og opleve ting, der er dybsindige og fulde af åbenbaringer. Er du rede, kan dine oplevelser blive uhyre oplysende for dig og bibringe dig en øget indsigt i dit eget og andres liv.

Skulle du ikke føle trang til at studere den okkulte verden, vil energien alligevel vække dig for de mere spirituelle sider af tilværelsen. Føler du det sådan, kan også dette engagere dig i den okkulte verden eller i en åndelig bevægelse. Et udelukkende materialistisk syn på verden vil ikke længere være tilfredsstillende for dig, og du vil blive opmærksom på, at andre elementer i tilværelsen på mange måder er langt stærkere end de rent materielle interesser.

Livets og dødens mysterier er ikke abstraktioner for dig, men direkte og umiddelbart relevante for din egen tilværelse. Det betyder ikke, at du behøver bekymre dig specielt om din egen død, men du vil nægte at acceptere forklaringer på verden, som viger uden om spørgsmålet om livets og dødens mening.

til top

Saturn sekstil MC: Forsigtige handlinger

Midten af december 2013 indtil begyndelsen af oktober 2014: I denne periode vil du arbejde på at etablere dig mere solidt, set med verdens, lokalsamfundets og dine venners øjne.

Indadtil er du lige nu i stand til at få en tydeligere forestilling om, hvem du er, og hvordan du skal bære dig ad med at leve op til dine egne og samfundets forventninger. Du vil kunne sætte dig temmelig høje mål og forventninger i øjeblikket, så pas på ikke at stille dig selv opgaver, som i virkeligheden overstiger dine evner, eller endnu værre, opgaver, som du slet ikke har lyst til at udføre. Under denne indflydelse vil du være kraftig påvirket af dine tidlige opvækstforhold, hvad angår pligter, ansvar og forpligtelser over for andre mennesker; derfor kan du være tilbøjelig til at følge en bestemt kurs for at leve op til det, du tror andre forventer af dig, i stedet for en kurs, der passer til dig.

Denne periode er som regel karakteriseret ved en forsigtig fremfærd. Du er netop ved at få fornemmelsen af, at du kan styre din egen tilværelse, og du ønsker ikke at sætte det hele over styr lige nu. Du er opsat på at udrette noget konkret, som andre kan anerkende, og som du selv kan pege på og sige: "Her er, hvad jeg har udrettet."

I denne periode vil du arbejde bedst alene, men du er tillige klar over, hvordan dit arbejde passer ind i et større mønster, som også omfatter andre mennesker. Det forholder sig bare sådan, at du ikke lige i øjeblikket har lyst til også at skulle klare andre mennesker foruden dig selv.

Ikke desto mindre forfølger du dine mål med utrættelig flid og energi. Det er ikke sandsynligt, at du foretager nogen betydningsfulde ændringer i din målsætning lige nu. Den aktuelle periode vil være en tid præget af præstationer, såfremt du lægger energi i opgaven, og ligner du de fleste andre, så vil du gøre det.

til top

Jupiter kvadrat Neptun: Falsk optimisme

Begyndelsen af september 2014 indtil slutningen af april 2015: I øjeblikket arbejder du meget hårdt for at realisere dine idealer og finde en konkret måde at omsætte dine åndelige synspunkter til praktisk virkelighed på. Men du må nok forvente, at virkelighedens verden udviser en vis modstand imod dine ideer. Du vil bl.a. blive opfordret til at demonstrere, at dine idealer ikke bare er en samling irrelevante, upraktiske abstraktioner. Du vil også skulle vise, at dine synspunkter er baserede på realisme og ikke på den drømmeverden, som du meget vel kan befinde dig i lige i øjeblikket. Og under alle omstændigheder giver denne periode dig mulighed for at finde ud af, om det forholder sig sådan.

Du giver beredvilligt i øjeblikket, hvis der bliver kaldt på dig, for energien antyder en stor gavmildhed over for mennesker, som er mindre heldigt stillede end du selv. Men du er muligvis ikke særlig kritisk med hensyn til, hvem du vælger som modtagere af din rundhåndede velgørenhed. Nogle mennesker er mulige at hjælpe, så det vil være værdifuldt at bruge tid på dem. Men andre er ikke værd at spille tid på, selvom du under denne påvirkning kan have svært ved at se forskel.

Betragtet på et andet plan kan den aktuelle påvirkning indgyde dig en form for falsk optimisme, som får dig til at tage nogle tåbelige chancer, især i forbindelse med begrænsede resurser. I alle økonomiske forehavender bør du sikre dig, at tingene virkelig forholder sig sådan, som de bliver fremstillet for dig. Hvis du ikke gør det, kan du blive taget godt og grundigt ved næsen.

Denne periode tester dit greb om virkeligheden og din evne til at omsætte dine ideer i praksis. Der er ingen grund til at tro, at du ikke skulle kunne bestå prøven, men du bør udvise stor forsigtighed.

Religiøst eller åndeligt bedrag udgør en anden risiko under denne påvirkning. Du kan være fristet til at løbe efter falske frelserprofeter eller vejledere, hvis evne til at fortrylle dig med åndelige fraser overgår deres evne til at lære dig, hvordan du skal håndtere din egen tilværelse.

til top

Jupiter sekstil Sol: Vækst og optimisme

Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015: Her er tale om en periode, hvor livet synes at glide i smult vande. Du er i stand til, med en ganske beskeden indsats, at bevæge dig i den retning, du ønsker, og selv dine idealer synes realisérbare og inden for rækkevidde. Det er en periode fuld af vækst, optimisme og ubekymrethed. Og det vil på mange måder være et godt tidspunkt at sætte sig ned og dvæle lidt ved de positive ting i tilværelsen.

Da du er energisk og fuld af vigør, er det et glimrende tidspunkt til at fremme dine interesser inden for alle områder, også selvom der måske mangler lidt fart over feltet.

Forholdet til andre vil som regel fungere godt i øjeblikket, og du nyder at være sammen med dine venner. Den aktuelle påvirkning indikerer ofte en fornøjelig tid, eftersom din begejstring for tilværelsen kan boble over og smitte af på alle andre omkring dig.

Perioden er også velegnet til planlægning, for i kraft af din optimisme vil du være tilbøjelig til at tænke i store baner. Selvom du vil kunne overdrive denne tendens, så vil du formentlig også være opmærksom på muligheder, som du under normale forhold ville overse eller være bange for at udnytte.

Du føler dig gavmild og tolerant og lader dig ikke uden videre anfægte, selvom der er ting, der går galt i dit liv. Du erkender, at der er masser af tid til at løse problemerne, så du lader dig ikke ophidse. Du lader dig heller ikke gå på af personer, som normalt irriterer dig, og du kan ligefrem få lyst til at forbedre nogle af de kontakter, som har udviklet sig uheldigt eller er blevet problematiske.

til top


Kort Horoskop - Prognose September 2014 til Februar 2015
for Joan Cusack [Adb] (kvinde)
født den 11. oktober 1962 lokaltid: 11:00
i New York, NY (US) U.T.: 15:00
74w00, 40n43 sid. tid: 11:22:52

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 17°48'53 i hus 10 direkte
Måne Fisk 20°43'40 i hus 4 direkte
Merkur Vægt 7°58'07 i hus 10 retrograd
Venus Skorpion 25°13'08 i hus 12 direkte
Mars Krebs 29°48'10 i hus 8 direkte
Jupiter Fisk 3°20'59 i hus 3 retrograd
Saturn Vandbærer 4°45'51 i hus 2 stationær (D)
Uranus Jomfru 3°41'42 i hus 9 direkte
Neptun Skorpion 12°17'23 i hus 11 direkte
Pluto Jomfru 11°08'15 i hus 9 direkte
Sand Måneknude Løve 6°13'49 i hus 8 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 3°34'43
2.Hus Stenbuk 5°41'29
3.Hus Vandbærer 13°12'49
Imum Coeli Fisk 19°54'00
5.Hus Vædder 19°59'26
6.Hus Tyr 13°41'02
Descendant Tvilling 3°34'43
8.Hus Krebs 5°41'29
9.Hus Løve 13°12'49
Medium Coeli Jomfru 19°54'00
11.Hus Vægt 19°59'26
12.Hus Skorpion 13°41'02

Transitter
Pluto trigon Pluto Slutningen af januar 2013 indtil begyndelsen af december 2014
Pluto sekstil Neptun Begyndelsen af marts 2013 indtil slutningen af oktober 2015
Saturn sekstil MC Midten af december 2013 indtil begyndelsen af oktober 2014
Jupiter kvadrat Neptun Begyndelsen af september 2014 indtil slutningen af april 2015
Jupiter sekstil Sol Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015

Årshoroskop, af Liz  Greene
Annoncering
Annoncering