•    
  Planetpositioner
  28-Apr-2017, 03:04 UT/GMT
  Sol81'32"14n11
  Måne053'37"15n24
  Merkur2528'49"r9n21
  Venus2948'57"1n34
  Mars436'59"21n41
  Jupiter1546'18"r4s46
  Saturn2724'31"r22s03
  Uranus2515' 6"9n15
  Neptun1337'16"7s15
  Pluto1923' 3"r21s11
  Sand Månek.053'55"r11n09
  Chiron2710'45"2n21
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra April 2017
for Wanderley Luxemburgo [Adb], født 10 Maj 1952
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2017
Præsentation

Tænk tingene igennem * Uranus konjunktion Merkur: * Begyndelsen af juni 2016 indtil midten af februar 2018:

Din indre kerne * Jupiter sekstil Pluto: * Begyndelsen af december 2016 indtil slutningen af august 2017:

En fornemmelse af medfølelse * Jupiter konjunktion Neptun: * Midten af december 2016 indtil slutningen af august 2017:

Mental disciplin * Saturn trigon Merkur: * Midten af januar 2017 indtil begyndelsen af november 2017:

Til gavn for dig * Pluto trigon Sol: * Slutningen af februar 2017 indtil midten af oktober 2019:

Vær opmærksom på detaljerne * Jupiter opposition Merkur: * Fra 8. september 2017 til 18. september 2017:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

I den forkortede udgave vil kun nogle få, men ikke desto mindre vigtige transitter til dit fødselshoroskop blive behandlet. Det er dog sandsynligt, at nogle af de vigtige transitter i denne seks-måneders periode vil være udeladt i denne forkortede rapport.

Hvis du er interesseret i hele spektret af relevante emner, bedes du bestille den fulde version af rapporten. Dit bedste valg af rapport vil være Liz Greenes Årsanalyse eller Robert Hands Årshoroskop. Disse rapporter vil vælge de virkeligt relevante emner for dig for en 12-måneders periode og behandle dem indgående og stilfuldt.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med April 2017 med følgende fødselsdata: mand, født 10 Maj 1952 kl. 7:00 i Rio De Janeiro, Brazil.

Dit soltegn er Tyr. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er også i Tyr, og din Måne er i Skorpion.

 

til top

Uranus konjunktion Merkur: Tænk tingene igennem

Begyndelsen af juni 2016 indtil midten af februar 2018: Her er tale om en meget positiv indflydelse, en periode hvor din tænkning vil blive stimuleret som aldrig før. Nye ideer, nye teknikker og nye holdninger til tilværelsen vil bestandig dukke op. Radikale ideer, som du ikke tidligere ville have taget under overvejelse, virker fuldkommen troværdige i øjeblikket, og du er i stand til at anvende dem på en positiv måde.

Kommunikationen med andre vil komme til at spille en vigtigere rolle i dit liv i denne tid. Du har brug for at dele de nye indsigter, der melder sig i dit liv, med alle andre. Følgelig vil du være tilbøjelig til at fungere som fortaler for nye tanker og prøve at frigøre andre fra deres stive tankebaner. Astrologi og okkultisme i al almindelighed vil virke tiltrækkende på dig nu, selvom de ikke har gjort det før. Du vil også være interesseret i videnskabelige og teknologiske emner.

Hvis du ønsker at drage fordel af denne mulighed, må du imidlertid udvise temmelig stor fleksibilitet i din egen tænkning. Hvis din tankegang er stivnet, vil her blive tale om en uhyre foruroligende tid, hvor dine ideer bliver afprøvet og viser sig utilstrækkelige. I den situation vil du blive mere anspændt og nervøs og føle dig mere udsat. Men selvom du indoptager de indsigter, som energien bringer, kan energien virke meget forstyrrende, fordi tempoet er for højt til, at du kan følge med.

Et problem, der hænger sammen med ovenstående, er denne energis tendens til at sprede dine tanker, så du ikke kan tænke tingene ordentligt igennem. Der kan være fare for, at du træffer nogle impulsive beslutninger uden behørig omtanke. Generelt set er det slet ikke noget gunstigt tidspunkt at træffe beslutninger på, men tiden er snarere egnet til at lære noget nyt. Du bør sikre dig, at du befinder dig i en situation, hvor du frit kan ændre indstilling, for det vil du kunne gøre, endda temmelig hyppigt. Hvis du forsøger at binde dig mere permanent til en ny kurs, vil du sandsynligvis blive skuffet over din egen tilsyneladende inkonsekvens. Men problemet ligger i virkeligheden i, at du i den grad hele tiden konfronteres med nye faktorer, så dine konklusioner må laves om, efterhånden som du forstår de tilkommende ændringer.

 

til top

Jupiter sekstil Pluto: Din indre kerne

Begyndelsen af december 2016 indtil slutningen af august 2017: Her er tale om en periode, hvor du har mulighed for at indføre nogle kreative forandringer i din tilværelse, reformere og omforme dine umiddelbare omgivelser, så de i højere grad kommer til at udtrykke dit eget væsen. Det er en periode, hvor du vil udfolde en anselig energi for at opnå større bevægelsesfrihed i forbindelse med alle dine aktiviteter. Du vil måske få mulighed for at få magt over andre, men skulle dette ske, så bør du bruge denne magt til at opnå ting, som I, dvs. du selv og disse andre, kollektivt har brug for. Lad være med at bruge magten til rent egoistiske formål, for det vil ikke med nær så stor sandsynlighed komme til at fungere til din fordel.

Hvis du får magt til at lede andre inden for et eller andet felt, så bør du have så høje idealer som overhovedet muligt. Denne planetkombination symboliserer en fornyelse på et højere eksistentielt niveau, og selvom det kan manifestere sig på mange forskellige måder, så bør du altid holde dig dette grundlæggende formål for øje.

Der kan opstå spontane forandringer i din tilværelse uden nogen videre indgriben fra din side. Udnyt dem, for de vil fremme dine mål, selvom dette ikke var din hensigt fra starten af. Du vil i øjeblikket kunne vinde et indflydelsesrigt menneskes gunst.

Nogle gange kommer dette fornyelsestema til udtryk i en religiøs eller spirituel genfødsel således, at man forstår den dybere mening med sit liv og tillader denne indsigt at forvandle éns væsen. Og du vil gøre, hvad du kan for at delagtiggøre andre i din viden. Det vil være meget vigtigt for dig at dele alt det, der kommer til dig i øjeblikket, med andre. Enten vil denne energi forvandle dig ved at forvandle dine omgivelser, eller også vil du selv blive det redskab, hvorved din omverden forvandles. I begge tilfælde vil du selv blive forandret i takt med dine venner, naboer og daglige omgivelser.

 

til top

Jupiter konjunktion Neptun: En fornemmelse af medfølelse

Midten af december 2016 indtil slutningen af august 2017: I denne periode vil dine idealer blive vakt til live i en grad, som det ellers sjældent er tilfældet på andre tidspunkter, og du vil forholde dig langt mere medfølende over for tilværelsen. Mennesker, der er ude af stand til at klare sig selv, vil især vinde din sympati. Du vil først og fremmest være optaget af at hjælpe andre mennesker ved at give dem en hånd. Du kan være mindre interesseret i at forandre de sociale forhold, som har fremkaldt den situation, der undertrykker de mennesker, du har med at gøre.

Din interesse for spirituel, religiøs og mystisk filosofi vil formentlig vokse i øjeblikket. Verden synes ikke længere i tilstrækkelig grad at kunne imødekomme dine behov, så du bliver nødt til at vende opmærksomheden indad for at finde en verden, der kan give dig det, du virkelig har behov for. Også her vil du opdage, at jeg'ets trang til selvtilfredsstillelse og selvhævdelse kan være den afgørende faktor, som forhindrer dig i at få dét ud af tilværelsen, som du ønsker. I øjeblikket bør jeg'ets krav neddæmpes i hvert fald så meget, at du kan komme til at høre, hvad det er, dit indre selv i virkeligheden siger.

Uheldigvis har denne energi også en anden side, som du bør være på vagt overfor. Nogle mennesker udvikler en falsk lykkefølelse, lidt ligesom en opiumrygers drømmeverden, uden egentlig basis i virkeligheden. Du kan føle, at alt er i den skønneste orden, selvom det ikke er tilfældet, eller du kan føle, at du kan foretage dig hvad som helst og slippe godt fra det. Derfor er energien ofte ledsaget af spil og risikofyldte eventyr med begrænsede resurser, og det får ofte katastrofale følger. Det er ikke nogen god periode for investeringer, ikke fordi du nødvendigvis vil blive udsat for tab, men fordi du ikke kan vide det med sikkerhed, og du vil være fristet til at gamble, når risikoen er for stor. Af samme grund bør du i forbindelse med forretningsaftaler sikre dig, at du ikke bliver et offer for massive fordrejelser af sandheden.
Ved denne påvirkning er det bedst at undgå rent egoistiske forehavender, for det vil være i forbindelse med handlinger med den slags motiver, at du har den største risiko for at rende ind i energiens negative sider.

 

til top

Saturn trigon Merkur: Mental disciplin

Midten af januar 2017 indtil begyndelsen af november 2017: I denne periode har din tankegang, dine synspunkter og hele måde at tænke og kommunikere på opnået en vis grad af stabilitet. Du føler dig ret selvsikker på disse områder, for du ved, hvordan og hvad du selv tænker vedrørende de fleste ting. Tiden er ikke inde til at indføre forandringer, men til at forberede dig på at bruge dit intellekt. Følgelig et det også et glimrende tidspunkt for alle opgaver, som kræver mental koncentration og hårdt slid, f.eks. studier eller tilegnelser af nye mentale discipliner. Tidspunktet er ikke egnet til opgaver, der kræver stor inspiration, intuitiv indsigt og kreativitet. Du vil skabe resultater ved hjælp af hårdt slid og videnskabelige metoder og ikke via "guddommeligt" inspirerede indsigter.

Denne påvirkning begunstiger planlægningen og indretningen af forskellige sider af din tilværelse. Du besidder en tydelig, mental ordenssans, som du nu kan lade komme til udfoldelse i din tilværelse. Det er et godt tidspunkt til rent konkret at omsætte dine ideer til praksis og gennemføre langvarige planer. Hvis du har planlagt et projekt, f.eks. starten på en ny forretning eller en ny organisation, er det et godt tidspunkt at føre det ud i livet på.

Under denne påvirkning kan der være fare for, at dine ideer og meninger bliver for snævre. Det er vigtigt, at dine forestillinger antager form og stabilitet i øjeblikket, for de vil blive testet kraftigt i fremtiden. Du må være nogenlunde klar og selvsikker for at kunne modstå disse prøvelser. Men snæversyn vil kun gøre tingene endnu værre til den tid, for du vil være nødt til at udvise en fleksibel tankegang, uanset hvor sikker du i øjeblikket er på, at du har ret.

Lige i øjeblikket har du en bemærkelsesværdig evne til at få øje på hver eneste lille komplicerede del af helheden, og din indstilling er på de fleste områder ganske klar. Derfor er din kritiske sans også større end normalt, og du kan umiddelbart se, hvad der er galt i en given situation. Men lad nu ikke denne evne degenerere til det rene pedanteri.

 

til top

Pluto trigon Sol: Til gavn for dig

Slutningen af februar 2017 indtil midten af oktober 2019: På dette tidspunkt i dit liv har du en stærk fornemmelse af at have overlevet nogle store udfordringer tidligere i livet og at have nået et niveau, hvor du kan fungere effektivt. Og det kan du faktisk også, hvis du gør en indsats. Denne energi kan bringe dig belønningen på et sølvfad, også selvom du insisterer på at forholde dig fuldkommen passivt; men det vil være langt bedre at arbejde positivt med denne energi, som helt fungerer til din fordel. Du er i stand til at udtrykke dig med større styrke og mere helhjertet over for andre nu end på snart sagt et hvilket som helst andet tidspunkt. Andre vil anse dig for at være et magtfuldt og effektivt menneske, og de vil respektere dig for det.

Det er helt klart et godt tidspunkt at gøre personlig fremgang på. Du kan få øgede magtbeføjelser inden for en organisation, en forretning eller i landets administration i forsøget på at frembringe reformer og forandringer i det herskende system. Alligvel vil du ikke blive betragtet som en revolutionær, men som én, der evner at få tingene gjort. Dit forhold til de indflydelsesrige personer, der står over dig selv, vil sandsynligvis være glimrende, og din fremgang kan i det mindste delvist skyldes deres positive holdning til dig.

På det mere personlige plan kan energien afstedkomme mange positive forandringer i dit liv, som ikke ødelægger tingene for dig, men giver dig mulighed for at udvikle dig og gro. Du kan opnå en betydelig selvindsigt i øjeblikket og gøre en positiv indsats for at forandre dig, hvis det er det, du ønsker. Rent fysisk er dit legeme i en god kondition under denne påvirkning og ualmindelig effektivt i sin afvisning af sygdomme og sit forsøg på at helbrede sig selv. Du bør drage fordel af din øgede fysiske vigør og engagere dig i en form for fysisk træningsprogram, f.eks. konventionel kropstræning eller metoder som yoga eller lignende. Yoga vil især være velegnet, fordi den involverer sindet og ånden såvel som kroppen. Du bør ikke splitte dig selv op i to dele - i sind og krop - for lige nu er du i stand til at fornemme enheden i dit eget væsen og kan gøre god brug af denne indsigt.

 

til top

Jupiter opposition Merkur: Vær opmærksom på detaljerne

Fra 8. september 2017 til 18. september 2017: Dette vil være en periode præget af store planer og kulminationen på mange af de ideer, du har haft tidligere i livet. Nu har du muligheden for at gøre dine ideer til virkelighed, blot du undgår bestemte faldgruber. I denne situation vil dit primære problem bestå i at undgå at tænke for stort eller forsøge noget, som er totalt overdimensioneret eller upraktisk.

Er du i stand til at overskue alle detaljer i en velgennemtænkt forretningsaftale, så er det et glimrende tidspunkt at tegne kontrakt på eller slutte en handelsaftale, men det er meget vigtigt, at du ikke overser nogen detaljer af betydning for udfaldet. Den aktuelle påvirkning sætter dig i stand til at overskue det overordnede mønster i alle ting og lægge fremsynede og kloge planer. Men hvis du ikke passer på, kan den også afstedkomme en sløset og overfladisk tankegang og planlægning. Det vil være bedst, at du arbejder sammen med et andet menneske, som kan kontrollere dit arbejde og dine planer og henlede din opmærksomhed på de ting, du har overset.

Projekter eller planer, som blev påbegyndt for seks år siden, kan bære frugt nu, men kun såfremt du har være så omhyggelig med detaljerne, som beskrevet ovenfor. Under alle omstændigheder vil begivenhederne i øjeblikket afsløre, hvorvidt dine planer var baserede på virkelighedens grund eller på skønne drømme.

Selvom erkendelsen af det sande indhold af enhver situation er af afgørende betydning for dig i øjeblikket, så bør du dog også udvise en vis takt over for andre. Du står i fare for at komme til at støde andre, hvis du optræder selvretfærdigt eller på en arrogant måde fortæller dem, hvad du tænker. Det er umådelig vigtigt, at det brede udsyn, som denne energi bibringer dig, bliver ledsaget af en personlig tolerance og generøsitet.

Begivenhedernes tempo kan blive ret opskruet i øjeblikket, og det er endnu en grund til, at du bør planlægge alting meget omhyggeligt. Du kan blive forvirret, ikke fordi situationen egentlig er utydelig eller uklar, men fordi begivenhedernes omfang er for stort til, at du kan rumme det. Det vil dog ikke være tilfældet, hvis du planlægger det hele på forhånd.


Kort Horoskop - Prognose April 2017 til September 2017
for Wanderley Luxemburgo [Adb] (mand)
født den 10. maj 1952 lokaltid: 7:00
i Rio De Janeiro, BRAS U.T.: 10:00
43w06'13, 22s53 sid. tid: 22:20:10

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 19°40'37 i hus 12 direkte
Måne Skorpion 27°09'06 i hus 6 direkte
Merkur Vædder 24°15'17 i hus 11 direkte
Venus Tyr 7°25'27 i hus 12 direkte
Mars Skorpion 7°12'26 i hus 6 retrograd
Jupiter Tyr 2°44'25 i hus 11 direkte
Saturn Vægt 8°58'58 i hus 5 retrograd
Uranus Krebs 11°06'16 i hus 2 direkte
Neptun Vægt 19°33'57 i hus 5 retrograd
Pluto Løve 19°06'45 i hus 3 direkte
Sand Måneknude Vandbærer 26°42'20 i hus 9 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tyr 28°31'24
2.Hus Tvilling 28°10'39
3.Hus Krebs 29°53'18
Imum Coeli Jomfru 3°06'02
5.Hus Vægt 5°10'38
6.Hus Skorpion 3°37'51
Descendant Skorpion 28°31'24
8.Hus Skytte 28°10'39
9.Hus Stenbuk 29°53'18
Medium Coeli Fisk 3°06'02
11.Hus Vædder 5°10'38
12.Hus Tyr 3°37'51

Transitter
Uranus konjunktion Merkur Begyndelsen af juni 2016 indtil midten af februar 2018
Jupiter sekstil Pluto Begyndelsen af december 2016 indtil slutningen af august 2017
Jupiter konjunktion Neptun Midten af december 2016 indtil slutningen af august 2017
Saturn trigon Merkur Midten af januar 2017 indtil begyndelsen af november 2017
Pluto trigon Sol Slutningen af februar 2017 indtil midten af oktober 2019
Jupiter opposition Merkur Fra 8. september 2017 til 18. september 2017

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt