•    
  Planetpositioner
  25-Nov-2017, 04:15 UT/GMT
  Sol34'57"20s46
  Måne1554' 6"15s54
  Merkur2454'20"25s45
  Venus2211'52"17s24
  Mars214'22"7s14
  Jupiter951'36"13s48
  Saturn276'23"22s28
  Uranus2510'24"r9n11
  Neptun1128' 3"8s07
  Pluto1738'44"21s46
  Sand Månek.1758'18"r15n27
  Chiron2421'55"r1n15
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Test Tube Baby 15072 [Adb], født 4 Juni 1986
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Tvillingerne, Månen i Tyren *Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 10. hus *Saturn i 3. hus *Jupiter i opposition til Ascendanten *Månen i 9. hus *Solen i 10. hus *Venus i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 4 Juni 1986 kl. 12:54 i Los Angeles CA, Alaska.

Dit soltegn er Tvilling. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Jomfru, og din Måne står i Tyr.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Tvillingerne, Månen i Tyren

Du blev født med Solen i Tvillingerne og Månen i Tyren. Indvendigt besidder du i kraft af din medfødte individualitet et stærkt intellekt, og du er tilbøjelig til at dyrke intellektuelle aktiviteter. Din forstand er alsidig, men velfungerende. Du drømmer om at opnå en fremtrædende stilling i det offentlige liv inden for uddannelse, politik eller som foredragsholder. Du er klar over, at du er et yderst forstandigt menneske.

Månens position i Tyren påvirker imidlertid din personlighed, og du kan virke stædig, vedholdende, dreven og beslutsom, idet du ofte ser bort fra intellektets anvisninger.

Selvom du er sensuel og knyttet til det materielle, er du i besiddelse af tilstrækkelig smag til at skubbe dine ønsker til side og virke munter og social i omgangen med andre.

Nøglen til et mere helstøbt selv ligger i en dyrkelse af de mest positive egenskaber, som er latent indeholdt i dit månetegn og dit soltegn. Tvillingernes mentale styrke og Tyrens stabilitet kan kombineres på en sådan måde, at det kan sikre dig en god tilværelse.

til top

Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 10. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Jomfruen op i horisonten. Dets hersker, Merkur, er placeret i 10. hus.

Dette tyder på, at du gennem hele livet vil indtage en reserveret, stille, analytisk, kritisk og modtagelig indstilling.

Selvom du ikke er et menneske med meget store ambitioner, så besidder du evnen til at være vedholdende og udfolde ægte snilde.

En vis selviskhed kan bemærkes. Men hvis du er i stand til at imødegå dette træk ved hjælp af din medfødte hjælpsomme og forstående indstilling og bruge dine positive egenskaber til at løse andre menneskers problemer, så vil du kunne leve op til dine højeste spirituelle forpligtelser, og din bevidsthed og opfattelsesevne vil blive udvidet.

Du er ikke bange for at tage fat, men du holder af at foretage dig ting, hvor du bruger dine intellektuelle resurser frem for de mere mekaniske. Der optræder en vis uafhængighed, men lad være med at presse for hårdt på i så henseende, for Jomfruens naturlige miljø er et, hvor personen bliver styret af en magtfuld autoritet, og hvor de vigtigste beslutninger helst skal træffes af andre.

Du er meget opmærksom på detaljer, og dette gør dig til en god arbejdskraft, især i jobs, som kræver stor præcision og iagttagelsesevne. Du ønsker rene linjer, og selvom du ikke har noget imod at omgås andre, så er der noget, du absolut ikke bryder dig om: bestandig indtrængen i dit privatliv. Forretninger og praktiske gøremål bør være meget vigtige i dit liv. Selvom du selvfølgelig ikke skal rådes til at gå imod dine medfødte egenskaber, som gør dig en smule reserveret, kan det dog anbefales, at du, når du er forelsket, giver dig selv lov til at slappe af og være lydhør over for partneren, således at du bliver i stand til at gengælde noget af den kærlighed, som du modtager.

Du kan befinde dig i mange situationer i livet, hvor du vil fungere som rådgiver og vejleder; benyt disse situationer til at udfolde dine kreative evner.

Du er meget optaget af at få succes. Succes eller nederlag vil formentlig afhænge af din egen viljestyrke.

Du besidder evnen til at udføre vellykkede forretningsopgaver i forbindelse med kommissioner eller handel; din erhvervsbeskæftigelse vil være varieret, og i mange tilfælde vil du have flere forskellige jobs samtidig.

I forretningsanliggender vil du have tendens til ikke at være alt for faktuel. Du udtrykker dig flydende, og du har klæbehjerne. Anvend disse egenskaber i din praktiske tilværelse, og du vil få succes.

til top

Saturn i 3. hus

Saturn stod i dit 3. hus ved fødslen. Denne planet bibringer alle mentale funktioner et skær af objektivitet og opfindsomhed; din generelle indstilling er reserveret, alvorlig og udviser en mangel på dynamik, varme og fleksibilitet. Du tænker meget og er en langsom, men beslutsom planlægger.

Kampen for at virkeliggøre dine planer i livet kan blive vanskelig, og du vil ikke få megen hjælp fra dine nærmeste.

Du har tendens til at bekymre dig unødigt eller være overdrevent optaget af planer, som kun vil give et meget beskedent afkast i forhold til den indsats, som du investerer i dem. Det må tilrådes, at du planlægger tingene omhyggeligt og realistisk, men uden at overdrive det.

Saturn på dette sted repræsenterer forpligtelser, som du må efterkomme, og som er af en intellektuel art. Det peger også på, at der på kritiske tidspunkter kan forekomme tests af din karakter i forbindelse med menneskelige relationer, tests, som du kun kan "bestå" ved at udvikle en menneskekærlig og medfølende natur, som muliggør undskyldning og tilgivelse.

til top

Jupiter i opposition til Ascendanten

Jupiters opposition til Ascendanten tyder på, at du er gavmild over for dine bekendte og civiliseret over for dine konkurrenter. Du er poleret og forfinet, sommetider i en sådan grad at andre kan nære mistro til dine motiver. Du foretrækker at omgås mennesker, som er sikre på sig selv og på deres målsætning. Ligesom en børsmægler håndterer finansielle resurser, håndterer du menneskers resurser; hvem de er, og hvad de kan udrette for sig selv og for dig. Du roser dig af din gode dømmekraft, men du overser den kendsgerning, at du er et menneske, som tager, ikke et som giver, medmindre det passer ind i dine langsigtede interesser.

Dit største problem er, at du bruger andre mennesker til at tjene dine personlige interesser. Du må lære, at det at være generøs gavner dig lige så meget som at tage imod generøsitet fra andre.

til top

Månen i 9. hus

Månen stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit højere sind rummer evnen til på sagkyndig vis at reflektere over læresætningerne i den ophøjede kundskab, som du måtte modtage i løbet af dit liv. Du vil også være i stand til hurtigt at omstille dig til forskellige vilkår.

Du er begavet med en klog og opfindsom forestillingsevne og et sind, som er modtageligt over for idealer, højere tænkning og måske endda metafysiske emner.

Gennem hele livet vil du kunne løse mange kritiske situationer ved hjælp af din sindrige og opfindsomme tankegang, som indeholder et væld af nye, humanistiske planer og ideer.

til top

Solen i 10. hus

Solen stod i dit 10. hus ved fødslen. Solen på dette sted bringer løfte om ære, succes og prestige som voksen. Offentligt vil du virke som et vitalt, stolt og magtfuldt menneske. Din individualitet har brug for at manifestere sig offentligt og ofte pådutte andre sin energi. Du er blevet født med en tilfredsstillende fysisk og moralsk arv, og du vil opnå velvilje fra mange magtfulde personer, som vil støtte dig i din fremgang i livet.

Dine vanskeligheder kan skyldes overdreven stolthed, arrogance og en tendens til at stole for meget på egne resurser.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 9 og tolkes derfor i hus 10.

til top

Venus i 11. hus

Venus stod i dit 11. hus ved fødslen. Dine længsler i livet er meget æstetisk orienterede.

Du stræber efter fred og harmoni, og hvis det var op til dig, ville hele verden blive mere human, venlig og betænksom. I dine mere personlige relationer giver Venus dig en mulighed for at opnå betydelig vinding og hjælp via dine venner, som vil nære et ønske om at støtte dig i den bedste hensigt.

Note: Venus står teknisk set i slutningen af hus 10 og tolkes derfor i hus 11.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Test Tube Baby 15072 [Adb] (mand)
født den 4. juni 1986 lokaltid: 12:54
i Los Angeles CA, USA U.T.: 19:54
118w15, 34n04 sid. tid: 04:52:50

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tvilling 13°53'21 slutningen af hus 9 direkte
Måne Tyr 13°57'53 i hus 9 direkte
Merkur Tvilling 28°33'10 i hus 10 direkte
Venus Krebs 17°02'15 slutningen af hus 10 direkte
Mars Stenbuk 23°00'18 i hus 5 direkte
Jupiter Fisk 20°37'47 i hus 7 direkte
Saturn Skytte 5°50'06 i hus 3 retrograd
Uranus Skytte 20°39'26 i hus 4 retrograd
Neptun Stenbuk 4°59'45 i hus 4 retrograd
Pluto Skorpion 4°58'11 i hus 2 retrograd
Sand Måneknude Vædder 29°20'28 i hus 8 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Jomfru 15°52'00
2.Hus Vægt 12°01'31
3.Hus Skorpion 12°03'25
Imum Coeli Skytte 14°31'28
5.Hus Stenbuk 17°08'45
6.Hus Vandbærer 17°56'58
Descendant Fisk 15°52'00
8.Hus Vædder 12°01'31
9.Hus Tyr 12°03'25
Medium Coeli Tvilling 14°31'28
11.Hus Krebs 17°08'45
12.Hus Løve 17°56'58

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 6°44
Sol Opposition Uranus 6°46
Sol Kvadrat Ascendant 1°59
Måne Sekstil Venus 3°04
Måne Sekstil Jupiter 6°40
Måne Trigon Ascendant 1°54
Venus Opposition Mars 5°58
Venus Trigon Jupiter 3°36
Venus Sekstil Ascendant 1°10
Mars Sekstil Jupiter 2°23
Jupiter Kvadrat Uranus 0°02
Jupiter Opposition Ascendant 4°46
Uranus Kvadrat Ascendant 4°47
Neptun Sekstil Pluto 0°02
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt