•    
  Actuele planetaire posities
  26-jun-2017, 20:59 UT/GMT
  Zon525'52"23n19
  Maan1349' 1"15n42
  Mercurius1149'35"24n34
  Venus2110'48"15n26
  Mars1438'22"23n37
  Jupiter1339'25"4s10
  Saturnus2340'13"r21s57
  Uranus2758' 1"10n13
  Neptunus1414' 8"r7s02
  Pluto1827' 5"r21s23
  Ware Knoop2515'40"r13n06
  Cheiron2851'24"3n07
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret

voor Louis Armstrong [Adb], geboren op 4 augustus 1901
Tekst van Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introductie

Zon in Leeuw, Maan in Ram *Ascendant in Ram, Mars in het Zesde Huis *Zon in het Vijfde Huis *Venus in het Zesde Huis *Mars oppositie Ascendant *Saturnus in het Tiende Huis *Maan in het Twaalfde Huis *Maan Conjunct Ascendant

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte vertaling van Personal Portrait (volledige versie alleen engelstalig). In deze korte versie worden slechts enkele, maar wel belangrijke, aspecten van uw geboortehoroscoop besproken.

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Dit rapport is berekend op basis van de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 4 augustus 1901 om 22:00 in New Orleans, Louisiana.

Uw zonneteken is Leeuw. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Ram en uw Maan staat ook in Ram.

Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een vrouw. Uitleg

naar boven

Zon in Leeuw, Maan in Ram

In veel gevallen zijn mensen die onder deze constellatie geboren zijn, zoals u, heel ambitieus. Zij willen een positie met verantwoordelijkheid bereiken en dat lukt hen meestal ook. Een van de opvallendste eigenschappen is trots. Het drijft u soms tot dingen die u normaal niet voor mogelijk zou houden. Tegelijkertijd is trots uw zwakke kant. Als uw invloed en belang niet openlijk worden erkend en geprezen, bent u al snel beledigd. De Zon in Leeuw geeft u een creatieve aard en de aanleg om de essentie van dingen in te zien. Karakteristieken van deze combinatie zijn; edelmoedig en joviaal, maar ook arrogant, vurig en weinig oog voor anderen. U bent een gewiekst, dynamisch persoon.

Door de stand van de Zon in Leeuw, die een krachtige, maar ook zelfingenomen instelling aangeeft, kunt u enigszins geïsoleerd raken. Niet fysiek, maar door zelfopgelegde psychologische vervreemding.

Deze stand geeft een intense behoefte aan privacy en zelfbeschikking aan. U probeert totale controle uit te oefenen op uw omgeving en u haat het als u ergens geen grip op hebt.

Anderen zien u als een enthousiast, impulsief en dominant persoon. U bent snel op uw teentjes getrapt, maar nooit lang boos. U kunt snel vergeven en vergeten. De stand van de Maan geeft u aanleg om anderen leiding te geven. Op het oog bent u nogal roekeloos, u begint steeds aan nieuwe projecten en ondernemingen. In uw seksuele relaties bent u ondernemend, hartstochtelijk en vol vuur. Uw partner kan zich emotioneel overschaduwd voelen door uw enorme kracht. Als u die buitengewone energie, die vanuit uw binnenste komt, leert beheersen, zal uw persoonlijkheid meer balans krijgen.

naar boven

Ascendant in Ram, Mars in het Zesde Huis

Tijdens uw geboorte stond het dierenriemteken Ram aan de horizon. De heerser Mars staat in het zesde huis.

Ram is het eerste teken van de dierenriem en mensen met Ram als ascendant willen ook graag letterlijk voorop lopen in alles wat ze doen en waarbij ze betrokken raken. Dit hoofdteken maakt u zeer actief en ondernemend. U durft impulsief, moedig en stoer te zijn en hoopt daardoor erkenning uit de buitenwereld te krijgen.

Over het algemeen krijgt u met veel ups en downs en veranderingen te maken, dat sluit psychologisch aan bij uw temperament. Of u succesvol bent in uw leven hangt ondermeer af van de kansen die u krijgt om uw aangeboren kwaliteiten te ontwikkelen. Leert u uw minder positieve trekjes bij te stellen, zoals roekeloosheid en geen oog voor de emoties en mening van anderen, dan zult u minder weerstand ervaren uit uw omgeving.

Ram geeft de mensen die door dit teken worden beïnvloed interesse voor de buitenwereld en werk in de openbaarheid. U kunt succesvol zijn (of tenminste proberen om dat te zijn) in werk of activiteiten die te maken hebben met ideeën lanceren of actief strijd leveren. Ook loopt u warm voor projecten die op een of andere manier met nieuwe concepten of origineel werk te maken hebben en waarin u de leiding kunt nemen. Het kan een probleem zijn dat uw voorkeur voor het nieuwe in projecten zo sterk is dat u oude concepten en voormalige bijdragen, die wel degelijk van nut kunnen zijn om uw doel te bereiken, negeert of zelfs ontkracht. Omdat u impulsief en direct bent en een hekel hebt aan dubieuze ondernemingen zult u vele interessante vriendschappen aantrekken, maar ook grote vijanden maken.<0} Uw leven is kleurrijk door uw passie en enthousiasme. Seksueel gezien bent u snel, agressief en duidelijk. U bent dol op vertier en geniet met een heldere, open en sprankelende blik.

Mars, die over uw ascendant Ram heerst, staat in het zesde huis. Deze stand van Mars is niet zo harmonieus gezien het teken waarover het heerst. Het zesde huis geeft orde, plichtplegingen en afbakening aan. Hoe heviger u zich verzet tegen deze dagelijkse zaken, hoe strakker de touwtjes worden aangetrokken. Hoe beter u de beperkingen in perspectief leert zien, hoe sneller de oplossingen voorbij komen, alsof er magie in het spel is.

naar boven

Zon in het Vijfde Huis

De Zon staat in het vijfde huis van uw geboortehoroscoop. Dit is een veelbetekenende stand voor de Zon.

U maakt grootse ontwikkelingen door en hebt met toenemende kracht behoefte om te laten zien wie u bent en wat u kunt. U bent gericht op succes; in ondernemingen, zaken, investeringen, sociaal gezien en wat creativiteit en vertier betreft. Uw liefdesleven lijkt bruisend te zijn en u zult vele zinvolle, emotionele verbintenissen aangaan. In de liefde straalt u waardigheid en een bepaald zelfvertrouwen uit.

Uw bent uitermate trots en, door uw emotionele aard, snel geraakt. U bent al gauw gekwetst als uw banden en unieke positie in de liefde worden bedreigd. U kunt uiterst nobel en vergevingsgezind zijn naar uw geliefde en toont veel positieve kwaliteiten zoals uw bescherming en kracht.

naar boven

Venus in het Zesde Huis

Venus staat in het zesde huis van uw geboortehoroscoop. Prijst u zichzelf maar gelukkig. Uw gezondheid zal uw hele leven uitstekend zijn en als u al iets krijgt, bent u in staat om heel snel weer te genezen.

Door uw manier van omgaan met mensen op de werkvloer kunt u op meerdere vlakken winst boeken. Uw houding ten opzichte van werk is positief, u hebt er plezier in. U bent geen harde werker, integendeel, u bent zelfs een beetje gemakzuchtig. Door het lot belandt u in situaties waarin u werkt voor zeer aardige, aantrekkelijke mensen, wellicht in artistieke kringen. Daaruit lijken ongetwijfeld liefdesaffaires voort te komen.

NB: Venus staat technisch gezien op de grens van huis 5 en wordt daarom geïnterpreteerd in huis 6.

naar boven

Mars oppositie Ascendant

Mars in oppositie met uw Ascendant geeft aan dat u wordt aangetrokken door mensen met pit of types die zelfs gevaarlijk kunnen zijn. U hebt niet zoveel zelfvertrouwen en komt soms assertief over in pogingen om uzelf van het tegendeel te overtuigen.

Competitie aangaan met anderen is een goede manier om uzelf constructief te leren verdedigen en meer zelfvertrouwen en discipline te ontwikkelen. U bent nogal bazig en niet zo gemakkelijk in de omgang. Leert u wat water bij de wijn te doen als u rust en vrede wilt. Concessies doen is karakter tonen, geen zwaktebod. Zodra u zich dit realiseert zal men u waarderen om uw volwassen houding.

In persoonlijke relaties dwingt uw assertieve houding u om uzelf sterk te verdedigen wanneer het uit de hand dreigt te lopen.

Maar zo'n hooghartige houding maskeert vaak minderwaardigheidsgevoelens of onvermogen. U hebt veel creatieve energie, doe daar ook iets mee. Het gaat om wat u doet en niet om wat u zegt dat u allemaal kunt doen. Ontwikkel zelfbeheersing, anders zult u alsmaar in lastige situaties belanden die extreem moeilijk op te lossen zijn.

naar boven

Saturnus in het Tiende Huis

Saturnus staat in het tiende huis van uw geboortehoroscoop. Deze stand is zeer uitdagend voor iemand die op werelds succes uit is. De remmende kracht van Saturnus kan in dit huis uitwerken als zwaarmoedig, behoedzaam en uiterst serieus wat het zelfbeeld en ambities betreft. U komt voor veel obstakels te staan in uw leven, maar die zijn veelal gebaseerd op uw psychologische instelling, die vrij kortzichtig kan zijn. De oplossing voor de problemen waarop u stuit zit in uw vastberadenheid en geduld.

Innerlijk hebt u ambities, economisch inzicht en bent u zeer gestructureerd. Als u deze eigenschappen gericht inzet kunt u wel degelijk een interessante positie bereiken waarin u welvaart en status opbouwt.

NB: Saturnus staat technisch gezien op de grens van huis 9 en wordt daarom geïnterpreteerd in huis 10.

naar boven

Maan in het Twaalfde Huis

De Maan staat in het twaalfde huis van uw geboortehoroscoop. Heimelijk houdt u van romantiek en avontuur. Dat geeft kleur aan uw dagdromen, want uw fantasie is grenzeloos.

Het is mogelijk dat uw populariteit in dit bestaan uit een hele onverwachte, geheimzinnige hoek komt. Niet iedereen herkent uw kwaliteiten, maar uw aanhang kan uitgroeien tot massale proporties.

Het is te verwachten dat u succesvol bent in functies die te maken hebben met een bepaalde afzondering, of die zich afspelen op afgelegen locaties. U bent uiterst sfeergevoelig en zorgzaam, maar neem niet het leed van de hele wereld op uw schouders.

naar boven

Maan Conjunct Ascendant

De Maan conjunct uw Ascendant is een teken van veel wisselende, emotionele omstandigheden. U staat open voor intiem, instinctief contact met anderen, maar hebt ook de neiging hen op afstand te houden omdat u bang bent verplichtingen aan te gaan.

U bent een vat vol tegenstrijdigheden. U claimt mensen, maar klaagt wanneer zij dat andersom doen. U verwacht van anderen dat zij u bewonderen, maar u trekt zich terug als zij dat daadwerkelijk doen. U hebt veel verbeeldingskracht, maar op fantasierijke, stimulerende mensen kunt u vrij negatief en kritisch reageren.

U lijkt aan de buitenkant zeer onafhankelijk, maar u snakt naar een simpel bestaan waarin u stilletjes kunt genieten van iemand die echt om u geeft. Dat gebeurt pas wanneer u uw defensieve houding verandert en leert om anderen een beetje tegemoet te komen.


Astrologische data gebruikt voor Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret
voor Louis Armstrong [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 4 augustus 1901 kloktijd: 22:00
in New Orleans, LA (US) U.T: 04+00
90w05, 29n57 sterrentijd: 18:51:43

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 12°00'53 in huis 5 direct
Maan Ram 13°24'30 in huis 12 direct
Mercurius Kreeft 22°58'16 in huis 4 direct
Venus Maagd 7°44'39 eind van huis 5 direct
Mars Weegschaal 13°10'01 in huis 6 direct
Jupiter Steenbok 4°14'51 in huis 9 retrograde
Saturnus Steenbok 11°01'40 eind van huis 9 retrograde
Uranus Boogschutter 13°00'21 in huis 8 retrograde
Neptunus Kreeft 0°31'00 in huis 3 direct
Pluto Tweelingen 18°20'43 eind van huis 2 direct
Maanskn.(t) Schorpioen 18°34'28 in huis 7 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

Huis posities (Placidus)
Ascendant Ram 18°36'02
2de huis Stier 22°43'43
3de huis Tweelingen 18°37'59
Imum Coeli Kreeft 11°53'36
5de huis Leeuw 6°48'41
6de huis Maagd 7°55'49
Descendant Weegschaal 18°36'02
8ste huis Schorpioen 22°43'43
9de huis Boogschutter 18°37'59
Medium Coeli Steenbok 11°53'36
11de huis Waterman 6°48'41
12de huis Vissen 7°55'49

Majeure aspecten
Zon Driehoek Maan 1°24
Zon Sextiel Mars 1°09
Zon Inconjunct Saturnus 0°59
Zon Driehoek Uranus 0°59
Zon Sextiel Pluto 6°20
Zon Driehoek Ascendant 6°35
Maan Oppositie Mars 0°14
Maan Vierkant Saturnus 2°23
Maan Driehoek Uranus 0°24
Maan Sextiel Pluto 4°56
Maan Conjunct Ascendant 5°12
Mercurius Vierkant Ascendant 4°22
Venus Driehoek Jupiter 3°30
Venus Driehoek Saturnus 3°17
Venus Vierkant Uranus 5°16
Mars Vierkant Saturnus 2°08
Mars Sextiel Uranus 0°10
Mars Driehoek Pluto 5°11
Mars Oppositie Ascendant 5°26
Jupiter Oppositie Neptunus 3°44
Uranus Oppositie Pluto 5°20
Uranus Driehoek Ascendant 5°36
Pluto Sextiel Ascendant 0°15
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst