•    
  Planetpositioner
  23-Okt-2016, 02:34 UT/GMT
  Sol06'59"11s31
  Måne352'35"16n13
  Merkur272'31"9s29
  Venus549'29"22s35
  Mars1737'30"24s20
  Jupiter921'18"2s41
  Saturn1329'45"21s03
  Uranus2211'48"r8n03
  Neptun927'27"r8s50
  Pluto156'15"21s26
  Sand Månek.1136'56"7n12
  Chiron2121'25"r0n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering
Horoskop for:
Kort Horoskop - Prognose
fra Oktober 2016
for Sam Waterston [Adb], født 15 November 1940
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2016
Præsentation

Ekstrem grundighed * Pluto sekstil Merkur: * Begyndelsen af februar 2015 indtil midten af december 2016:

Trang til kærlighed * Pluto kvadrat Venus: * Midten af marts 2015 indtil midten af november 2017:

Virkeligheden og idealerne * Neptun sekstil Saturn: * Begyndelsen af maj 2015 indtil slutningen af februar 2017:

Ægte relationer * Saturn sekstil Venus: * Midten af februar 2016 indtil slutningen af november 2016:

Din indre kerne * Jupiter sekstil Pluto: * En transit der nærmer sig sin afslutning, fra 25. september 2016, varer til 4. oktober 2016:

Elegance og smag * Jupiter konjunktion Venus: * Slutningen af november 2016 indtil begyndelsen af august 2017:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

I den forkortede udgave vil kun nogle få, men ikke desto mindre vigtige transitter til dit fødselshoroskop blive behandlet. Det er dog sandsynligt, at nogle af de vigtige transitter i denne seks-måneders periode vil være udeladt i denne forkortede rapport.

Hvis du er interesseret i hele spektret af relevante emner, bedes du bestille den fulde version af rapporten. Dit bedste valg af rapport vil være Liz Greenes Årsanalyse eller Robert Hands Årshoroskop. Disse rapporter vil vælge de virkeligt relevante emner for dig for en 12-måneders periode og behandle dem indgående og stilfuldt.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Oktober 2016 med følgende fødselsdata: mand, født 15 November 1940 kl. 2:18 i Cambridge (Middlesex County), Massachusetts.

Dit soltegn er Skorpion. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Vægt, og din Måne er i Tyr.

til top

Pluto sekstil Merkur: Ekstrem grundighed

Begyndelsen af februar 2015 indtil midten af december 2016: Dette er et godt tidspunkt for en dybere intellektuel afprøvning af ideer og trosforestillinger. Hvis du har til opgave eller ønsker at finde ud af et eller andet, er tidspunktet glimrende. Dit hoved fungerer kvikt, og din opfattelsesevne er skarp. Og du er også i den rette sindsstemning til at kunne arbejde særdeles grundigt. Du stiller dig ikke tilfreds med overfladiske svar og er ikke fornøjet, før du har forstået den fulde sandhed.

Det er også et glimrende tidspunkt at afprøve din egen hjerne og finde ud af, hvordan den virker. Dit ønske om at udforske de skjulte dybder i alle ting gælder også dig selv, så det er et godt tidspunkt for selvransagelse. Din kommunikation vil få et mere alvorligt præg. Du værdsætter den væsentlige samtale og er uinteresseret i overfladiske drillerier. Din daglige omgang med omverdenen danner udgangspunkt for nogle vigtige opdagelser, som i sidste instans kan ændre hele din tankegang. Du vil være optændt af opdagelsestrang frem for af en følelse af, at tingene snævrer ind omkring dig, sådan som det ellers ofte sker, når vi møder nye ideer, som synes at kuldkaste vore tidligere forestillinger. Dit brændende ønske om at nå frem til sandheden gør hver eneste opdagelse interessant i stedet for alarmerende. Og efterhånden som dit sind udvider sig, vil din evne til at påvirke andre også øges. De ting, du siger, vil have større vægt over for andre. Folk vil tro dig, fordi de ved, at du har undersøgt kendsgerningerne omhyggeligt og taler med stor overbevisning.

Ideer, begreber og ideologier, som er af en egentlig mystisk karakter, eller som forklarer tilværelsen ud fra en okkult synsvinkel, vil appellere til dig i øjeblikket. Det er et glimrende tidspunkt at studere okkult filosofi, metafysik, ja selv psykologi eller psykiatri. Alle discipliner, som har at gøre med sindets helbredelse, vil gavne dig i øjeblikket.

til top

Pluto kvadrat Venus: Trang til kærlighed

Midten af marts 2015 indtil midten af november 2017: I denne periode kan dine personlige relationer udgøre en kilde til prøvelser eller deciderede vanskeligheder, som kan pege på nogle forandringer, du bør foretage i dit eget indre. Der vil givetvis opstå en vigtig forandring i dit forhold til andre; et gammelt kærlighedsforhold kan blive forvandlet på en eller anden måde, eller et vigtigt nyt forhold kan vise sig. Men du vil rende ind i adskillige problemer i denne tid.

For det første vil du nære et meget stærkt ønske om kærlighed nu, som du vil udtrykke tvingende og presserende. I farten kan du imidlertid gribe fat i den første den bedste og glemme at vente på den, der passer til dig. Du kan også blive så intenst fascineret af et menneske, at du er ude af stand til at se vedkommende klart. Problemet er, at du er under indflydelse af nogle ubevidste drifter, som ikke opererer under hensyntagen til dit eget bedste. Måske er du gift, måske ligefrem lykkeligt, og så kan du lige pludselig blive så fascineret af en anden person, at dette helt kan ødelægge dit ægteskab. Du bør imidlertid afholde dig fra fristelsen til at følge denne tredje part, for dit forhold til vedkommende vil sandsynligvis ikke vare ved. Vent til perioden er helt overstået, før du knytter mere varige bånd i et forhold, der opstår i øjeblikket. Dette forhold er i bund og grund ustabilt, i hvert fald lige nu.

Men en udenomsaffære er ikke den eneste udfordring, der kan møde et eksisterende parforhold. Spændinger og stress, som har eksisteret gennem længere tid i dit parforhold, kan dukke op til overfladen nu. Jalousi, ejendomsfølelse, manglende vilje til at give partneren frihed til at være sig selv - alt dette kan udgøre kilder til spændinger i dit parforhold. Og du kan selv enten være skaber af disse vanskeligheder eller offer for dem. Den bedste fremgangsmåde vil være, at I forholder jer til disse spændinger og prøver at snakke ærligt om dem, også selvom I måske føler, at det, der ligger ved problemets rod, er alt for forfærdeligt til, at det kan diskuteres. Den aktuelle påvirkning afslører både nødvendigheden af og muligheden for fuldkommen at forvandle jeres forhold. Et dårligt forhold kan ophøre, men et godt forhold vil blive dybere og mere ægte.

til top

Neptun sekstil Saturn: Virkeligheden og idealerne

Begyndelsen af maj 2015 indtil slutningen af februar 2017: I øjeblikket befinder den ideelle og den virkelige verden sig i en fin indbyrdes balance i dit liv, og du selv befinder dig i en situation, hvor du har store muligheder for at reflektere over deres gensidige relation. Spørg dig selv om, hvad du anser for at være sandt, og spørg derefter dig selv om, hvad du ville ønske var sandt. På den måde kan du finde ud af, hvad der er hvad, uden den forvirring som så ofte præger vores forsøg på at skelne mellem idealerne og virkeligheden. Og samtidig vil du indse, hvordan du skal handle for at give idealerne plads i din aktuelle virkelighed og gøre dem til en solid og nyttig del af din egen tilværelse og dine omgivelser.

Du udviser ikke utålmodighed i øjeblikket, og du vil være langt mere villig til at acceptere virkeligheden, end du måtte være på andre tidspunkter. Du ser ikke nogen egentlig kamp imellem virkeligheden og idealerne. Og du er heller ikke så optaget af at gennemtrumfe din vilje, at du insisterer på den type ego-slagsmål med virkeligheden, hvor hverken du selv eller virkeligheden for alvor kan vinde. (Dog er det som regel virkeligheden, der går af med sejren i den slags tilfælde.)

Du er præget af tålmodighed i øjeblikket, for denne energi sætter dig i stand til at overleve på meget lidt. Du vil være tilbøjelig til at udvise mådehold og er imod overdreven selvforkælelse, og du vil kunne påføre dig selv en temmelig streng levevis, som lader dig veksle mellem arbejde og refleksion. I øjeblikket er du mest optaget af højere former for sandhed og dine muligheder for at realisere disse i dit eget liv.

Det er et godt tidspunkt at trække sig lidt tilbage fra sine normale aktiviteter, iagttage tingene og overveje, hvad man har udrettet, og hvad der endnu resterer. Du er i stand til at anlægge en meget rolig og meditativ holdning, hvor du kan overveje tingene klogt og vælge den rette kurs.

Det er også et godt tidspunkt at arbejde for at hjælpe andre. Det vil tilfredsstille dit behov for at handle uselvisk og være en del af en større sammenhæng.

til top

Saturn sekstil Venus: Ægte relationer

Midten af februar 2016 indtil slutningen af november 2016: I denne tid vil dine forhold til andre fungere på et meget praktisk plan. Du forstår dit eget behov for at få andre til at samarbejde med dig, og du er villig til at imødekomme den andens behov i et gensidigt forhold, sålænge vedkommende også gør det samme for dig. På dette tidspunkt i livet er du ikke specielt idealistisk indstillet.

Erhvervsbetonede og forretningsprægede forhold lever til fulde op til denne energis symbolik. Begge parter er optaget af, hvad de hver især forventer af hinanden, og begge er villige til at leve op til de aftaler, der bliver indgået. Er der større uenigheder, vil begge parter arbejde på at rede dem ud. De vil ikke blot læne sig tilbage og antage, at tingene løser sig af sig selv.

Hvis et seksuelt forhold tager sin begyndelse i denne periode, kan der være tale om en betydelig aldersforskel imellem jer. Den ældste kan fungere som en art lærer-forælder over for den yngre. Du kan selv være enten den yngre eller den ældre partner. Og selvom der ikke skulle eksistere nogen aldersforskel, så vil lærer-forældre aspektet antagelig stadig findes.

Denne påvirkning bibringer dig en evne til at arbejde med særlig præcise og detaljerede kreative projekter, især inden for medieverdenen, som kræver nogle uhyre indviklede teknikker. Udfører du et håndværk i øjeblikket, er det antagelig indrettet på at fremstille nyttige brugsgenstande.

Som helhed betragtet vil alle dine sociale relationer opnå en vis grad af stabilitet i øjeblikket. Når alt kommer til alt, så kan relationer mellem mennesker jo kun overleve, hvis de er i stand til at imødekomme de pågældendes reelle behov. Det vil du være særlig opmærksom på i øjeblikket, og du ransager dine forhold for disse ting. Jo mere ægte dine kontakter er nu, desto bedre.

til top

Jupiter sekstil Pluto: Din indre kerne

En transit der nærmer sig sin afslutning, fra 25. september 2016, varer til 4. oktober 2016: Her er tale om en periode, hvor du har mulighed for at indføre nogle kreative forandringer i din tilværelse, reformere og omforme dine umiddelbare omgivelser, så de i højere grad kommer til at udtrykke dit eget væsen. Det er en periode, hvor du vil udfolde en anselig energi for at opnå større bevægelsesfrihed i forbindelse med alle dine aktiviteter. Du vil måske få mulighed for at få magt over andre, men skulle dette ske, så bør du bruge denne magt til at opnå ting, som I, dvs. du selv og disse andre, kollektivt har brug for. Lad være med at bruge magten til rent egoistiske formål, for det vil ikke med nær så stor sandsynlighed komme til at fungere til din fordel.

Hvis du får magt til at lede andre inden for et eller andet felt, så bør du have så høje idealer som overhovedet muligt. Denne planetkombination symboliserer en fornyelse på et højere eksistentielt niveau, og selvom det kan manifestere sig på mange forskellige måder, så bør du altid holde dig dette grundlæggende formål for øje.

Der kan opstå spontane forandringer i din tilværelse uden nogen videre indgriben fra din side. Udnyt dem, for de vil fremme dine mål, selvom dette ikke var din hensigt fra starten af. Du vil i øjeblikket kunne vinde et indflydelsesrigt menneskes gunst.

Nogle gange kommer dette fornyelsestema til udtryk i en religiøs eller spirituel genfødsel således, at man forstår den dybere mening med sit liv og tillader denne indsigt at forvandle éns væsen. Og du vil gøre, hvad du kan for at delagtiggøre andre i din viden. Det vil være meget vigtigt for dig at dele alt det, der kommer til dig i øjeblikket, med andre. Enten vil denne energi forvandle dig ved at forvandle dine omgivelser, eller også vil du selv blive det redskab, hvorved din omverden forvandles. I begge tilfælde vil du selv blive forandret i takt med dine venner, naboer og daglige omgivelser.

til top

Jupiter konjunktion Venus: Elegance og smag

Slutningen af november 2016 indtil begyndelsen af august 2017: Denne påvirkning hjælper med at udglatte alle vanskeligheder i dine relationer til andre mennesker, samtidig med at den virker fremmende på dine venskaber og indgyder dig et stærkt ønske om lykkelige og fredfyldte stunder. Du nyder at være sammen og tale med dine venner og vil sandsynligvis deltage i eller selv afholde adskillige sammenkomster i denne periode. Du kan også af en eller anden grund ende som selskabets midtpunkt, og du vil elske at optræde i rampelyset.

Denne påvirkning bringer nu og da et nyt kærlighedsforhold ind i et menneskes tilværelse. Gør den det, og er der andre faktorer, der peger i samme retning, kan der være tale om et usædvanlig positivt forhold, hvor I begge kan gro meget, og hvor der findes en fin balance imellem tilknytning og frihed. Sådan et forhold vil i usædvanlig grad være befriet for jalousi og småtskårenhed.

Den samme energi vil påvirke eksisterende forhold, så du vil være i stand til at omgås dine kære på en helt ubesværet måde. Da du er optaget af de overordnede spørgsmål i kontakten, vil du ikke være interesseret i at skabe problemer over noget, der i virkeligheden ikke er særlig vigtigt. Og den slags småproblemer vil sandsynligvis heller ikke dukke op denne periode.

I denne tid vil din smag antagelig være mere i retning af det elegante, og du kan føle dig fristet til at købe noget, der enten er meget dyrt eller meget luksuriøst eller begge dele. I værste fald kan det ovenikøbet være prangende eller direkte smagløst. Den eneste reelle fare, du bør være på vagt over for under denne påvirkning, er faktisk en tendens til at bortøde eller formøble dine penge eller andre resurser. Afhængigt af din egen indstilling kan påvirkningen imidlertid også bibringe dig penge og øge dine resurser. Uanset hvilken drejning tingene måtte tage, så bør det dog være dig selv, der kontrollerer begivenhedernes gang.

Du udviser en stærk trang til at omgive dig med skønhed. Du har langt sværere end normalt ved at affinde dig med snavsede eller grimme omgivelser, så prøv at undgå dem. I øjeblikket er du optaget af tilværelsens smukke sider, og du bør gøre alt, hvad du kan for at komme til at opleve dem.


Kort Horoskop - Prognose Oktober 2016 til Marts 2017
for Sam Waterston [Adb] (mand)
født den 15. november 1940 lokaltid: 2:18
i Cambridge (Middlesex County), MA (US) U.T.: 07:18
71w06, 42n22 sid. tid: 06:10:31

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 22°47'19 i hus 2 direkte
Måne Tyr 25°04'07 i hus 8 direkte
Merkur Skorpion 15°18'25 i hus 2 retrograd
Venus Vægt 16°19'19 i hus 1 direkte
Mars Vægt 26°26'38 i hus 1 direkte
Jupiter Tyr 8°59'20 i hus 8 retrograd
Saturn Tyr 10°23'30 i hus 8 retrograd
Uranus Tyr 24°11'12 i hus 8 retrograd
Neptun Jomfru 27°08'32 i hus 12 direkte
Pluto Løve 4°19'00 i hus 10 retrograd
Sand Måneknude Vægt 10°25'08 i hus 1 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 2°03'08
2.Hus Vægt 27°58'17
3.Hus Skorpion 28°28'15
Imum Coeli Stenbuk 2°24'39
5.Hus Vandbærer 6°14'42
6.Hus Fisk 6°29'40
Descendant Vædder 2°03'08
8.Hus Vædder 27°58'17
9.Hus Tyr 28°28'15
Medium Coeli Krebs 2°24'39
11.Hus Løve 6°14'42
12.Hus Jomfru 6°29'40

Transitter
Pluto sekstil Merkur Begyndelsen af februar 2015 indtil midten af december 2016
Pluto kvadrat Venus Midten af marts 2015 indtil midten af november 2017
Neptun sekstil Saturn Begyndelsen af maj 2015 indtil slutningen af februar 2017
Saturn sekstil Venus Midten af februar 2016 indtil slutningen af november 2016
Jupiter sekstil Pluto En transit der nærmer sig sin afslutning, fra 25. september 2016, varer til 4. oktober 2016
Jupiter konjunktion Venus Slutningen af november 2016 indtil begyndelsen af august 2017

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt