Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Dave W. Cowens [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Dave W. Cowens [Adb], født 25 Oktober 1948
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Dave W.s fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Dave W. med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Skønt Dave W. er meget modtagelig og intuitiv over for andres følelser, kan han være sen i udviklingen af de evner til kommunikation, som er nødvendige for at han kan fortælle om sine oplevelser af følelser. Hans naturlige udtryksmiddel er ikke ordene, men snarere billeder, [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Dave W.s indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Dave W. kan have svært ved at forstå og acceptere uciviliseret opførsel ­ både hos andre og hos sig selv. Med sin medfødte venlighed og finfølelse har han en indre forestilling om harmoni, som han søger bekræftelse på i den ydre verden. Når verden ikke passer til denne forestilling, [...]

[..] Han vil måske skabe en fantasiverden, hvor alting er dejligt og harmonisk, for at kompensere for den virkelige verden, hvor han føler sig truet af de mørkere sider af det menneskelige følelsesliv. Tilværelsen vil før eller siden stille Dave W.s idealer over for nogle udfordringer, [...]

Skjulte træk

[..] I den tidlige barndom viser hans følelser sig på helt normal måde, men efterhånden som han udvikler sin personlighed, vil han begynde at tilsløre og endog fornægte sine mere primitive følelser og behov. Men sådanne basale instinkter er ikke alene sunde og naturlige, de vil [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

Selv om han er tilbøjelig til at opholde sig i en verden af drømme og idéer, er Dave W.s største behov i sine forhold til andre at være tæt følelsesmæssigt forbundet med dem. Han kan virke meget optaget af konkrete fysiske forhold, som f.eks. sin mad eller sine ting, men [...]

[..] Det betyder ikke så meget, at faderen måske føler sig som alt andet end en eventyrer; hans søns billede af ham er storslået, spændende og ligefrem helt mytisk i sine proportioner. Selvfølgelig kan ingen forældre være dynamiske, optimistiske og ekspansive fireogtyve timer [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering