•    
  Planetpositioner
  17-Dec-2017, 02:34 UT/GMT
  Sol2520'12"23s21
  Måne1241'20"17s47
  Merkur167'26"r20s04
  Venus1946'46"22s56
  Mars451'11"12s13
  Jupiter1415'32"15s08
  Saturn2938' 5"22s31
  Uranus2441'13"r9n01
  Neptun1138'15"8s03
  Pluto1817'15"21s43
  Sand Månek.168'21"r16n00
  Chiron2422'48"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Luc De Marré [Adb], født 1 Juni 1929
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Tvillingerne, Månen i Fiskene *Ascendanten i Vægten, Venus i 7. hus *Saturn i 3. hus *Månen i 5. hus *Venus i 7. hus *Venus i opposition til Ascendanten *Solen i 8. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 1 Juni 1929 kl. 16:30 i Antwerp,.

Dit soltegn er Tvilling. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Vægt, og din Måne står i Fisk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Tvillingerne, Månen i Fiskene

Du blev født med Solen i Tvillingerne og Månen i Fiskene. Du synes at besidde nogle glimrende egenskaber. I én forstand er du umådeligt intellektuel og forfinet. Din indre natur er præget af din forstand. Du er intelligent, klog, fleksibel og alsidig.

Månen i Fiskene påvirker så afgjort din personlighed eller din rolle i samfundet, og andre mennesker vil derfor opleve dig på en anden måde. Du forekommer stille og ubekymret, men en anelse rastløs. Du er et menneske, som søger variation, og du ændrer hurtigt tankegang. Du vil blive kritiseret, fordi du virker ubeslutsom og til tider upålidelig. Dette skyldes, at du nemt mister modet. Din personlighed udviser en forkærlighed for at læse og for alle mulige fantasibetonede interesser.

Problemet er først og fremmest, at du savner evnen til at træffe hurtige beslutninger. Du bliver også meget nemt påvirket af andre. I mange situationer kan du opleve en fortvivlelse, som vil dræne dig for al den energi, som du behøver for at kunne fortsætte dine projekter. Du bør kæmpe imod disse negative sindstilstande så godt, du kan.

Dine følelser er ikke i samklang med dine handlinger. Indvendigt ejer du evnen til at løse hverdagens problemer, men udadtil er du alt for følelsesladet. Du bør forsøge at afbalancere disse to karaktertræk.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 7. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 7. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Først og fremmest tyder denne placering på, at du er meget udadvendt; dit liv er orienteret imod den vellykkede realisering af menneskelige relationer; din skæbne antyder også her, at du kan imødekomme dine højeste, åndelige forpligtelser ved på passende vis at indoptage egenskaber fra andre, som du selv mangler.

Dit ægteskab eller parforhold burde være lykkeligt med en tiltrækkende og meget behagelig partner. Med hendes hjælp og støtte er det meget muligt, at du vil opnå den totale økonomiske og sociale succes.

til top

Saturn i 3. hus

Saturn stod i dit 3. hus ved fødslen. Denne planet bibringer alle mentale funktioner et skær af objektivitet og opfindsomhed; din generelle indstilling er reserveret, alvorlig og udviser en mangel på dynamik, varme og fleksibilitet. Du tænker meget og er en langsom, men beslutsom planlægger.

Kampen for at virkeliggøre dine planer i livet kan blive vanskelig, og du vil ikke få megen hjælp fra dine nærmeste.

Du har tendens til at bekymre dig unødigt eller være overdrevent optaget af planer, som kun vil give et meget beskedent afkast i forhold til den indsats, som du investerer i dem. Det må tilrådes, at du planlægger tingene omhyggeligt og realistisk, men uden at overdrive det.

Saturn på dette sted repræsenterer forpligtelser, som du må efterkomme, og som er af en intellektuel art. Det peger også på, at der på kritiske tidspunkter kan forekomme tests af din karakter i forbindelse med menneskelige relationer, tests, som du kun kan "bestå" ved at udvikle en menneskekærlig og medfølende natur, som muliggør undskyldning og tilgivelse.

til top

Månen i 5. hus

Månen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at du vil deltage aktivt i økonomisk spekulation med mange forandringer i den forbindelse. Du er født med en sans for at omgås andre mennesker og en evne til at kommunikere med dem, især i forbindelse med forretninger og projekter.

Din følelsesmæssige natur er meget orienteret imod glæden ved fornøjelser, og du udviser en stærkt nysgerrig tendens, som kan give økonomisk gevinst samt glæder i forbindelse med dine forretninger.

Trods dine positive egenskaber forholder det sig dog sådan, at du i kærlighed er meget omskiftelig, ustabil eller alt for optaget af banale ting.

Din kærlighedsfølelse er veludviklet og medfører en stræk trang til sanseoplevelser og lidenskabelige tilbøjeligheder, som uheldigvis ikke kun er rettet mod én person.

Det er muligt, at du livet igennem vil være tilknyttet flere forskellige, mindre forretningsinvesteringer med et ret godt udbytte.

til top

Venus i 7. hus

Venus stod i dit 7. hus ved fødslen. Med hensyn til ægteskab og andre intime relationer er dette en af de bedste påvirkninger, der findes. Du har udsigt til et lykkeligt forhold med et meget tiltalende, kærligt og behageligt menneske. Du har mulighed for at opnå både følelsesmæssig og økonomisk vinding af denne forbindelse.

Din individualitet trænger sig ind på omgivelserne, og dette vil medføre lykke og yde psykisk kompensation for dine eventuelle mangler. I din udveksling med andre mennesker vil der udvikle sig nogle harmoniske relationer.

Du vil skabe balance gennem en følelsesladet kærlighed, æstetik, kunst og relationer til andre mennesker.

til top

Venus i opposition til Ascendanten

Venus i opposition til Ascendanten tyder på, at du føler dig tiltrukket af forfinede og sofistikerede mennesker. Du er velopdragen, og almindeligvis har andre mennesker en positiv opfattelse af dig. Du gør indrømmelser, hvis det er nødvendigt for at bevare et harmonisk forhold.

Selvom du virker selvsikker og fuld af selvtillid, kan du have svært ved at stå alene. Du arbejder hårdt, men skjult for at sikre dig, at andre mennesker nærer varme følelser over for dig. Du håber, at ingen opdager dine negative egenskaber eller finder ud af, hvor usikker du i virkeligheden er.

Dine bedste reklameagenter er dine venner, som frit berømmer dine dyder, når nogen spørger dem.

På overfladen er du medgørlig, blid og charmerende, men under overfladen konspirerer du og lægger hemmelige planer for at skabe en bedre tilværelse for dig selv ved hjælp af de mennesker, du omgås.

til top

Solen i 8. hus

Solen stod i dit 8. hus ved fødslen. Dette giver din individualitet en tilbøjelighed for på den ene eller den anden måde at være orienteret mod livets dybere aspekter. Dine seksuelle følelser er langvarige, intense og vitale. Dit indre selv synes at være tiltrukket af usædvanlige ting i forbindelse med overgangen mellem liv og død og mysterierne i den forbindelse.

Den traditionelle astrologi antyder, at en krise vil vise sig i midten af dit liv. Hvis du klarer denne periode på en god måde, kan du forvente et langt liv med en gradvist stigende vitalitet.

Økonomisk vil der afgjort være mulighed for, at du arver nogle penge enten fra din partner eller fra en anden slægtning.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Luc De Marré [Adb] (mand)
født den 1. juni 1929 lokaltid: 16:30
i Antwerp, Belgium U.T.: 15:30
4e25, 51n13 sid. tid: 08:26:10

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tvilling 10°37'24 i hus 8 direkte
Måne Fisk 22°06'31 i hus 5 direkte
Merkur Tvilling 21°47'11 i hus 8 retrograd
Venus Vædder 28°52'49 i hus 7 direkte
Mars Løve 10°52'02 i hus 10 direkte
Jupiter Tyr 27°29'30 i hus 8 direkte
Saturn Skytte 28°28'16 i hus 3 retrograd
Uranus Vædder 10°33'50 i hus 6 direkte
Neptun Løve 28°43'45 i hus 10 direkte
Pluto Krebs 16°56'57 i hus 9 direkte
Sand Måneknude Tyr 21°07'36 slutningen af hus 7 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 25°47'21
2.Hus Skorpion 22°36'48
3.Hus Skytte 26°02'31
Imum Coeli Vandbærer 4°12'44
5.Hus Fisk 8°26'29
6.Hus Vædder 5°14'36
Descendant Vædder 25°47'21
8.Hus Tyr 22°36'48
9.Hus Tvilling 26°02'31
Medium Coeli Løve 4°12'44
11.Hus Jomfru 8°26'29
12.Hus Vægt 5°14'36

Større aspekter
Sol Sekstil Mars 0°15
Sol Sekstil Uranus 0°04
Måne Kvadrat Merkur 0°19
Måne Sekstil Jupiter 5°23
Måne Kvadrat Saturn 6°22
Måne Trigon Pluto 5°10
Merkur Trigon Ascendant 4°00
Venus Trigon Saturn 0°25
Venus Trigon Neptun 0°09
Venus Opposition Ascendant 3°05
Mars Trigon Uranus 0°18
Jupiter Kvinkuns Saturn 0°59
Jupiter Kvadrat Neptun 1°14
Jupiter Kvinkuns Ascendant 1°42
Saturn Trigon Neptun 0°15
Saturn Sekstil Ascendant 2°41
Neptun Sekstil Ascendant 2°56
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt