Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Dionne Warwick [Adb]'
Psykologisk Horoskop Analyse
Gratis prøveversion
for Dionne Warwick [Adb], født 12 December 1940
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Introduktion

Dette er et kort udsnit af Liz Greenes Psykologisk Horoskop Analyse. Den komplette rapport på 18-25 sider kan bestillessom E-horoskop eller indbundet hefte i Astroshop.

Denne horoskopanalyse - som benytter viden fra både astrologi og psykologi samt avancerede computerteknologiske redskaber - giver dig et astrologisk portræt, som er unikt og individuelt fokuseret, og som er skabt med henblik på erhvervelse af større selvindsigt.

II. Din Psykologiske Type

Dette korte kapitel beskriver din typiske eller karakteristiske måde at reagere på ved mødet med livets situationer.

Det righoldige spektrum af individuelle karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroskop, skal for dit vedkommende, som for enhver andens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament for din psykologiske "type".

Andre mennesker er det vigtigste for dig i hele verden, og du er tilbøjelig til at leve dit liv for og gennem dem. Dine gaver kommer fra hjertet. Du ejer stor indføling i andres ulykke og vil ofte spille rollen som den gode mor eller far for dine venner og dem, du holder af, som har brug for at græde ud ved en forstående og ufordømmende skulder. Du elsker at føle dig behøvet og bryder dig ikke om at såre nogen; og du er i stand til at udvise betydelig loyalitet og hengivenhed mod dem, der står dig [...]

[..] Endvidere ved du, hvordan man skaber en behagelig, tryg og afslappet atmosfære både hjemme og på arbejdspladsen. Og da du forbinder fantasien med praktiske evner, er du formodentlig forsynet med en udmærket smag, især inden for områder, der forbinder godt håndværk med skønhed [...]

III. Karakter og Skygge

I dette omfattende kapitel i Psykologisk Horoskop Analyse bibringer Liz Greene dig et værdifuldt indblik i dine vigtigste karaktertræk.

Samspillet mellem den bevidste og den ubevidste side af dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i forhold til det pres og de udfordringer, du møder. Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit indre drama udgør selve den energikilde, der forsyner dit liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst.

Du er et barn af jorden, men stiller dig ikke tilfreds med have den materielle virkelighed som højeste formål i livet. Bagved alle dine bestræbelser ligger en art hengivelse til noget, du opfatter som en højere form for virkelighed. Men mystiske følelser gør det ikke alene. En sådan [...]

Der findes en konflikt inden i dig mellem dine sanser og så din intuitive fornemmelse af en mere meningsfyldt virkelighed bag den fysiske verden. Da du er et praktisk menneske med tendens til at være næsten overpertentlig med hensyn til verdslige ansvar og forpligtelser, [...]

Skjulte træk

[..] Denne figur indeholder alle de egenskaber, du har måttet udelukke fra dine bevidste værdinormer og din adfærd for at kunne leve i overensstemmelse med de ophøjede principper, du hylder. Din skygges væsentligste egenskaber er en intens selvcentrering og en noget nær ekshibitionistisk [...]

Mindre karakteregenskaber

[..] Virkeligheden består set med dine øjne af det, du kan se, røre ved, lugte, smage, høre og sætte i banken. Og skønt du elsker fysisk skønhed overalt, hvor du finder den - i et menneske, et kunstværk eller i naturen - lader du dig ikke vildlede af visioner om uopnåelig perfektion [...]

IV. Familiebaggrund

I den komplete horoskopanalyse behandler dette kapitel dine familiemyter såvel som din oplevelse af dine forældre og disses indbyrdes forhold.

Skønt du er et individ, er du udsprunget af en familiær baggrund. som er blevet overleveret gennem generationer. Du indeholder derfor visse indre psykiske strukturer, myter og holdninger til livet, som du har erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske muld.

V. Parforhold

Dette kapitel beskriver holdninger, behov og karakteristiske mønstre i nære personlige relationer.

Såvel astrologien som psykologien belærer os om, at intet af det, der forekommer i et forhold mellem mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets begyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets afslutning. Dit fødselshoroskop beskriver dine indre karaktertræk og således også hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i dit forhold til andre.

Fordi din egen natur er paradoksal, ligeligt delt op mellem dine mystiske aspirationer og dit behov for materiel stabilitet, har dit kærlighedsliv også tendens til at blive temmelig kompliceret. Sandsynligvis vil du indgå et relativt konventionelt parforhold tidligt i livet med én, der deler dit ønske om sikkerhed, et komfortabelt hjem og et godt familieliv. Hvis du har indgået et sådant forhold, og det har overlevet de mange forandringer, der har fundet sted inden i dig selv, vil du formodentlig [...]

[..] Hvad du måske har grund til at tage mere alvorligt, er dit eget stærke potentiale for at udmærke dig på det intellektuelle og æstetiske område, for det er dit eget ansvar og kan ikke leves ud via den, du elsker. Hvis du fornægter denne side af dig selv og i stedet tilbeder [...]

VI. Vejen til integration

Det afsluttende kapitel i Psykologisk Horoskop Analyse rummer indsigt i det vækstmateriale, som fremgår af dit fødselshoroskop. Læs venligst et komplet eksempelhoroskop.

I det følgende vil der blive fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en bevidst indsats kan forbedre dine muligheder for at opnå større harmoni mellem de forskellige dele af dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et".

Psychological Horoscope
Annoncering
Annoncering