Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Jose Raul Capablanca [Ad'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Jose Raul Capablanca [Adb], født 19 November 1888
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Jose Rauls fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Jose Raul med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Han er allerede ved at opbygge en indre moralkodeks, der kan blive meget omfattende, efterhånden som han bliver ældre, og som vil danne den fundamentale baggrund for hans livsopfattelse. Det vil derfor ikke være nogen god idé at benytte en masse "du burde" og "du skulle" [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Jose Rauls indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Men efterhånden som Jose Raul vokser op, vil han gøre sit bedste for i det mindste at blive en halvø. Indadvendt og alvorlig som han er, har han til stadighed en levende kontakt med sjælens og fantasiens indre verden. Gennem hele sin barndom vil han altid foretrække nogle [...]

[..] Alt dette afspejler en skyhed og følsomhed, der naturligt følger af den medfødte skelneevne og eftertænksomhed. Jose Raul kan godt være venskabelig og udadvendt, når han er i stemning til det, og har da en mild, stilfærdig charme, som er meget tiltrækkende. Men når han ikke [...]

Skjulte træk

Jose Rauls stærke selvstændighed og individualistiske natur står i skarp modsætning til et skjult behov for anerkendelse fra andre. Men efterhånden som han bliver større, vil han sikkert kun i ringe grad give udtryk for sin hemmelige længsel efter at høre til. Han vil tilkendegive [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Stærke besiddende følelser vil komme til udtryk gennem små manøvrer, beregnet på at vinde hans nærmestes opmærksomhed uden at afsløre for meget om, hvor stort hans behov i virkeligheden er. Han elsker også at blive forgudet, og til trods for sin ligevægtige natur vil han [...]

[..] Forståelsen af, at Jose Raul behøver og respekterer sådanne egenskaber, kan hjælpe hans far til at finde disse i sig selv, og begge parter vil da få et meget stort udbytte forholdet. Jose Raul har også behov for noget tid alene sammen med sin far, og det er vigtigt, at denne [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering