Horoscoop voor:
Beroep en Bestemming
Gratis Proefversie
voor David Gilbert [Adb], geboren op 6 oktober 1944
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Introductie

Dit beknopte uitreksel schetst uw persoonlijke "Beroep en Bestemming" horoscoop door Liz Greene, zodat u weet wat u kunt verwachten. De korte voorbeelden zijn ontleend aan diverse hoofdstukken en geven een indruk van de complete beroepshoroscoop (18-25 pagina's) die als E-horoscoop of ingebonden exemplaar in de AstroShop kan worden besteld.

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren. Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert.

II. Kijk op de wereld

In dit hoofdstuk wordt kort en bondig uw persoonlijke kijk op het bestaan beschreven en geadviseerd hoe u zich het beste kunt uiten in uw carrière.

III. Aanleg en sterke kanten

Dit hoofdstuk bevat 8-10 pagina's en is een van de meest informatieve gedeeltes uit "Beroep en Bestemming". Hier volgt een selectie van drie uit de talloze talenten die worden beschreven in het volledige rapport.

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken.

[..] Hoe intens en serieus uw bedoelingen ook zijn, u verveelt zich snel als u met ideeën moet werken die al ver over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Dan ontbreekt de spanning om nieuwe denkwijzen op anderen over te brengen. Blijf uit de buurt van traditionele werksferen [...]

[..] U bent heel gevoelig voor rechtvaardigheid en hebt vast een hekel aan hiërarchische structuren in bedrijven, groepen en instellingen. Omdat u helder denkt en communiceert en omdat u idealistisch bent en gelooft dat mensen moreel gezien beter in elkaar zitten dan vaak lijkt, [...]

[..] In psychologisch gericht werk bent u een ster in het "naar voren brengen" van de ideeën en theorieën die u aanhangt. Alles wat u publiceert wordt wellicht goed ontvangen omdat u begrijpelijke taal spreekt, ook voor degenen die de opleiding en achtergrond niet hebben voor [...]

IV. Leer uw grenzen kennen

In dit hoofdstuk worden uw persoonlijke beperkingen beschreven en suggesties gedaan over hoe daarmee om te gaan in uw beroep. In de volledige horoscoop is dit hoofdstuk ongeveer 5-7 pagina's lang. Hier klikken als u een volledig voorbeeldrapport wilt lezen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen.

[..] Maar deze democratische instelling, een van uw meest positieve eigenschappen, kan ook beperkingen veroorzaken in uw loopbaan. U besteedt soms te veel aandacht aan wat anderen denken en niet genoeg aan uw eigen innerlijke stem. U wordt snel "op het verkeerde been gezet" door [...]

[..] Dat kan vooral gelden in situaties met mensen die het voor het zeggen hebben. Door deze onzekerheid verspeelt u uw kansen te snel en dwingt u uzelf om minder eerlijk te zijn in een groep of team omdat u bang bent voor afwijzing of kritiek. Wat uw vroegere ervaringen ook [...]

V. Samenwerken met anderen

De twee laatste hoofdstukken van "Beroep en Bestemming" gaan over de wijze waarop u over het algemeen samenwerkt met uw collega's en wat succes voor u persoonlijk betekent.

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen.

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent.

Beroep en Bestemming, Horoscoop door Liz Greene
Adverteren
Adverteren