Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Carole Lombard [Adb]'
Karriere og Erhverv
Gratis prøveversion
for Carole Lombard [Adb], født 6 Oktober 1908
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en smagsprøve på dit personlige "Karriere og Erhverv" horoskop af Liz Greene. Dette lille eksempel, som er hentet fra de forskellige kapitler, giver et indtryk af det fulde erhvervshoroskop (18-25 sider), der kan bestilles som E-horoskop eller indbundet bog i AstroShoppen.

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme. Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck.

II. Hvordan du opfatter verden

Dette kapitel beskriver kortfattet dit personlige syn på tilværelsen og forklarer, hvordan du bedst kan udfolde dette i din karriere.

III. Dine anlæg og styrker

Dette kapitel, som indeholder 8-10 sider, er et af de mest omfattende afsnit i "Karriere og Erhverv" horoskopet. Her bringes et kort uddrag i form af tre eksempler på de mange talenter, der bliver beskrevet i den fulde rapport.

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål.

[..] Dette kan udsætte dig for misbrug, og standarden og idealerne i den verden, hvor du arbejder, er derfor umådelig vigtige. Selvom du kan være forstående og tilgivende, er du ikke altid så god til at udtrykke dig direkte, hvis du derved risikerer uoverensstemmelse med eller [...]

[..] Denne ægte villighed til at overveje andres synspunkter og den dygtighed, hvormed du fremdrager og videregiver oplysninger og råd, gør dig egnet til et formidlingspræget arbejde, hvor du fungerer som diplomat, fredsmægler, juridisk repræsentant eller strategisk "magtfaktor [...]

Du er ikke alene følsom over for andres behov; du er også pinagtigt opmærksom på, hvordan de opfatter dig, og du er ikke altid sikker på, at du vil blive påskønnet eller dine evner værdsat. Denne følsomhed over for, hvordan andre opfatter dig, kan til tider være skadelig, [...]

IV. Kend din begrænsning

Dette kapitel beskriver dine personlige begrænsninger og kommer med forslag til, hvordan du kan håndtere disse i forbindelse med dit erhverv. I det fulde horoskop fylder dette kapitel omkring 5- 7 sider. Klik her for at læse hele prøveversionen

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde.

[..] Dette kan hæmme din selvtillid med hensyn til at fremsætte dine egne virkelig originale og kreative ideer. Hvis denne tilstand varer for længe, vil du blive frustreret og fortørnet, og alle bestræbelser på at bevare harmonien vil ende med, at du selv kommer i en betydelig [...]

[..] Du kan også være meget overfølsom over for andres kritik, når du befinder dig i en af disse situationer, og kan reagere med en vrede, som er helt ude af proportion med tilsidesættelsen, den være sig ægte eller indbildt. Og du kan undlade at komme med det vigtige rosende [...]

V. Samarbejde med andre

De to sidste kapitler i "Karriere og Erhverv" handler om den måde, hvorpå du samarbejder med dine kolleger i dit daglige arbejdsliv, og hvad succes betyder for dig personligt.

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav.

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker.

Karriere og Erhverv, af Liz Greene
Annoncering
Annoncering