Horoscoop voor:
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Ian Thorpe [Adb], geboren op 13 oktober 1982
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en zijn karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Ian's geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat hij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat hem alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Ian al aan het werk, en helpt hem zijn persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor hem het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Dit opvallende tijdsverloop tussen het voorval zelf en de gevoelsreactie daarop zal zich waarschijnlijk vaker voordoen naarmate hij ouder wordt. Dit kan heel verwarrend zijn voor zijn ouders. Zij kunnen, blij met hun lief en aardig kind, dat zich keurig netjes gedraagt, [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Ian's innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Als hij met oneerlijkheid te maken krijgt is hij eerst gekwetst en overstuur, maar ook deze les wordt opgeslagen in de grote databank van zijn groeiend besef hoe het leven eigenlijk in elkaar zit. En als er een volgende keer iets gebeurt wat onrechtvaardig lijkt, is hij [...]

[..] Eerlijk zijn is in de omgang met Ian een kwestie van levensbelang. Hij is erg afhankelijk van het feit of mensen op wie hij gesteld is en die hij nodig heeft wel oprecht zijn. Als hij iemand om wie hij veel geeft er van verdenkt dat die niet open met hem is, of dat die niet [...]

Verborgen trekjes

[..] Als hij kan leren om dit meer aardse en menselijker stukje van zichzelf ook een plaatsje te geven, zal hij er meer zelfvertrouwen door krijgen, en zal hij bij conflicten voor zichzelf op durven komen. Ook wordt hij dan eerlijker en authentieker in de omgang met anderen. Zijn ouders [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met zijn ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Hij voelt zich emotioneel gezien het meest veilig en tevreden als het hem lukt om het leven van anderen met zijn natuurlijke uitstraling, levenslust en enthousiasme op te vrolijken. Als gevolg daarvan zal hij uitermate edelmoedig en zorgzaam zijn voor jongere broertjes of [...]

[..] Het zou werkelijk jammer zijn als er een verwijdering tussen vader en zoon ontstaat, omdat ze allebei ten onrechte denken dat ze elkaar afwijzen. Maar als deze vader bereid is te accepteren dat verzet tegen zijn gezag een onvermijdelijk aspect is van de liefde van zijn zoon [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt zijn potentieel op zijn eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren