Horoskop for:
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Edith Stein [Adb], født 12 Oktober 1891
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Ediths fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Edith med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] En af de bedste måder, hvorpå forældre og familiemedlemmer kan hjælpe Edith til at blive bedre venner med sine følelser, er at give hende tilstrækkeligt med tid til at udforske og mærke disse følelser samt ved at vise dem den nødvendige respekt ved at lytte, når hun forsøger [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Ediths indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Selv om hun er i stand til at blive oprørt eller komme i dårligt humør, så er hun gennemgående i besiddelse af et bemærkelsesværdigt lyst og ligevægtigt temperament og vil hurtigt komme over ubehagelige følelser, så længe der er interessante mennesker, hun kan tale med. I skolen [...]

[..] Skønt hun ligesom alle andre børn har brug for kærlighed og ros, kan hun have svært ved at tage imod denne kærlighed, hvis hun samtidig ser, at andre bliver forfordelt eller manipuleret. Edith vil jævnligt kunne komme i opposition til sine forældre, hvis hun synes, at de [...]

Skjulte træk

[..] Hendes levende og talentfulde natur behøver tid til eftertanke ligesåvel som til at være sammen med andre, og hun vil ikke kunne bringe sine individuelle potentialer til udtryk, hvis hun ikke i enrum opdager og udvikler sine egne talenter og idéer. Men hun hader enhver følelse [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Glæden ved samværet med andre er for hende afhængig af, om hun finder dem interessante og ligeledes selv bliver fundet interessant. Hvis hun ikke oplever en levende kommunikation og gensidig interesse, vil hun let komme til at kede sig og rette sin opmærksomhed mod noget [...]

[..] Hun vil ikke kunne udholde at se sin mor såret, og vil instinktivt tage hendes parti i enhver familiekonflikt. Dette meget følsomme forhold vil kunne give Edith en ægte følelse af samhørighed, fordi den emotionelle beslægtethed, hun oplever med sin mor, betyder at hun meget [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering