Horoscoop voor:
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Edith Stein [Adb], geboren op 12 oktober 1891
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Edith's geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Edith al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Dat is haar voldoende tijd geven om te ontdekken wat die emoties inhouden, en met voldoende respect naar haar luisteren, als zij probeert ze onder woorden te brengen ­ hoe dwaas of overdreven ze ook mogen lijken, of hoeveel boosheid er ook in schuilt. Het kan ook erg helpen [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Edith's innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Hoewel zij af en toe humeurig is, en niet altijd even gemakkelijk, is zij opmerkelijk gelijkmatig van stemming, en heeft zij een zonnig karakter. Als zij ergens overstuur van is komt zij daar snel weer bovenop, zolang er tenminste iemand is die interessant genoeg is om mee [...]

[..] Het kan regelmatig tot een confrontatie tussen Edith en haar ouders komen, als zij denkt dat ze iets onrechtvaardigs doen ­ niet alleen ten opzichte van haar, maar ook ten opzichte van iemand anders om wie zij veel geeft. Maar zij blijft netjes, en protesteert beslist niet [...]

Verborgen trekjes

[..] Zij moet haar ideeën in alle rust kunnen uitwerken. Maar zij heeft aan alles wat animositeit binnen de groep kan veroorzaken, en waardoor verwijdering kan ontstaan, een grote hekel. Zij is ook bang om anderen voor het hoofd te stoten als zij een beetje afstand neemt. Edith heeft [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Of zij zich prettig en gelukkig voelt in het gezelschap van anderen hangt af van het feit of zij hen interessant vindt, en omgekeerd of zij zelf ook interessant gevonden wordt. Als zij dit gevoel van levendig contact en wederzijdse belangstelling niet heeft raakt zij snel [...]

[..] Zij kan er absoluut niet tegen als zij ziet dat haar moeder gekwetst wordt, en zij zal als vanzelfsprekend haar kant kiezen als er conflicten binnen het gezin ontstaan. Deze uiterst gevoelige relatie kan Edith echt het gevoel geven van er bij te horen, want de emotionele [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren