Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Eleanor Mondale [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Eleanor Mondale [Adb], geboren op 19 januari 1960
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Eleanor's geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Eleanor al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Zo'n polariteit, hoewel het tijd kost om er mee om te leren gaan, helpt Eleanor om een verstandig en praktisch ingesteld kind te worden, dat ook weet hoe zij haar ideeën en plannen concreet vorm moet geven. Het kan helpen om Eleanor aan te moedigen haar angsten onder woorden [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Eleanor's innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Zodra zij op school zit is er kans dat zij deze kwaliteiten laat blijken doordat zij zich bepaalde dingen aantrekt ­ in de klas neemt zij het bijvoorbeeld op voor degene die altijd gepest wordt, of zij springt in de bres voor andere leerlingen, die door een leraar of door [...]

[..] Zij kan zich heel erg hechten aan bepaalde voorwerpen of aan bepaalde plekjes, en er is kans dat zij heel erg overstuur raakt als zij in haar gevoel van veiligheid bedreigd wordt, bijvoorbeeld omdat er plotseling verandering wordt aangebracht in bepaalde rituelen en vaste [...]

Verborgen trekjes

[..] Uiteraard stijgt alles wat er in haar fantasiewereld plaats vindt uit boven het gewone, alledaagse leven, en zij is zelf natuurlijk degene die altijd de heldenrol vervult. Zij is het kind van koninklijke ouders, of van een godenpaar; zij is het kind met een grootse en unieke [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Eleanor heeft iets met woorden en ideeën, en veel praten ­ hoe "beuzelachtig" of "nietszeggend" ook ­ is beslist essentieel voor haar als het er om gaat zich veilig te voelen in belangrijke persoonlijke contacten. Omdat zij intelligent is, en gevoel heeft voor juiste verhoudingen, [...]

[..] Het hoeft geen betoog, dat dit laatste voor een jong meisje nu niet precies een toonbeeld is van wat vrouwelijkheid inhoudt. Haar grote toewijding aan haar moeder mag nooit misbruikt worden ­ bewust noch onbewust ­ als een middel om haar moeders pijn te bestrijden, of om [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren