Horoscoop voor:
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Rush Limbaugh [Adb], geboren op 12 januari 1951
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en zijn karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Rushs geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat hij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat hem alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Rush al aan het werk, en helpt hem zijn persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor hem het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Zo'n polariteit, hoewel het tijd kost om er mee om te leren gaan, helpt Rush om een verstandig en praktisch ingesteld kind te worden, dat ook weet hoe hij zijn ideeën en plannen concreet vorm moet geven. Het kan helpen om Rush aan te moedigen zijn angsten onder woorden te [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Rushs innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

De Griekse filosofie uit de Oudheid stelt dat het menselijk intellect van goddelijke oorsprong is. Hoewel veel mensen dat nu wat anders wensen te zien, is er bijna iets buitenaards in de manier waarop Rush de wereld om hem heen zorgvuldig opneemt. Hij wil het leven doorgronden [...]

[..] Later in zijn jeugd kan blijken dat hij iets op een heel volwassen manier efficiënt en praktisch aan kan pakken, iets wat zelfs zijn ouders wel eens beschaamd kan doen staan. Dat zijn indrukwekkende deugden, en in veel opzichten lijkt Rush dan ook een modelkind. Hij voelt [...]

Verborgen trekjes

[..] De "wetenschap" maakt in onze tijd uit wat waar is en wat niet waar is, en alleen een erkend kunstenaar en de officieel goedgekeurde malloot hebben het recht om te geloven in het irrationele, en dat te ervaren. Het kost zijn ouders daarom wellicht extra inspanning om Rush [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met zijn ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Er is kans dat hij veel en heel oprecht iets met allerlei verschillende mensen heeft, maar hoewel hij gemakkelijk vriendschap sluit, zal hij zich in emotioneel opzicht nooit tot het exclusieve eigendom van iemand anders laten maken. Hij voelt zich het meest gelukkig en het [...]

[..] Omdat Rush graag de emoties van zijn vader wil delen, en ook wil weten waar hij van droomt, is het uiterst belangrijk dat de tijd die vader en zoon met elkaar doorbrengen kwalitatief van hoog gehalte is ­ ook als drukke werkzaamheden of problemen in het gezin veroorzaken [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt zijn potentieel op zijn eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren