Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Oscar Pistorius [Adb]'
Årsanalyse
Gratis prøveversion
fra Juli 2014
for Oscar Pistorius [Adb], født 22 November 1986
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUKTION

Dette korte udtog vil give dig en forsmag på din personlige "Årsanalyse – tidens betydning" af Liz Greene. De små eksempeltekster fra forskellige kapitler vil give dig et indtryk af den fuldstændige Årsanalyse (40-50 sider), som kan bestilles som et e-horoskop eller som et indbundet hefte i vores AstroShop.

I Årsanalysen bliver dit fødselshoroskop analyseret ud fra planetbevægelserne gennem det kommende år. I en vis forstand er der tale om en "forudsigende" analyse. Men formålet med den er ikke en forudsigelse af konkrete begivenheder. Det handler snarere om en udforskning af de indre forandringer og cykluser, som opstår hos alle mennesker, og som på mystisk vis synes at falde sammen med begivenheder i den ydre verden.

II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

Dette kapitel giver dig en oversigt over årets temaer på 5-7 sider.

De følgende afsnit beskriver de vigtigste planetare temaer, som med størst sandsynlighed vil komme til at dominere i det kommende år, og som vil kunne præge så godt som alle områder af din tilværelse.

Da din verden har tendens til at kredse om dine følelsesmæssige bånd til andre, vil du måske finde nogle af dine oplevelser i det kommende år temmelig udfordrende. Det skyldes, at du sikkert bliver konfronteret med nogle emner vedrørende grænsedragning og selvberoenhed, og det er netop de områder i livet, som du plejer at gøre dit bedste for at undgå. Selvom du kan være uhyre stærk og stædig, så snart dit hjerte er berørt, eller du kæmper på andres vegne, så bliver du måske nødt til at udholde en [...]

At gøre status

Saturn konjunktion Saturn: Slutningen af februar 2015 indtil slutningen af oktober 2016

[..] Først og fremmest bør du være ekstremt ærlig over for dig selv, især med hensyn til, i hvor høj grad dine tidligere bestræbelser har været styret af en trang til at behage andre eller en skabelse af et trygt sted for dig selv i kraft af en afhængighed af dem - følelsesmæssigt, [...]

Der er en anden vigtig spiller på banen i dette år, som kan støtte eller modvirke de energier, som er beskrevet ovenfor.

[..] Dette kan få mennesker, som står dig nær, til at udtrykke det krav om frihed, som du måske selv i så høj grad ønsker og behøver. Prøv at være ærlig, både over for dig selv og andre, selvom det betyder, at du løber en risiko. Dette er din chance for at [...]

Hvad tror du på?

Chiron konjunktion Jupiter: Midten af marts 2013 indtil begyndelsen af februar 2015

[..] Måske får du nu oplevelsen af at blive belønnet for en tidligere indsats, især hvis du gennem nogen tid har stræbt efter at konsolidere dine materielle resurser og skabe langvarig, økonomisk tryghed. Men du kan også blive tvunget til at se det faktum i øjnene, at dine [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere tre emner.

III. VIGTIGE TENDENSER PÅ DE ENKELTE LIVSOMRÅDER

De følgende kapitler udgør hovedparten af Årsanalysen. De forklarer de vigtigste temaer på forskellige områder af dit liv. Disse temaer forklares indgående på omkring 20-25 sider.
Ud over årets hovedtemaer optræder der også andre planetbevægelser, som vil kunne præge dit liv på forskellige tidspunkter i det kommende år. De gennemtrænger dit følelsesmæssige, fysiske, mentale og åndelige liv og – allervigtigst - dit Indre Selv.

1. FØLELSERNES SFÆRE

Der kan være perioder i året, hvor de følelsesmæssige områder af dit liv bliver fremherskende på en tilfredsstillende eller en problematisk måde.

Musik fra en anden verden

Neptun trigon Venus: Begyndelsen af marts 2013 indtil midten af december 2015

[..] Måske ønsker du at transcendere dine egne fremtidsmål for at tjene et højere formål eller mål. Selvom sådanne følelser og de handlinger og beslutninger, som måtte udspringe af dem, kan bibringe dig en dyb fornemmelse af fred og sammenhæng med livet, vil det [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere to emner.

2. DEN FYSISKE VERDENS SFÆRE

Forhold vedrørende din fysiske og materielle tilværelse vil sandsynligvis også få betydning. Nogle ting kan vise sig gunstige i det kommende år, andre mere vanskelige.

Håndteringen af livets uforudsigelighed

Chiron kvadrat Uranus: Slutningen af marts 2015 indtil midten af februar 2017

[..] Måske har du faktisk brug for at foretage nogle ændringer i dit liv, især i forbindelse med venskaber, social omgangskreds og personlig ideologi. Det er muligt, at du kun er i stand til at finde ud af, hvad du ønsker, ved at få at vide, at du [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere fire emner.

3. DEN MENTALE SFÆRE

Din intellektuelle udvikling og opdyrkelsen af nye færdigheder kan lægge beslag på meget af din energi i forskellige perioder gennem det kommende år.

Bekymringer og bange anelser

Chiron kvadrat prog. Merkur: Midten af april 2012 indtil begyndelsen af februar 2016

[..] Hvis du giver kynismen lov til at farve dine tanker, kan du komme til at gøre tingene værre for dig selv ved at fremprovokere skænderier og misforståelser eller udvise en dårlig dømmekraft i forretningsmæssige og økonomiske situationer. Dine vante synspunkter [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel endnu et emne.

4. DEN SPIRITUELLE SFÆRE

Det, der giver de følelsesmæssige, materielle eller intellektuelle udfordringer og forandringer, som du møder, mening, er dit åndelige liv. Her kan du også komme til at opleve forandringer i opfattelse og holdning.

En periode med sindsligevægt

Jupiter trigon Saturn: Midten af august 2014 indtil midten af april 2015

[..] I øjeblikket er du måske i stand til at se et dybere formål og en højere mening bag de fysiske begrænsninger og kan være hurtig til at erkende, hvordan du kan forvandle eksisterende problemer til fordele eller til et springbræt for yderligere vækst. Du vil [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel endnu et emne.

5. DET INDRE SELVS SFÆRE

Mere betydningsfuld og dybtgående end begivenhederne på de nævnte områder er dog udviklingen af Selvet, der løber som en understrøm under alt det andet, der sker for os i livet.

En smag for magt

Jupiter kvadrat Pluto: Begyndelsen af august 2014 indtil begyndelsen af september 2014

[..] På det kreative plan kan denne intensitet vise sig meget produktiv. Hvis du har nogle kunstneriske kanaler, hvorigennem du kan udtrykke dine næsten mytiske lidenskaber og drømme lige nu, vil du kunne opnå en dyb tilfredsstillelse ved de ting, du skaber, samt opleve [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere fire emner.

IV. KONKLUSION

Hvert eneste af de ovenfor beskrevne planetmønstre vil også blive delt af andre mennesker. Men timingen og det præcise udtryk i dit evigt skiftende vækstmønster er unikke for dig.

Appendiks

Andre Astro*Intelligence rapporter forfattet af Liz Greene kan øge værdien af denne rapport, for jo større din forståelse af dig selv er, desto bedre kan du intellektuelt arbejde med periodens betydning og mening.

Disse små eksempeltekster, som er hentet fra forskellige kapitler, giver dig et indtryk af din personlige Årsanalyse, som udgør 40-50 sider. Den kan bestilles som et e-horoskop eller et indbundet hefte i vores AstroShop.

Note: Vær venligst opmærksom på, at Årsanalysen altid begynder i den aktuelle måned og dækker en tolv-måneders periode. Temaerne i denne prøveudgave vil kun dukke op i den fuldstændige udgave, hvis den starter i samme måned som prøveudgaven. Hvis den fuldstændige analyse starter i en anden måned, kan der være valgt en lidt ændret række af temaer.

Måske har du lyst til at læse en fuldstændig eksempelrapport(for en anden person) for at danne dig et overblik over omfanget af det fuldstændige horoskop.

Måske har du lyst til at at kigge nærmere på vores samling af rapporter.

Årsanalyse
Annoncering
Annoncering