Horoskop for:
Årsanalyse
Gratis prøveversion
fra April 2014
for Dane Rudhyar [Adb], født 23 Marts 1895
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUKTION

Dette korte udtog vil give dig en forsmag på din personlige "Årsanalyse – tidens betydning" af Liz Greene. De små eksempeltekster fra forskellige kapitler vil give dig et indtryk af den fuldstændige Årsanalyse (40-50 sider), som kan bestilles som et e-horoskop eller som et indbundet hefte i vores AstroShop.

I Årsanalysen bliver dit fødselshoroskop analyseret ud fra planetbevægelserne gennem det kommende år. I en vis forstand er der tale om en "forudsigende" analyse. Men formålet med den er ikke en forudsigelse af konkrete begivenheder. Det handler snarere om en udforskning af de indre forandringer og cykluser, som opstår hos alle mennesker, og som på mystisk vis synes at falde sammen med begivenheder i den ydre verden.

II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

Dette kapitel giver dig en oversigt over årets temaer på 5-7 sider.

De følgende afsnit beskriver de vigtigste planetare temaer, som med størst sandsynlighed vil komme til at dominere i det kommende år, og som vil kunne præge så godt som alle områder af din tilværelse.

Da du normalt ikke er bange for intensitet eller stærke oplevelser, vil nogle af de erfaringer, du gør i de kommende tolv måneder, næppe volde dig alt for mange bryderier - selvom du måske ind imellem føler, at de emotionelle udfordringer skubber dig helt ud til grænsen. Du vil sandsynligvis bruge en del tid på at koncentrere dig om forskellige relationer til andre mennesker og måske også om hjemlige og familiære spørgsmål, som du normalt måske ikke ville bryde dig om at være så kraftigt involveret [...]

At lære at blive selvberoende

Saturn kvadrat Måne: Midten af januar 2014 indtil slutningen af november 2014

[..] Hvis du lærer at definere dine egne behov, vil du måske gøre en eller to personer vrede. Du kan endda blive nødt til at sige farvel til nogen eller affinde dig med kølighed og gnidninger i en periode. Men du vil også opdage, at du vil få en loyal og kærlig [...]

Der er en anden vigtig spiller på banen i dette år, som kan støtte eller modvirke de energier, som er beskrevet ovenfor.

[..] Hold øjnene åbne, men kæmp ikke for voldsomt imod. Det kan være meget værdifuldt at forsøge at forstå de ting, du oplever; men forståelse er ment som et værktøj, ikke et våben imod livet. Hvis du kan lade nogle af de gamle strukturer og holdninger forsvinde [...]

Forvirrede tanker

Neptun konjunktion Merkur: Midten af april 2012 indtil begyndelsen af februar 2015

[..] Du kan skabe større klarhed, hvis du er indstillet på at tage hensyn til, at dine oplevelser og trosforestillinger i øjeblikket sandsynligvis er farvet af nogle ubevidste følelser og derfor ikke er helt pålidelige. Dette kan hjælpe dig med at undgå at binde dig eller [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere to emner.

III. VIGTIGE TENDENSER PÅ DE ENKELTE LIVSOMRÅDER

De følgende kapitler udgør hovedparten af Årsanalysen. De forklarer de vigtigste temaer på forskellige områder af dit liv. Disse temaer forklares indgående på omkring 20-25 sider.
Ud over årets hovedtemaer optræder der også andre planetbevægelser, som vil kunne præge dit liv på forskellige tidspunkter i det kommende år. De gennemtrænger dit følelsesmæssige, fysiske, mentale og åndelige liv og – allervigtigst - dit Indre Selv.

1. FØLELSERNES SFÆRE

Der kan være perioder i året, hvor de følelsesmæssige områder af dit liv bliver fremherskende på en tilfredsstillende eller en problematisk måde.

Konflikt og spændinger

prog. Måne kvadrat Sol: Midten af juli 2014 indtil slutningen af august 2014

[..] Der er tale om en periode, hvor du trods eventuelle spændinger og følelsesmæssigt ubehag vil kunne opleve en fornyet tiltro til det menneske, du er, og det du har at tilbyde. Prøv at drage fordel af disse følelser ved at udvikle dine kreative evner mest muligt. Måske opdager [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere fire emner.

2. DEN FYSISKE VERDENS SFÆRE

Forhold vedrørende din fysiske og materielle tilværelse vil sandsynligvis også få betydning. Nogle ting kan vise sig gunstige i det kommende år, andre mere vanskelige.

Belønning for anstrengelserne

Saturn trigon Sol: Midten af december 2014 indtil begyndelsen af november 2015

[..] Jo mere du tænker over dit liv, desto bedre vil du sikkert kunne indse, at dine dybeste mål og forhåbninger kredser om din intellektuelle udvikling og evne til at videregive dine tanker. Her opdager du måske en styrke, originalitet og meningsfuld kontekst [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere fem emner.

3. DEN MENTALE SFÆRE

Din intellektuelle udvikling og opdyrkelsen af nye færdigheder kan lægge beslag på meget af din energi i forskellige perioder gennem det kommende år.

Et plaget sind

Saturn kvadrat Merkur: Begyndelsen af januar 2015 indtil slutningen af november 2015

[..] Dette kan være yderst positivt, for du er sandsynligvis sjældent i så høj grad blevet opfordret til at være ærlig og direkte vedrørende dine tanker og meninger, og du vil kunne lære en hel del, som kan styrke din evne til at kommunikere med andre. Problemet er, at du [...]

4. DEN SPIRITUELLE SFÆRE

Det, der giver de følelsesmæssige, materielle eller intellektuelle udfordringer og forandringer, som du møder, mening, er dit åndelige liv. Her kan du også komme til at opleve forandringer i opfattelse og holdning.

Et nødvendigt offer

Chiron kvadrat Neptun: Midten af marts 2013 indtil begyndelsen af februar 2015

[..] Du kan komme ud i den anden ende af denne periode med større medfølelse med din egen og andres menneskelige fejlbarlighed. Du vil også kunne udvikle en mere uhildet og filosofisk holdning til livets ufuldkommenhed. Det afgørende lige nu er ikke omstændighederne, [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel endnu et emne.

5. DET INDRE SELVS SFÆRE

Mere betydningsfuld og dybtgående end begivenhederne på de nævnte områder er dog udviklingen af Selvet, der løber som en understrøm under alt det andet, der sker for os i livet.

En meningsfuld tilværelse

Jupiter trigon Sol: Midten af juli 2014 indtil begyndelsen af august 2014

[..] Det er grunden til, at det er så vigtigt at gribe chancen, mens du stadig har denne stærke følelse af trivsel og tillid til livets gavmildhed. Hvad enten dine mål er materielle, følelsesmæssige eller spirituelle, vil en øget tiltro til dit eget værd og særpræg [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere tre emner.

IV. KONKLUSION

Hvert eneste af de ovenfor beskrevne planetmønstre vil også blive delt af andre mennesker. Men timingen og det præcise udtryk i dit evigt skiftende vækstmønster er unikke for dig.

Appendiks

Andre Astro*Intelligence rapporter forfattet af Liz Greene kan øge værdien af denne rapport, for jo større din forståelse af dig selv er, desto bedre kan du intellektuelt arbejde med periodens betydning og mening.

Disse små eksempeltekster, som er hentet fra forskellige kapitler, giver dig et indtryk af din personlige Årsanalyse, som udgør 40-50 sider. Den kan bestilles som et e-horoskop eller et indbundet hefte i vores AstroShop.

Note: Vær venligst opmærksom på, at Årsanalysen altid begynder i den aktuelle måned og dækker en tolv-måneders periode. Temaerne i denne prøveudgave vil kun dukke op i den fuldstændige udgave, hvis den starter i samme måned som prøveudgaven. Hvis den fuldstændige analyse starter i en anden måned, kan der være valgt en lidt ændret række af temaer.

Måske har du lyst til at læse en fuldstændig eksempelrapport(for en anden person) for at danne dig et overblik over omfanget af det fuldstændige horoskop.

Måske har du lyst til at at kigge nærmere på vores samling af rapporter.

Årsanalyse
Påske-bonus
Påske-bonus i Astrodienst
Annoncering
Annoncering