Horoscoop voor:
Jaarhoroscoop
Gratis Proefversie
vanaf oktober 2014
voor Dane Rudhyar [Adb], geboren op 23 maart 1895
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUCTIE

Dit uittreksel geeft u een indruk geeft van uw persoonlijke "Jaarlijkse Horoscoop Analyse" door Liz Greene. De korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van de volledige jaarhoroscoop (40-50 pagina's) die kan worden besteld als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

De Jaarlijkse Horoscoop is een analyse van uw geboortehoroscoop volgens de planetaire bewegingen die in het komende jaar gaan ontstaan. Van de ene kant is het een "voorspellende" analyse. Maar het is niet de bedoeling om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is eerder een onderzoek naar veranderingen en cycli die in elk individu plaatsvinden en die vaak op mysterieuze wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld.

II. DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

Dit hoofdstuk geeft u in 5-7 pagina's een algemeen beeld van de thema's van het jaar.

In de paragrafen die volgen staan de belangrijkste planetaire thema's beschreven die dat jaar de boventoon voeren en die zowat elk gebied van uw leven kunnen beïnvloeden.

Omdat u doorgaans groot vertrouwen stelt in rationaliteit, zelfstandigheid en de bewijskracht van uw zintuigen, zult u bepaalde gebeurtenissen, ontmoetingen en gemoedstoestanden in het komende jaar waarschijnlijk nogal verwarrend vinden. Dit betekent niet dat het een "slechte" of destructieve tijd is, zelfs als u met pijn of desillusie wordt geconfronteerd. Het subtiele vervagen van grenzen dat uw ontwikkeling in deze levensperiode kenschetst, is waarschijnlijk niet alleen wenselijk maar ook absoluut [...]

Er zijn meerdere belangrijke dynamische processen aan het werk dit jaar en die kunnen de hierboven beschreven energieën ondersteunen of tegenwerken.

[..] Het is uiterst belangrijk te beseffen dat het allemaal draait om u als individu. U voelt misschien de sterke drang om uw eigen weg te gaan of om confrontatie te zoeken met anderen zodat u een meer zelfstandige plaats kunt opeisen. Laat angst voor verandering [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk vijf andere onderwerpen.

III. DE BELANGRIJKE TENDENSEN IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

De volgende hoofdstukken bepalen grotendeels de Jaarlijkse Horoscoop Analyse. De belangrijkste thema's op verschillende levensgebieden worden hierin toegelicht. De thema's worden in ongeveer 20-25 pagina's diepgaand verklaard.
Naast die belangrijkste thema's van het jaar, zijn er nog andere planetaire bewegingen die uw leven volgend jaar in verschillende periodes kunnen beïnvloeden. Zij dringen op emotionele, fysieke, mentale en spirituele wijze door tot uw wezenlijke kern - uw Innerlijke Zelf.

1. DE EMOTIONELE DIMENSIE

In bepaalde periodes van het jaar kunnen gebeurtenissen die u emotioneel raken voldoening geven of juist uitdagen.

Conflict in de liefde

prog. Zon vierkant Venus: Midden januari 2015 tot midden februari 2017

[..] Uw idealen zijn niet verkeerd, maar momenteel streeft u waarschijnlijk naar grotere vrijheid en een vaster omlijnde identiteit en dat is in wezen onverenigbaar met de manier waarop u deze idealen hebt gekoesterd en nageleefd. Het is niet nodig de waarden af te [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk vijf andere onderwerpen.

2. DE DIMENSIE VAN DE SOFFELIJKE WERELD

Kwesties die uw fysieke en materiële leven betreffen zullen waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen. Sommige zullen volgend jaar lonend blijken, andere juist heel lastig.

Worstelen om uw plaats af te bakenen

Pluto vierkant Midhemel: Midden februari 2015 tot eind december 2017

[..] Waarschijnlijk is het nodig dat u naar binnen kijkt en uzelf een paar relevante vragen stelt, zodat u de noodzaak van bepaalde veranderingen kunt begrijpen, ongeacht of u ze zelf hebt geïntroduceerd of dat ze u zijn opgedrongen. Is het werk dat u [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

3. DE MENTALE DIMENSIE

Het vormen van uw mening en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, kunnen in verschillende episodes van het jaar uw energie opeisen.

Bezorgd

Saturnus vierkant Mercurius: Begin januari 2015 tot eind november 2015

[..] Dit kan uiterst positief zijn, omdat er maar zelden van u werd verlangd dat u zo eerlijk en direct was in uw ideeën en meningen, en u kunt veel leren dat uw vermogen om met anderen te communiceren kan verbeteren. Het probleem is dat u misschien denkt dat u zich aan hun regels [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk één ander onderwerp.

4. DE SPIRITUELE DIMENSIE

Dat wat betekenis geeft aan emotionele, materiële of intellectuele uitdagingen en veranderingen, is uw spirituele pad. Ook op dit vlak ervaart u wellicht bepaalde veranderingen in waarneming en instelling.

De noodzaak offers te brengen

Chiron vierkant Neptunus: Midden maart 2013 tot begin februari 2015

[..] U kunt uit deze periode tevoorschijn komen met veel meer mededogen voor uw eigen en andermans menselijke feilbaarheid. U kunt ook een meer objectieve en filosofische houding ontwikkelen tegenover de onvolmaaktheden van het leven. Momenteel zijn de omstandigheden [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk één ander onderwerp.

5. DE DIMENSIE VAN HET INNERLIJKE ZELF

Intenser en betekenisvoller dan welke gebeurtenis dan ook, is de ontwikkeling van het Zelf. Dat is de basis van alles wat in ons leven plaatsvindt.

De waarde van zelftwijfel

Chiron vierkant prog. Ascendant: Midden maart 2012 tot eind januari 2015

[..] Hoewel het een bewogen periode kan zijn, is het in wezen geen negatieve tijd. U wordt ertoe uitgedaagd om na te gaan in hoeverre u zich aan anderen voordoet zoals u werkelijk bent en in welke mate u in staat bent uw gedachten, gevoelens en wensen duidelijk [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk twee andere onderwerpen.

IV. CONCLUSIE

Elk van de bovenstaande hoofdstukken beschrijft planetaire patronen die ook voor andere menselijke wezens van invloed zijn. Maar de timing en de exacte vorm die zo'n constant veranderende ontwikkeling aanneemt is uniek en geldt alleen voor u.

Bijlage

Het doornemen van andere Astro*Intelligence rapporten die door Liz Greene zijn geschreven, vergroot de waarde van dit rapport. Want hoe groter uw zelfkennis, hoe wijzer u met de betekenis van de tijd leert omgaan.

Deze korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van uw volledige Jaarhoroscoop die 40-50 pagina's beslaat. U kunt dit verslag bestellen als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

Let op! De Jaarlijkse Horoscoop Analyse begint altijd met de actuele maand en beslaat een periode van 12 maanden. De thema's die in deze proefuitgave zijn geselecteerd komen alleen in uw volledige versie voor als deze in dezelfde maand begint als deze proefuitgave. Als de volledige analyse in een andere maand begint, kan er een iets andere reeks van thema's uitrollen.

Om een beeld te krijgen van de omvang van een compleet horoscooprapport wilt u wellicht een voorbeeld(van een andere persoon)lezen.

Bekijkt u onze uitgebreide reeks rapporten eens.

Jaarhoroscoop
Adverteren
Adverteren