Horoscoop voor:
Jaarhoroscoop
Gratis Proefversie
vanaf augustus 2014
voor Lee Iacocca [Adb], geboren op 15 oktober 1924
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUCTIE

Dit uittreksel geeft u een indruk geeft van uw persoonlijke "Jaarlijkse Horoscoop Analyse" door Liz Greene. De korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van de volledige jaarhoroscoop (40-50 pagina's) die kan worden besteld als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

De Jaarlijkse Horoscoop is een analyse van uw geboortehoroscoop volgens de planetaire bewegingen die in het komende jaar gaan ontstaan. Van de ene kant is het een "voorspellende" analyse. Maar het is niet de bedoeling om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is eerder een onderzoek naar veranderingen en cycli die in elk individu plaatsvinden en die vaak op mysterieuze wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld.

II. DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

Dit hoofdstuk geeft u in 5-7 pagina's een algemeen beeld van de thema's van het jaar.

In de paragrafen die volgen staan de belangrijkste planetaire thema's beschreven die dat jaar de boventoon voeren en die zowat elk gebied van uw leven kunnen beïnvloeden.

Doorgaans is een beetje dramatiek welkom in uw leven, ook al beklaagt u zich daar hevig over, en in het komende jaar zullen bepaalde ervaringen u vermoedelijk emotionaliteit en levendige confrontaties genoeg bieden. Waarschijnlijk zult u af en toe flinke gevoelsuitbarstingen hebben en u zult vermoedelijk uw eigen of andermans woede en agressie het hoofd moeten bieden, en dat hoort allemaal bij deze intens levendige en stimulerende tijd. U hebt genoeg verbeelding en strijdvaardigheid om dergelijke [...]

Er zijn meerdere belangrijke dynamische processen aan het werk dit jaar en die kunnen de hierboven beschreven energieën ondersteunen of tegenwerken.

[..] En zelfs als zich gebeurtenissen voordoen die u als pijnlijk ervaart, bent u met behulp van een beetje introspectie in staat te beseffen dat er een tijd van radicale verandering is aangebroken. De wereld blijkt waarschijnlijk uitgestrekter en complexer [...]

De vleugels uitslaan

Uranus conjunct Ascendant: Begin april 2014 tot eind januari 2016

Deze periode wordt gekenmerkt door snelle verandering van uw beeld van de werkelijkheid, aangezien u zelf verandert. U zult misschien ontdekken dat u beschikt over veel meer kracht, moed en initiatief dan u besefte, en u moet misschien veranderingen tot stand brengen [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

III. DE BELANGRIJKE TENDENSEN IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

De volgende hoofdstukken bepalen grotendeels de Jaarlijkse Horoscoop Analyse. De belangrijkste thema's op verschillende levensgebieden worden hierin toegelicht. De thema's worden in ongeveer 20-25 pagina's diepgaand verklaard.
Naast die belangrijkste thema's van het jaar, zijn er nog andere planetaire bewegingen die uw leven volgend jaar in verschillende periodes kunnen beïnvloeden. Zij dringen op emotionele, fysieke, mentale en spirituele wijze door tot uw wezenlijke kern - uw Innerlijke Zelf.

1. DE EMOTIONELE DIMENSIE

In bepaalde periodes van het jaar kunnen gebeurtenissen die u emotioneel raken voldoening geven of juist uitdagen.

Dromen die hun glans verliezen

Saturnus vierkant Neptunus: Midden december 2013 tot begin november 2014

[..] Misschien is deze uitdaging nodig omdat u liefde te veel hebt geïdealiseerd en hebt geloofd dat alle levensproblemen zich zouden oplossen als u door en voor anderen leefde. Op het diepste niveau wordt waarschijnlijk een droom van volmaakte liefde in een [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

2. DE DIMENSIE VAN DE SOFFELIJKE WERELD

Kwesties die uw fysieke en materiële leven betreffen zullen waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen. Sommige zullen volgend jaar lonend blijken, andere juist heel lastig.

Geneigd tot vechten

Saturnus vierkant Mars: Midden november 2014 tot eind september 2015

[..] In dat geval zult u echter eerst uw eigen houding moeten veranderen vóór u vrij kunt zijn, want als u dubbelzinnig en onzeker blijft over wie u bent en wat u wilt, zult u alleen nieuwe structuren opbouwen die u met de tijd net zo zullen kooien als u zich nu gekooid [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk één ander onderwerp.

3. DE MENTALE DIMENSIE

Het vormen van uw mening en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, kunnen in verschillende episodes van het jaar uw energie opeisen.

Een nieuwe kijk op het leven

Uranus oppositie Mercurius: Midden april 2014 tot eind januari 2016

Het is waarschijnlijk een gespannen maar opwindende tijd. Vermoedelijk is uw geest erg energiek en bent u op zoek naar nieuwe ideeën en uitdagingen. U bent waarschijnlijk erg ontvankelijk voor originele denkbeelden die het bestaande wereldbeeld uitdagen, en dergelijke [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

4. DE SPIRITUELE DIMENSIE

Dat wat betekenis geeft aan emotionele, materiële of intellectuele uitdagingen en veranderingen, is uw spirituele pad. Ook op dit vlak ervaart u wellicht bepaalde veranderingen in waarneming en instelling.

Onzichtbare realiteiten

Jupiter conjunct Neptunus: Eind oktober 2014 tot midden juli 2015

[..] U hebt waarschijnlijk ook buitengewoon veel voeling met anderen, bent u diep bewust van het lijden in de wereld en geneigd om u te willen inzetten voor werk dat op een of andere manier bijdraagt tot het welzijn van de mens. Deze periode kan iets van een openbaring [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk twee andere onderwerpen.

5. DE DIMENSIE VAN HET INNERLIJKE ZELF

Intenser en betekenisvoller dan welke gebeurtenis dan ook, is de ontwikkeling van het Zelf. Dat is de basis van alles wat in ons leven plaatsvindt.

Twijfelen aan uzelf

prog. Zon vierkant Chiron: Midden december 2012 tot eind november 2014

[..] Omdat diepere lagen van uw persoonlijkheid zich openstellen, kan dit uiteindelijk een uiterst positieve en genezende periode voor u zijn. Maar aanvankelijk zult u dat waarschijnlijk niet zo voelen. U moet waarschijnlijk naar binnen kijken in plaats van domweg verbitterd [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk vier andere onderwerpen.

IV. CONCLUSIE

Elk van de bovenstaande hoofdstukken beschrijft planetaire patronen die ook voor andere menselijke wezens van invloed zijn. Maar de timing en de exacte vorm die zo'n constant veranderende ontwikkeling aanneemt is uniek en geldt alleen voor u.

Bijlage

Het doornemen van andere Astro*Intelligence rapporten die door Liz Greene zijn geschreven, vergroot de waarde van dit rapport. Want hoe groter uw zelfkennis, hoe wijzer u met de betekenis van de tijd leert omgaan.

Deze korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van uw volledige Jaarhoroscoop die 40-50 pagina's beslaat. U kunt dit verslag bestellen als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

Let op! De Jaarlijkse Horoscoop Analyse begint altijd met de actuele maand en beslaat een periode van 12 maanden. De thema's die in deze proefuitgave zijn geselecteerd komen alleen in uw volledige versie voor als deze in dezelfde maand begint als deze proefuitgave. Als de volledige analyse in een andere maand begint, kan er een iets andere reeks van thema's uitrollen.

Om een beeld te krijgen van de omvang van een compleet horoscooprapport wilt u wellicht een voorbeeld(van een andere persoon)lezen.

Bekijkt u onze uitgebreide reeks rapporten eens.

Jaarhoroscoop
Adverteren
Adverteren