•    
  Actuele planetaire posities
  26-jun-2016, 21:16 UT/GMT
  Zon540'12"23n19
  Maan2418' 3"3s00
  Mercurius2338'11"23n04
  Venus118'22"23n43
  Mars237'27"r21s00
  Jupiter1632' 3"6n26
  Saturnus1126'53"r20s24
  Uranus244'17"8n46
  Neptunus1159'42"r7s51
  Pluto1628'45"r21s02
  Ware Knoop1514'51"5n49
  Cheiron2515' 0"2n02
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Régine Deforges [Adb]'
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf juni 2016
voor Régine Deforges [Adb], geboren op 15 augustus 1935
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2016
Introductie

Een meeslepende leermeester * Pluto sextiel Jupiter: * Eind januari 2015 tot begin december 2016:

Pijnloze lessen * Neptunus driehoek Mars: * Begin april 2015 tot eind januari 2017:

Op rolletjes * Jupiter sextiel Jupiter: * Midden oktober 2015 tot eind juni 2016:

Sierlijk en smaakvol * Jupiter conjunct Venus: * Begin december 2015 tot begin augustus 2016:

Houd het simpel * Saturnus vierkant Neptunus: * Midden januari 2016 tot begin november 2016:

Hunkerend naar verandering * Uranus driehoek Zon: * Midden april 2016 tot midden maart 2017:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Pluto sextiel Jupiter: Een meeslepende leermeester

Eind januari 2015 tot begin december 2016: In deze periode worden u waarschijnlijk vele kansen geboden om verder te komen, ongeacht waar u zich mee bezighoudt. Deze transit is gunstig voor zakelijke en professionele belangen en verder voor alles wat in groepsverband wordt ondernomen. Een uitstekende tijd om idealen die uitvoerbaar zijn, ook inderdaad te verwezenlijken.

U stelt uw idealen hoger dan doorgaans. U wilt de omgeving waarin u verkeert, veranderen en hervormen. Meestal komt men daarbij niet verder dan bouwen aan het persoonlijk succes, doch men kan dit ook tot uitdrukking brengen door de wens sociale condities te herzien en misstanden recht te zetten, zowel in het eigen, persoonlijke leven, als binnen de vriendenkring of in groter verband.

U bent idealistisch en voelt zich aangetrokken tot denksystemen die een verklaring geven voor het reilen en zeilen van maatschappij en mensheid. Een uitstekende periode om u te verdiepen in rechtswetenschappen, religie, filosofie of zelfs medicijnen.

Uw belangstelling voor denkbeelden die de mensen moeten helpen het leven beter begrijpen, maken u tot een meeslepend leermeester: u helpt de mensen zelf meer inzicht en kennis te vergaren. Hoe meer u anderen deelgenoot maakt van uw inzichten, hoe dieper die worden.

Het is ook een uitstekende periode voor alles wat met wet, recht en gezag heeft te maken. Uw relatie met uw superieuren is waarschijnlijk uitstekend en mensen zijn u beter gezind dan ooit.

naar boven

Neptunus driehoek Mars: Pijnloze lessen

Begin april 2015 tot eind januari 2017: Het is nu niet de juiste tijd om te vuur en te zwaard voor uw eigen belangen te strijden. Dit aspect biedt echter wel de kans om zekere lessen te leren die zeer waardevol zijn en in dit geval zonder de ontmoedigende nederlagen.

U hebt geen behoefte uzelf ten koste van anderen te handhaven. U bent bereid uw medemensen bij te staan zonder daarbij aan uw eigen voordeel te denken. Een goede periode om welzijnswerk te doen of zich in te zetten voor armen en misdeelden. U kunt samen met anderen betrokken raken in een organisatie die zich met mystieke of spirituele zaken bezighoudt. Wat u ook doet, u wenst meer begrip en inzicht te verkrijgen en de mensen belangeloos te helpen.

Wees niet bang dat uw leven u geen bevrediging meer kan schenken. Die zult u uiteindelijk zeker vinden door u met en voor uw medemensen in te zetten. Soms hebben we het gevoel dat onze eigen belangen strijdig zijn met die van anderen. In deze periode ontdekt u echter het tegendeel. U dient af te leren alles uit eigen belang te doen en deze transit kan u daarbij helpen.

Uw belangstelling voor het spirituele en metafysische verdiept zich. U wordt zich steeds meer bewust van uw plaats als individu binnen het geheel van het grote bestaan. Bovendien ziet u beter wie u bent en wat u tot een zelfstandig individu maakt.

naar boven

Jupiter sextiel Jupiter: Op rolletjes

Midden oktober 2015 tot eind juni 2016: Dit is een periode van harmonie en evenwicht: alles schijnt min of meer vanzelf te gaan zonder grote inspanning uwerzijds. Een tijd om te ontspannen, om het wat kalmer aan te doen: alles loopt op rolletjes. Het groeiproces voltrekt zich zonder veel moeite - u wordt bewuster, uw werk gaat goed, uw maatschappelijk leven floreert. Op elk gebied waarop u graag vooruit zou komen, gebeurt dit ook.

Toch is dit geen periode waarin u alleen maar aan uw eigen vermaak zou moeten denken. Natuurlijk mag dat, doch daarnaast dient u toch ook aandacht te besteden aan wat er nog gedaan moet worden. Omdat u nu harmonisch en evenwichtig bent, kunt u uzelf rustig en afstandelijk te bezien en daarvoor moet u deze periode benutten. Temidden van grote en misschien wat chaotische veranderingen is het bijzonder moeilijk zichzelf in het juiste perspectief te zien.

Een uitstekende periode om over uw leven na te denken, u te verdiepen in het een of andere onderwerp of het eigen bewustzijn te vergroten. Reizen kan hier eveneens toe bijdragen.

Het is ook een uitstekende tijd voor besprekingen en transacties. Zolang u daarbij redelijke normen hanteert, kunt u uw zaken uitbreiden. Ook wettelijke aangelegenheden zullen geen problemen veroorzaken.

naar boven

Jupiter conjunct Venus: Sierlijk en smaakvol

Begin december 2015 tot begin augustus 2016: Dit aspect helpt alle oneffenheden in uw relatie glad te strijken, het bevordert de vriendschap en geeft een sterk verlangen naar rust en geluk. U geniet van het gezelschap en de gesprekken met vrienden en vindt het heerlijk uit te gaan en andere mensen op te zoeken. U kunt in het middelpunt van de belangstelling komen te staan en daar intens van genieten.

Soms brengt deze transit een nieuwe liefde in uw leven. Is dit het geval en werken andere factoren niet tegen, dan kan deze verbintenis bijzonder succesvol zijn: ze bevordert de innerlijke groei van beiden en er heerst een uitstekend evenwicht tussen liefde en vrijheid. Er zal maar heel weinig sprake zijn van jaloezie en kleinzieligheid.

Dit aspect heeft een zelfde uitwerking op reeds bestaande verbintenissen, dus ook hier wordt een gelukkige periode ingeluid. U hebt in de eerste plaats oog voor de grote lijnen en verliest zich niet in onbelangrijke kleinigheden die ruzie kunnen veroorzaken en daardoor zullen dergelijke problemen zich waarschijnlijk ook niet voordoen.

U hebt een betere smaak dan anders en u bent geneigd iets heel moois en kostbaars aan te schaffen; helaas kan het ook iets zijn dat smakeloos is en niets meer dan een modeverschijnsel. Een van de weinige gevaren die deze transit meebrengt is de behoefte geld of andere middelen over de balk te gooien. Hiertegenover staat dat dit aspect eveneens geld in het laatje kan brengen. Alles hangt hier van uw eigen instelling af, maar welke kant het ook uitgaat: houd de zaak onder controle.

U wilt uzelf met zoveel mogelijk schoonheid omringen. U stoort zich meer dan ooit aan onsmakelijke en lelijke dingen; tracht die dan ook zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Uw aandacht gaat uit naar de mooie kant van het leven en daar moet u zich ook op richten.

naar boven

Saturnus vierkant Neptunus: Houd het simpel

Midden januari 2016 tot begin november 2016: Een periode van grote onzekerheid en wellicht verwarring. U weet niet wat u wilt en bent zelfs dikwijls niet in staat de dagelijkse gang van zaken het hoofd te bieden. De enige remedie hiertegen is het dagelijks leven zo simpel mogelijk te maken: het minste geringste brengt u namelijk totaal uit uw evenwicht.

Geen periode waarin men overloopt van zelfvertrouwen. U twijfelt letterlijk aan alles, aan uw doelstellingen, uw ambities, aan het feit of u ooit iets zult bereiken en u vraagt zich zelfs af of u het wel waard bent ergens te komen.

U hebt het gevoel dat alles, zowel in als buiten uzelf, het u onmogelijk maakt in overeenstemming met uw idealen te leven. Teleurstellingen, moedeloosheid en pessimisme horen allemaal bij dit aspect. Het gevaar bestaat dat deze negatieve manier van denken ondermijnend werkt op uw activiteiten, zowel in uw beroep als elders. Een gevoel van onzekerheid creëert niet zelden situaties waarin u inderdaad niet veilig bent. Neem de dingen niet zo zwaar! Uw negatieve denkwijze wordt zeer waarschijnlijk niet door de feiten gerechtvaardigd. Dit betreft slechts een periode waarin uw geest het tijdelijk niet aan schijnt te kunnen.

Tracht u staande te houden; neem geen verstrekkende beslissingen en bind u met deze geestesgesteldheid vooral niet. Over niet al te lange tijd zal uw levensvisie een totale verandering in positieve zin ondergaan, hoewel u zich dat op dit moment absoluut niet kunt voorstellen. Over een paar jaar zult u in staat zijn vanuit uw nieuwe visie constructieve wijzigingen in uw leven te kunnen aanbrengen. De huidige periode is daar niet zo geschikt voor.

naar boven

Uranus driehoek Zon: Hunkerend naar verandering

Midden april 2016 tot midden maart 2017: Soms is het afschuwelijk om fundamentele veranderingen door te voeren, maar er zijn ook tijden waarop dat heerlijk en opwindend is: dit is zo'n periode. U hunkert naar veranderingen en verwacht daar alle goeds van. U wilt meer inzicht verwerven en een completer leven leiden; daarom ziet u reikhalzend uit naar eigen ideeën en ervaringen. Een uitstekende periode om zich te verdiepen in onderwerpen die een bijdrage kunnen leveren tot menselijke groei en ontwikkeling. Men kan zich bezig houden met groepstherapie, yoga, astrologie en andere zaken die het bewustzijn kunnen verruimen. U gaat uzelf in een nieuw licht zien.

U kunt nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vriendschappen sluiten of zelfs een nieuwe verbintenis aangaan waarin u veel meer dan ooit te voren uzelf kunt zijn. U staat open voor elke verandering en u zult die dan ook met blijdschap omarmen.

Een goede periode om van levenswijze te veranderen: een nieuwe vorm van lichaamsbeweging, gezonder leefgewoonten, andere voeding; u geeft daarmee uw lichaam eveneens de kans zich beter te ontwikkelen. Kap met die voor uw lichamelijke conditie zo slechte gewoonten. Stop met roken, drinken of wat u verder nog doet!

Elke nieuwe ervaring die u op probeert te doen, zal in uw voordeel zijn. Laat u deze unieke kans niet ontnemen uit een gevoel van onzekerheid of een te grote behoudendheid. Nu kunt u wijzigingen tot stand brengen die uw leven later ten goede zullen komen.


Korte Horoscoop - Prognose juni 2016 tot november 2016
voor Régine Deforges [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 15 augustus 1935 kloktijd: 12:00
in Montmorillon, France U.T: 11:00
0e52, 46n26 sterrentijd: 08:35:10

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 21°41'02 in huis 10 direct
Maan Vissen 4°51'52 in huis 4 direct
Mercurius Leeuw 27°18'00 in huis 10 direct
Venus Maagd 22°38'23 in huis 11 direct
Mars Schorpioen 9°32'37 in huis 1 direct
Jupiter Schorpioen 15°10'40 in huis 1 direct
Saturnus Vissen 8°00'21 in huis 4 retrograde
Uranus Stier 5°30'31 in huis 7 stationair (R)
Neptunus Maagd 13°28'02 in huis 11 direct
Pluto Kreeft 26°20'37 in huis 9 direct
Maanskn.(t) Steenbok 21°46'13 in huis 3 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Weegschaal 28°55'57
2de huis Schorpioen 26°36'30
3de huis Boogschutter 29°46'14
Imum Coeli Waterman 6°24'23
5de huis Vissen 10°01'27
6de huis Ram 7°20'49
Descendant Ram 28°55'57
8ste huis Stier 26°36'30
9de huis Tweelingen 29°46'14
Medium Coeli Leeuw 6°24'23
11de huis Maagd 10°01'27
12de huis Weegschaal 7°20'49

Transits
Pluto sextiel Jupiter Eind januari 2015 tot begin december 2016
Neptunus driehoek Mars Begin april 2015 tot eind januari 2017
Jupiter sextiel Jupiter Midden oktober 2015 tot eind juni 2016
Jupiter conjunct Venus Begin december 2015 tot begin augustus 2016
Saturnus vierkant Neptunus Midden januari 2016 tot begin november 2016
Uranus driehoek Zon Midden april 2016 tot midden maart 2017

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst