•    
  Actuele planetaire posities
  30-jan-2015, 13:11 UT/GMT
  Zon10Waterman18'58"17s39
  Maan20Tweelingen35'53"18n24
  Mercurius10Waterman22'12"r14s18
  Venus3Vissen38'27"11s36
  Mars14Vissen9'22"7s00
  Jupiter18Leeuw35'11"r16n09
  Saturnus3Boogschutter24'21"18s53
  Uranus13Ram13'55"4n38
  Neptunus6Vissen16'48"9s53
  Pluto14Steenbok10'15"20s34
  Ware Knoop12Weegschaal16' 6"r4s51
  Cheiron15Vissen5'55"1s43
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf januari 2015
voor Mitt Romney [Adb], geboren op 12 maart 1947
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

Halfslachtige pogingen * Neptunus conjunct Mars: * Midden mei 2013 tot midden december 2015:

Diepgaand onderzoek * Pluto sextiel Mercurius: * Eind februari 2014 tot eind december 2015:

In uw voordeel * Jupiter sextiel Uranus: * Begin oktober 2014 tot midden juni 2015:

De ladder op * Saturnus conjunct Descendant: * Eind december 2014 tot midden oktober 2015:

Innerlijke stabiliteit * Saturnus driehoek Saturnus: * Begin januari 2015 tot eind oktober 2015:

Andersom * Uranus sextiel Uranus: * Midden april 2015 tot midden maart 2016:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Neptunus conjunct Mars: Halfslachtige pogingen

Midden mei 2013 tot midden december 2015: Dit is geen goede periode om met kracht voor uw eigenbelang op te komen. U hebt weinig energie, bent vaak ontmoedigd en hebt soms een gevoel van algehele malaise. Wat u ook doet: werken aan uw carrière, iets nieuws beginnen, een enorme geestelijke of lichamelijke vitaliteit ontplooien, de huidige werkzame kracht zal uw succes zoveel mogelijk in de weg staan. Niet dat u onfortuinlijk bent, u hebt domweg niet voldoende fut om door te zetten. Uw pogingen zijn waarschijnlijk allemaal halfslachtig en wilt u wat gaat doen, dan bent u daar eigenlijk te moe voor.

U kunt bij een project of een activiteit betrokken raken dat niet door de beugel kan, die u onjuist voorgesteld of subversief is: dat laatste hoeft niet per se op politiek vlak te liggen. U kunt zich er niet van bewust zijn met iets oneerlijks bezig te zijn, maar bent u dat wel en gaat u daar mee door, dan loopt u een enorm risico. Houd u verre van dit soort zaken: bij deze transit mag u er absoluut niet op rekenen dat zoiets enige kans heeft goed voor u af te lopen.

Geen goede periode om uzelf te poneren; raak niet teleurgesteld, want dat zal zeker niet helpen. Haal uw schouders erover op en vermijd elke situatie die moeilijkheden op kan leveren. Neem afstand van uzelf, dat is het beste dat u kunt doen. Kom slechts in actie wanneer u daar zin in hebt en niet omdat u zo nodig moet winnen. Weet u werkelijk afstand te nemen, dan leert u misschien iets over uw eigen manier van leven en het feit waarom uw pogingen soms op niets uitlopen. In uw verlangens te slagen hebt u wellicht anderen tegen u in het harnas gejaagd. De mensen hebben dit niet openlijk tegen u verteld, maar kalm afgewacht tot ze u een beentje konden lichten.

naar boven

Pluto sextiel Mercurius: Diepgaand onderzoek

Eind februari 2014 tot eind december 2015: Een uitstekende tijd om een diepgaand onderzoek in te stellen naar alles wat met ideeën en overtuigingen te maken heeft. Als u ooit ergens werkelijk achter wilt of moet komen, doe dat dan nu. Uw verstandelijke vermogens zijn optimaal en uw waarnemingen zijn zeer scherpzinnig. Daarbij hebt u de juiste geestesgesteldheid om met grote zorgvuldigheid te werk te gaan. Met oppervlakkige antwoorden bent u niet tevreden en u rust niet aleer de zaak tot op de bodem is uitgezocht.

Het is tevens een goed moment om de werking van uw eigen geest te onderzoeken. Uw behoefte om tot in de diepste diepten af te dalen betreft namelijk ook uzelf. Contacten met anderen getuigen van veel meer diepgang dan doorgaans. U wenst wezenlijke communicatie en bent niet geïnteresseerd in oppervlakkig gekeuvel. Door uw dagelijkse contacten doet u waardevolle ontdekkingen die uiteindelijk uw hele manier van denken zullen wijzigen. U bent er op uit nieuwe dingen te ontdekken, zonder dat u het gevoel hebt dat de bodem van uw bestaan onder u wordt weggeslagen als u geconfronteerd wordt met denkbeelden die lijnrecht staan tegenover wat u altijd al dacht. Uw hartstochtelijke verlangen om achter de waarheid te komen, maakt elke nieuwe ontdekking interessant in plaats van beangstigend. Naarmate u meer diepgang krijgt, wordt ook uw invloed op uw medemensen groter. Men hecht meer waarde aan uw woorden. Mensen geloven u omdat ze weten dat u de feiten waarover u spreekt terdege hebt onderzocht. Dit maakt tevens dat u met grote overtuigingskracht spreekt.

U voelt zich aangetrokken tot ideeën, concepten en filosofieën die een wat mysterieuze grondslag hebben en die het leven vanuit occult standpunt benaderen. Een uitstekende periode voor de studie van occulte filosofie, metafysica of zelfs psychologie of psychiatrie. U zult baat vinden bij elke discipline die zich toelegt op het genezen van de geest.

naar boven

Jupiter sextiel Uranus: In uw voordeel

Begin oktober 2014 tot midden juni 2015: U wenst positieve veranderingen in uw leven aan te brengen, die uw ervaringswereld verdiepen en u wijzer maken. Dit aspect veroorzaakt meestal geen breuk, maar het maakt wel dat u de beperkingen die u door het normale leven worden opgelegd, moeilijk langer verdraagt. Ten gevolge hiervan brengt u waarschijnlijk enkele veranderingen in uw naaste omgeving aan. Deze kunnen eveneens spontaan tot stand komen, zonder dat u zich daar noemenswaardig voor inspant.

Mentaal kan dit een zeer opwindend aspect zijn. U voelt zich aangetrokken tot nieuwe ideeën die in positieve zin een uitdaging voor u betekenen. U staat hier niet alleen voor open, maar u begrijpt ze ook beter dan gewoonlijk. U ziet de dingen in een nieuw perspectief en dat stelt u in staat moeilijke problemen in uw leven op te lossen. U kunt geïnteresseerd raken in onderzoekmethoden en bepaalde technieken.

U kunt het gevoel hebben dat de gangbare oplossingen niet meer voldoen en daardoor kunt u zich met sociale hervormingen gaan bezighouden. Er kunnen zich plotselinge kansen voordoen, zoals een financieel meevallertje of een onverwachte promotie; dit geeft u meer armslag dan voorheen. Deze transit kan u echter ook aanzetten tot speculeren of gokken.

In bredere zin is het heel moeilijk te zeggen wat er nu precies gaat gebeuren. U kunt iets verwachten waardoor u al uw plannen voor de naaste toekomst om zult moeten gooien en u mag ervan uitgaan dat dit in uw voordeel zal zijn. Er kunnen u meer kansen en mogelijkheden worden geboden dan tot nu toe het geval was.

naar boven

Saturnus conjunct Descendant: De ladder op

Eind december 2014 tot midden oktober 2015: Deze transit kan op twee verschillende manieren uitwerken. Het kan een periode inhouden waarin één-op-één relaties een grote wissel op uw verantwoordelijkheidsgevoel gaan trekken. In de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor het huwelijk, indien u tenminste getrouwd bent, maar het gaat tevens op voor elke andere verbintenis. Spanningen die zich gedurende de afgelopen jaren hebben opgehoopt, komen nu aan de oppervlakte en daar moet men onmiddellijk iets aan doen! Soms blijft er niets anders over dan de verbintenis te verbreken en vooral voor het huwelijk en samenleven kan dit een grote beproeving zijn. Zelfs in de meest ideale omstandigheden zult u harder dan anders aan uw relaties moeten werken: tracht hierbij zoveel mogelijk problemen uit de weg te ruimen.

Er bestaat nog een gebied waar moeilijkheden kunnen ontstaan: er kunnen zich problemen voordoen met mensen die uw belangen tegenwerken. Dit kan voortkomen uit regelrechte vijandschap, maar evenzeer uit een behoefte u om welke reden dan ook in toom te houden. Gebeurt zo iets, tracht er dan achter te komen welke motieven hierbij een rol spelen en probeer deze te begrijpen; misschien kunt u daardoor de oorzaak van de oppositie wegnemen.

Naast deze twee problemen heeft dit aspect de taak een mogelijke doorbraak in uw leven te creëren.

U hebt nu vele jaren rustig aan uzelf en uw leven gebouwd. U hebt, vooral in uw beroepsleven een nieuwe start gemaakt. In deze periode beginnen de resultaten van dit alles zichtbaar te worden. De oorzaak van uw moeilijkheden met anderen ligt in het feit dat u inderdaad ergens begint te komen: sommige mensen voelen zich hierdoor bedreigd.

U bent klaar om de ladder verder te bestijgen. Dit is echter een kritieke periode en u dient uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Blijf eerlijk en gooi het niet met uw geweten op een akkoordje.

naar boven

Saturnus driehoek Saturnus: Innerlijke stabiliteit

Begin januari 2015 tot eind oktober 2015: U bent in staat eerder behaalde successen op hun juiste waarde te schatten. U overziet uw leven en kunt bewust de touwtjes in handen nemen. Dit berust niet slechts op een verstandelijk proces, doch op werkelijke levenservaring. U hebt bepaalde dingen meegemaakt en daardoor weet u hoe nu verder te gaan.

Er ontstaan geen moeilijkheden op zakelijk vlak of in uw beroep. Werkgevers en superieuren waarderen de rustige en beheerste manier waarop u uw werk verricht en ook zij zien de resultaten van uw vroegere ervaringen. Door uw innerlijk evenwicht zijn de relaties in uw leven die werkelijk waardevol voor u zijn, eveneens stabieler.

U hebt een harmonische kijk op het leven. U begrijpt uw eigen levensvisie en u wordt wat dat betreft met weinig vraagtekens geconfronteerd. Dit is geen periode waarin u op de proef gesteld wordt, dus kunt u ook niet weten in hoeverre uw inzichten opgewassen zijn tegen toekomstige crises. U weet alleen dat ze de moeilijkheden in het verleden hebben doorstaan. De toekomst pakt echter altijd anders uit dan u denkt en wat nu juist is, hoeft dat later niet meer te zijn. Blijf daarom openstaan en verlies uw flexibiliteit niet. Ook uw kennis en inzicht zijn in zekere zin beperkt. Kijk kritisch naar u zelf en blijf naar verbetering streven. Al gaat alles op het ogenblik van een leien dakje, het is helemaal niet gezegd dat dit altijd zo blijft.

naar boven

Uranus sextiel Uranus: Andersom

Midden april 2015 tot midden maart 2016: Nu, nu u ongeveer zeventig bent, komt u in een periode waarin u een juistere kijk krijgt op uw positie in de wereld; het accent ligt hierbij echter niet op de maatschappij en uw plaats daarin, maar de aandacht is nu gericht op de vraag wat u uit dit leven hebt verkregen. U denkt na over de maatschappij waarin u leeft en in hoeverre uw persoonlijke waarden daarin passen. U bent misschien het grootste deel van uw leven zo druk bezig geweest met uw beroep, uw privéleven en uw sociale contacten, dat u te weinig aandacht hebt besteed aan uw innerlijke noden en behoeften. Door het in die periode verworven inzicht bent nu u in staat uw doelstellingen te herwaarderen, en kunt u meer prioriteit geven aan uw persoonlijke wensen en verlangens. Dat wordt nu niet langer verhinderd door uw verplichtingen. U hebt thans de rust en de vrijheid uzelf te ontdekken en beter te leren begrijpen en bovendien na te denken over het feit in hoeverre het leven u gegeven heeft wat u behoeft.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose januari 2015 tot juni 2015
voor Mitt Romney [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 12 maart 1947 kloktijd: 9:51
in Detroit, MI (US) U.T: 14:51
83w03, 42n20 sterrentijd: 20:36:26

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Vissen 21°11'28 in huis 11 direct
Maan Schorpioen 27°36'57 in huis 6 direct
Mercurius Vissen 13°55'25 in huis 11 retrograde
Venus Waterman 8°32'35 in huis 10 direct
Mars Vissen 6°14'07 in huis 11 direct
Jupiter Schorpioen 27°33'28 in huis 6 stationair (R)
Saturnus Leeuw 2°23'39 in huis 3 retrograde
Uranus Tweelingen 17°51'12 in huis 1 direct
Neptunus Weegschaal 9°56'15 in huis 5 retrograde
Pluto Leeuw 11°21'54 in huis 4 retrograde
Maanskn.(t) Tweelingen 5°29'06 in huis 1 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 1°01'02
2de huis Tweelingen 24°59'47
3de huis Kreeft 15°13'42
Imum Coeli Leeuw 6°42'52
5de huis Maagd 4°08'33
6de huis Weegschaal 13°24'27
Descendant Boogschutter 1°01'02
8ste huis Boogschutter 24°59'47
9de huis Steenbok 15°13'42
Medium Coeli Waterman 6°42'52
11de huis Vissen 4°08'33
12de huis Ram 13°24'27

Transits
Neptunus conjunct Mars Midden mei 2013 tot midden december 2015
Pluto sextiel Mercurius Eind februari 2014 tot eind december 2015
Jupiter sextiel Uranus Begin oktober 2014 tot midden juni 2015
Saturnus conjunct Descendant Eind december 2014 tot midden oktober 2015
Saturnus driehoek Saturnus Begin januari 2015 tot eind oktober 2015
Uranus sextiel Uranus Midden april 2015 tot midden maart 2016

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astrodienst Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst