•    
  Planetpositioner
  21-Jan-2017, 07:19 UT/GMT
  Sol126'19"19s50
  Måne1626'44"11s59
  Merkur724'32"22s11
  Venus1818' 4"4s16
  Mars2448'45"2s33
  Jupiter2244'23"7s35
  Saturn2334'10"22s00
  Uranus2047' 2"7n34
  Neptun1017'13"8s30
  Pluto1738'10"21s18
  Sand Månek.354'49"r10n04
  Chiron2149'35"0n20
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering
Horoskop for:

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Warren Moon [Adb], født 18 November 1956
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Skorpionen, Månen i Tyren *Ascendanten i Vægten, Venus i 1. hus *Venus i 1. hus *Venus i konjunktion med Ascendanten *Solen i 2. hus *Saturn i 2. hus *Månen i 8. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 18 November 1956 kl. 3:22 i Los Angeles, California.

Dit soltegn er Skorpion. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Vægt, og din Måne står i Tyr.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde. Forklaring

til top

Solen i Skorpionen, Månen i Tyren

Du har en fast kurs i livet og er sjældent plaget af ubeslutsomhed. Din muntre adfærd sørger for, at du er selvskreven til sociale og forretningsprægede foretagender. Dit temperament og din vedholdenhed forsyner dig med en evne til at tiltrække interessante forehavender og gennemføre dem. Du søger sikkerhed, både økonomisk og privat, for det tiltaler din praktiske natur.

Tyrens beslutsomhed kan pege på en almindeligvist sløv og noget statisk personlighed. Heldigvis vil Skorpionens forkærlighed for at brillere udgøre en modvægt til de langsomme og passive elementer i din personlighed.

I forbindelse med kærlighed retter du dit begær mod din valgte partner med jordnærhed og stor seksuel lidenskab. Nøglen til et mere harmonisk selv ligger i at lære at tilgive. Du bør også forsøge at være mindre stædig vedrørende dine ideer og de mennesker, som du omgås.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 1. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 1. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Denne placering har tendens til at støtte og måske endda overbetone alle de karakteristiske Vægt-egenskaber, som blev beskrevet i de foregående afsnit.

Du vil være meget fysisk tiltrækkende, og dette forhold vil gøre dig i stand til at indlede nogle interessante menneskelige relationer. Det er måske en af de stærkeste placeringer, Venus kan have, og den gør dig venlig, elskværdig, bredtfavnende, forstående, tiltrækkende og fokuseret på de højere følelser.

til top

Venus i 1. hus

Venus stod i dit 1. hus ved fødslen. Dette er en stærk placering af Venus, for det giver din personlighed charme og bibringer dig en venlig og behagelig natur.

Du koncentrerer dig en hel del om dit udseende, og selvom du måske ikke er specielt smuk eller køn, er der en blødhed og venlighed over dig, som får mange til at holde af dig.

Du holder af at omgive dig mest muligt med skønhed og ynde. Du er stærkt knyttet til naturen og foretrækker en stille, landlig tilværelse frem for bylivets plastgenstande.

Det er sandsynligt, at du er vokset op i en atmosfære af varme og sympati. Nu er det nemt for dig at udfolde de samme følelser over for familie og venner, og andre regner ofte med, at du sørger for at genoprette freden i vanskelige situationer.

Du har en god sans for musik, kunst og drama, og måske har du lyst til at dyrke en form for kunstnerisk udtryk.

Du arbejder hårdt for at komme godt ud af det med andre, og som regel forsøger du at afgøre diskussioner med diplomati frem for magt. Du må lære at hævde dig, når det er nødvendigt, og forsvare dine rettigheder, om nødvendigt også med magt. Ellers vil andre mennesker ikke have ret stor respekt for dig.

Dine relationer til andre er vigtige for dig, og du strækker dig ofte meget langt for at indlede sådanne. Det er afgørende, at dine forbindelser forbliver harmoniske, for skænderier og diskussioner påvirker dig negativt.

til top

Venus i konjunktion med Ascendanten

Venus i konjunktion med Ascendanten tyder på, at du har en personlig optræden og social charme, som vil blive bifaldet af alle, du kommer i kontakt med. Det er præcis den påskønnelse, du søger, for du ønsker først og fremmest accept. Du har nemt ved at indgå de nødvendige kompromiser for at få det, du ønsker. Men det vil muligvis ikke lykkes dig at overbevise alle om, at du blot udviser stiltiende forståelse. Uanset det image som du præsenterer for dem, der iagttager dig, findes der under denne overflade en beregnende automatik, som holder regnskab med alle fordele og ulemper ved alle bekendtskaber eller venskaber og hver eneste social kontakt og funktion.

Du opfører dig som regel godt og forfinet, men når du ikke får, hvad du ønsker, kan du blive ekstremt aggressiv og krævende.

Lær at nedtone din egeninteresse og brug noget tid på at udvikle de mere gedigne evner, som vil gøre dig værdig til de gaver, du søger.

til top

Solen i 2. hus

Solen stod i dit 2. hus ved fødslen. Denne placering gør økonomiske forhold - og fysisk erobring og besiddelse - til den centrale drivkraft i dit liv.

Det er en decideret nødvendighed, at du retter opmærksomheden mod at opnå materiel tryghed. Forpligtelsen til at give udgør stadig en reel vanskelighed for dig, som du må lære at håndtere.

Du bør nyde din egen velstand og tillige lære dig selv den kunst at give til andre. Du ønsker at blive respekteret i økonomiske situationer og kan godt lide at blive anset for at være et menneske, som er selvberoende.

Du har en god portion tillid til egne evner; du tror, at uanset hvad der sker, så vil du altid overleve økonomisk. Denne indflydelse fra Solen giver stærke løfter om succes i livet.

Dine svagheder i forbindelse med penge indbefatter en tendens til at være meget demonstrativ og et begær efter penge på grund af den magt, de giver. Når du bliver mere moden, vil mulighedernes døre åbne sig for dig ved hjælp af personer, som er højt placeret i regeringen. Gå ikke glip af denne chance.

til top

Saturn i 2. hus

Saturn stod i dit 2. hus ved fødslen. Dette er ikke en videre gunstig, astrologisk situation for din generelle økonomiske kurs i livet.

Du kan få svært ved at bevare en relativt god position på grund af økonomiske tab. Måske tager du også de økonomiske forhold for højtideligt og bebyrder dig selv med bekymringer desangående.

Dit krævende og pligtopfyldende arbejde giver dig muligvis kun et beskedent økonomisk udkomme, men det hjælper med at afstive dit selvværd og din påskønnelse af andre værdier. Derfor skal du ikke miste modet. Saturn giver ofte en relativt normal økonomisk status som ældre, hvis man anstrenger sig i så henseende.

Hvis du gør en indsats for at blive mere entusiastisk og mere liberal i erhvervsmæssig henseende, kan dit liv ændre sig til en vis grad.

til top

Månen i 8. hus

Månen stod i dit 8. hus ved fødslen. Da Månen giver en evne til intens sanseoplevelse, vil du kunne opleve, at din interesse gradvist vækkes for seksuelle forhold, overnaturlig og spiritistisk forskning og mentale grublerier over forestillingen om, at der måske findes et liv efter døden.

På et tidspunkt i dit liv vil du få mulighed for at arve fra kvindeligt hold eller fra din mors side af familien.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Warren Moon [Adb] (mand)
født den 18. november 1956 lokaltid: 3:22
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 11:22
118w15, 34n03 sid. tid: 07:18:55

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 26°06'38 i hus 2 direkte
Måne Tyr 28°36'31 i hus 8 direkte
Merkur Skorpion 29°19'24 i hus 2 direkte
Venus Vægt 21°20'39 i hus 1 direkte
Mars Fisk 21°53'29 i hus 6 direkte
Jupiter Jomfru 26°48'51 i hus 12 direkte
Saturn Skytte 4°15'58 i hus 2 direkte
Uranus Løve 6°58'24 i hus 10 retrograd
Neptun Skorpion 1°06'03 i hus 1 direkte
Pluto Jomfru 0°24'25 i hus 11 direkte
Sand Måneknude Skorpion 29°01'05 i hus 2 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 16°35'52
2.Hus Skorpion 14°37'41
3.Hus Skytte 15°30'30
Imum Coeli Stenbuk 18°12'40
5.Hus Vandbærer 20°42'34
6.Hus Fisk 20°38'29
Descendant Vædder 16°35'52
8.Hus Tyr 14°37'41
9.Hus Tvilling 15°30'30
Medium Coeli Krebs 18°12'40
11.Hus Løve 20°42'34
12.Hus Jomfru 20°38'29

Større aspekter
Sol Opposition Måne 2°30
Sol Konjunktion Merkur 3°13
Sol Trigon Mars 4°13
Sol Sekstil Jupiter 0°42
Sol Kvadrat Pluto 4°18
Måne Opposition Merkur 0°43
Måne Sekstil Mars 6°43
Måne Trigon Jupiter 1°48
Måne Opposition Saturn 5°39
Måne Kvinkuns Neptun 2°30
Måne Kvadrat Pluto 1°48
Merkur Sekstil Jupiter 2°31
Merkur Konjunktion Saturn 4°57
Merkur Kvadrat Pluto 1°05
Venus Kvinkuns Mars 0°33
Venus Konjunktion Ascendant 4°45
Mars Opposition Jupiter 4°55
Saturn Trigon Uranus 2°42
Saturn Kvadrat Pluto 3°52
Uranus Kvadrat Neptun 5°52
Neptun Sekstil Pluto 0°42
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt