•    
  Planetpositioner
  13-Dec-2017, 02:01 UT/GMT
  Sol2114'36"23s09
  Måne2348'44"4s52
  Merkur2113'21"r21s25
  Venus1442'58"22s17
  Mars219'45"11s20
  Jupiter1329'11"14s54
  Saturn299'41"22s31
  Uranus2444'59"r9n03
  Neptun1135' 9"8s04
  Pluto189'38"21s44
  Sand Månek.1646' 4"r15n48
  Chiron2420'37"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for James Hanratty [Adb], født 4 Oktober 1936
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Tyren *Ascendanten i Krebsen, Månen i 11. hus *Pluto i konjunktion med Ascendanten *Solen i 4. hus *Venus i 5. hus *Saturn i 9. hus *Månen i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 4 Oktober 1936 kl. 0:05 i London, England.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Tyr.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vægten, Månen i Tyren

Du tager livet i et afslappet tempo. Du danner dine meninger langsomt og velovervejet og kan blive stædig med hensyn til de synspunkter, som du anlægger. Med din sans for traditioner og din beundring for ting og ideer, som har overlevet tidens tand, har du også respekt for slægtsforhold, dyb rodfæstethed og soliditet. Din indre natur er forsonende og kompromissøgende, for du sætter balance og symmetri højere end alt andet. I kærlighed vælger du en partner omhyggeligt og udfører dit friere med stor tålmodighed. Du forventer en form for genskabelse og genoplivelse ved at være tæt på naturen. Nøglen til et roligere liv ligger i en opblødning af din stædighed og fastlåsthed. Brug din nemme adgang til den dybe glæde til at opdage alt, hvad livet har at byde på, ikke blot de strukturer som har bestået tidens prøve.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 11. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 11. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Din livsbane vil være orienteret mod virkeliggørelsen af nogle vigtige bekendtskaber og venskaber.

Du ejer en medfødt forkærlighed for selskabelige forbindelser, fornøjelser, underholdning og såkaldt folkelige aktiviteter.

Denne placering begunstiger dit familieliv og den selskabelige side af din natur og gør dig ret nem at omgås, ligesom du er et menneske, som har let ved at blande sig med andre. Selvom dine venner i høj grad vil hjælpe dig i forbindelse med dine mål i livet, så er de desværre ikke alle så oprigtige, som du kunne ønske.

til top

Pluto i konjunktion med Ascendanten

Plutos konjunktion med Ascendanten betyder, at du har magt til at afgøre arten af den virkelighed, som kan skabes ud fra de tilgængelige resurser.

Du kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at opfordre offentligheden til at skille sig af med de parasitter, som skaber forfald i de sociale vilkår, og de demoraliserede menneskelige egenskaber, som styrer den slags. Fordi du taler og optræder med myndighed, vil ingen vove at affærdige dig som en besværlig kritiker. Du bliver ikke nemt vakt til handling, medmindre situationen er alvorlig. Er den det, vil du bruge alle de kneb, som du kan finde på, for at tvinge de ansvarlige til at udføre de nødvendige handlinger for atter at skabe orden i kaos.

I almindelighed ved du, hvad du ønsker dig af livet, og er parat til at investere både evner og energi for at realisere dine mål.

Vælg dine modstandere med omhu eller du kan vække fjendtlige følelser hos et menneske, som vil ende med at opføre sig voldeligt over for dig. Du er tilbøjelig til at bringe det værste frem i folk.

til top

Solen i 4. hus

Solen stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at din families navn og affærer og andre hjemlige forhold er af den yderste vigtighed i dit liv.

Solen giver ære, stolthed og berømmelse til alt det, der kommer under dens indflydelse, og det er et tegn på, at problemet med denne indflydelse på dette sted er, at du ikke kan opnå en ordentlig, synlig succes, før du er godt på den anden side af den modne alder. Du synes at være meget knyttet til dine forældre.

Du tror på, at du bør "herske" i dit eget hjem, og følelsen af privatliv er stærkt udviklet i din natur.

Som livet går, vil du få nogle oplysende indsigter, som vil forbinde din individualitet med bestemte racemæssige og familiebetonede elementer. Undersøg disse. Så vil du måske opdage karakteren af den spirituelle mission, som skæbnen afkræver dig.

til top

Venus i 5. hus

Venus stod i dit 5. hus ved fødslen. Ved første øjekast peger dette på nogle rige, intense og behagelige følelsesmæssige begivenheder, som vil berige din psykiske natur. Du er et menneske, som kan anses for at have held i kærlighed og for at være meget succesrig. Selvom Venus giver dig en grundlæggende evne til at opnå fuld nydelse gennem kærlighed og følelsesmæssigt engagement, kan den også tyde på en tendens til at være en anelse ubestandig, omskiftelig og foranderlig i forbindelse med kærlighed. Selvom du er i stand til at elske intenst og hengivent, har du en tendens til at miste interessen efter nogen tid. Det ville tjene dig bedre, hvis du kunne udøve en vis kontrol over dit brede spand af interesser.

Note: Venus står teknisk set i slutningen af hus 4 og tolkes derfor i hus 5.

til top

Saturn i 9. hus

Saturn stod i dit 9. hus ved fødslen. Dette tyder på, at din bekymring vedrørende alle tings forgængelighed vil tvinge dig til at sætte grænser for dine personlighedstræk og anlægge en forsigtig og planlæggende holdning, før du kaster ud i vigtige sager.

Rent praktisk indtager du en omhyggelig, seriøs og meditativ holdning til alle højere, intellektuelle funktioner. Du bør dog være opmærksom på muligheden af tilstedeværelsen af flere problematiske elementer i din intellektuelle konstitution, såsom depression, frygt og strenghed.

til top

Månen i 11. hus

Månen stod i dit 11. hus ved fødslen. Du burde være et menneske med mange venner og bekendte, stammende både fra dine hjemlige cirkler og uden for disse. Du er et menneske, som kan være venner med folk fra de højeste lag i samfundet såvel som med personer, der har en meget lav samfundsmæssig status.

Denne placering kan også øge dine muligheder for at få et tilfredsstillende familieliv og nogle meget sympatiske hjemlige omgivelser med mulighed for en ubesværet omgang med andre mennesker.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for James Hanratty [Adb] (mand)
født den 4. oktober 1936 lokaltid: 0:05
i London, ENG (UK) U.T.: 23-05
0w10, 51n30 sid. tid: 23:54:12

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 10°32'31 i hus 4 direkte
Måne Tyr 24°10'20 i hus 11 direkte
Merkur Vægt 4°29'40 i hus 4 retrograd
Venus Skorpion 6°22'36 slutningen af hus 4 direkte
Mars Jomfru 4°34'20 i hus 3 direkte
Jupiter Skytte 18°41'04 i hus 5 direkte
Saturn Fisk 17°30'29 i hus 9 retrograd
Uranus Tyr 8°38'47 i hus 11 retrograd
Neptun Jomfru 17°24'13 i hus 3 direkte
Pluto Krebs 28°36'55 i hus 1 direkte
Sand Måneknude Skytte 27°32'19 i hus 6 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 25°30'33
2.Hus Løve 11°29'47
3.Hus Jomfru 1°14'48
Imum Coeli Jomfru 28°25'08
5.Hus Skorpion 6°53'40
6.Hus Skytte 21°00'43
Descendant Stenbuk 25°30'33
8.Hus Vandbærer 11°29'47
9.Hus Fisk 1°14'48
Medium Coeli Fisk 28°25'08
11.Hus Tyr 6°53'40
12.Hus Tvilling 21°00'43

Større aspekter
Sol Konjunktion Merkur 6°03
Sol Kvinkuns Uranus 1°54
Måne Sekstil Saturn 6°40
Måne Trigon Neptun 6°46
Måne Sekstil Pluto 4°27
Måne Sekstil Ascendant 1°20
Merkur Sekstil Pluto 5°53
Venus Sekstil Mars 1°48
Venus Opposition Uranus 2°16
Mars Trigon Uranus 4°04
Jupiter Kvadrat Saturn 1°11
Jupiter Kvadrat Neptun 1°17
Saturn Opposition Neptun 0°06
Pluto Konjunktion Ascendant 3°06
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Skjul
Nu for en kort tid:
Psykologisk Horoskop Analyse
med 30% rabat!
Særtilbud ender med:

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt