•    
  Planetpositioner
  22-Okt-2017, 16:36 UT/GMT
  Sol2928' 1"11s17
  Måne220'56"15s46
  Merkur836' 8"14s45
  Venus1016'36"2s39
  Mars2957' 2"1n05
  Jupiter237'53"11s26
  Saturn2346'55"22s17
  Uranus2624' 8"r9n38
  Neptun1143'37"r8s02
  Pluto1659'46"21s47
  Sand Månek.2133'22"r14n19
  Chiron258'54"r1n41
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Hugo Chavez [Adb], født 28 Juli 1954
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Løven, Månen i Krebsen *Ascendanten i Krebsen, Månen i 1. hus *Månen i 1. hus *Solen i 2. hus *Venus i 3. hus *Saturn i 4. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 28 Juli 1954 kl. 4:00 i Sabaneta, Venezuela.

Dit soltegn er Løve. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står også i Krebs.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Løven, Månen i Krebsen

Du blev født med Solen i Løven og Månen i Krebsen. Indvendig er du et stolt, styrende, magtfuldt, selvsikkert og viljestærkt menneske. Du blev født med alle muligheder for at blive en god leder og en skabende kraft, både i erhvervslivet og privat. Man kan regne med dig, og du er trofast og generøs.

Stolthed er et af dine psykologiske nøglebegreber, og den kan give dig mulighed for at udføre store ting i livet. Du er munter og glad for fornøjelser og spil. Du indeholder en så stor vitalitet, at du sommetider føler, at du kunne forære noget af den væk til andre.

Solens placering i Løven får dig til at føle, at du ikke bliver påskønnet, for Løven leder efter sin egen oprigtige indstilling hos andre. Din kærlighed til andre kan virke nedladende, og du kan ubevidst komme til at behandle dem, som om de var dine underordnede. Udadtil er du styret af Månen i Krebsen. Nøglebegrebet til din personlighed er emotionalitet og psykisk ustabilitet. Du reagerer mere på følelser end på fornuft. Over for mennesker, som du kan lide, vil du være umådeligt generøs, forstående og beskyttende. I kærlighed er du meget følelsesfuld, bliver nemt fornærmet og er et offer for både negative stemninger og håb og entusiasme.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 1. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 1. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Månen, som styrer dit liv, står i 1. hus. Dette er en stærk position for Månen og vil almindeligvis indikere, at den eventuelle succes, som du måtte opnå i livet, udelukkende vil skyldes din egen indsats og dygtighed.

Du virker som et menneske, det er nemt at slappe af sammen med. Af natur er du umådeligt sensitiv og fornuftig og meget påvirket af alle de meninger og klicheer, som du samler op. Du har medfølelse med dem, der lider, og evner at udvise medmenneskelig forståelse for problemer og psykiske komplekser. Når du kan udtrykke dig frit, udviser du en fantasifuld finfølelse, forestillingsevne og kreativitet.

Rygter og offentlige meninger vækker konstant din interesse; du stræber efter at kunne engagere dig i alle mulige organisationer og stifte bekendtskab med kendte personer.

Inderst inde besidder du en stædig, vedholdende og beslutsom karakter med en stor evne til at klynge sig til en enkelt person eller idé. Du er yderst sensitiv over for psykisk indflydelse; du kan praktisk talt mærke vibrationerne hos nogle omgivelser eller hos et andet menneske, som om der var tale om fysiske energifænomener.

til top

Månen i 1. hus

Månen stod i dit 1. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du er stærkt påvirket af dine følelser og humørsvingninger.

Din selvbevidsthed bliver påvirket af dine øjebliksfølelser, og dette billede vil være udsat for hurtige ændringer i humør og følelser. Med tiden vil du lære at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer, og så kan du begynde at ændre dine reaktionsmønstre og få mere styr på dit liv.

Andre fornemmer din mangel på følelsesmæssig uafhængighed og er tilbøjelige til at blande sig i dine personlige sager, selv når du forsøger at forhindre dette. Du udtrykker din sensitivitet gennem et emotionelt behov for at give næring til andre og selv at få næring fra dem. Selvom du gerne vil have vejledning og supervision med hensyn til dine mål og formål, vil du have bedre af at nå dine mål på en uafhængig måde, så du ikke føler nogen forpligtelse over for andre.

Fordelen ved denne placering ligger i din evne til at fornemme andre menneskers behov og ønsker.

I virkeligheden har du en beroligende indflydelse på mennesker, som er under pres, og dette gør dig ideelt egnet til at arbejde med offentligheden.

til top

Solen i 2. hus

Solen stod i dit 2. hus ved fødslen. Denne placering gør økonomiske forhold - og fysisk erobring og besiddelse - til den centrale drivkraft i dit liv.

Det er en decideret nødvendighed, at du retter opmærksomheden mod at opnå materiel tryghed. Forpligtelsen til at give udgør stadig en reel vanskelighed for dig, som du må lære at håndtere.

Du bør nyde din egen velstand og tillige lære dig selv den kunst at give til andre. Du ønsker at blive respekteret i økonomiske situationer og kan godt lide at blive anset for at være et menneske, som er selvberoende.

Du har en god portion tillid til egne evner; du tror, at uanset hvad der sker, så vil du altid overleve økonomisk. Denne indflydelse fra Solen giver stærke løfter om succes i livet.

Dine svagheder i forbindelse med penge indbefatter en tendens til at være meget demonstrativ og et begær efter penge på grund af den magt, de giver. Når du bliver mere moden, vil mulighedernes døre åbne sig for dig ved hjælp af personer, som er højt placeret i regeringen. Gå ikke glip af denne chance.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Saturn i 4. hus

Saturn stod i dit 4. hus ved fødslen. Med denne placering kan du have følelsen af, at pligter og ansvar i din tidlige barndom var i modstrid med dine inderste, følelsesmæssige behov. Følgelig føler du dig frustreret og misforstået. Dette kan afstedkomme en følelse af frygt og mistillid til verden, som ikke virker fremmende på dine menneskelige relationer og din evne til kommunikation.

Men dette behøver ikke at være tilfældet. Selvom du måske føler, at din personlige frihed er blevet indskrænket, kan Saturn føre dig frem til en bedre forståelse af, hvad der har forvoldt denne følelse. Du ejer evnen til at lære meget om dit indre selv og om, hvad du behøver for at kunne opleve følelsesmæssig tryghed. Hvis du tager Saturns udfordringer på dig, vil du være i stand til at handle eller forlade tingene af egen fri vilje. Det er kun din indre pligtfølelse og ansvarlighed, som du står til ansvar over for.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Hugo Chavez [Adb] (mand)
født den 28. juli 1954 lokaltid: 4:00
i Sabaneta, VEN U.T.: 08:30
69w56, 8n46 sid. tid: 00:12:10

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 4°43'43 i hus 2 direkte
Måne Krebs 14°52'45 i hus 1 direkte
Merkur Krebs 15°02'54 i hus 1 direkte
Venus Jomfru 17°03'32 i hus 3 direkte
Mars Skytte 25°36'04 i hus 6 stationær (D)
Jupiter Krebs 14°34'20 i hus 1 direkte
Saturn Skorpion 3°01'36 i hus 4 direkte
Uranus Krebs 24°04'57 i hus 1 direkte
Neptun Vægt 23°25'40 i hus 4 direkte
Pluto Løve 24°01'35 i hus 2 direkte
Sand Måneknude Stenbuk 14°45'13 i hus 7 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 6°17'17
2.Hus Løve 2°50'39
3.Hus Jomfru 1°35'35
Imum Coeli Vægt 3°18'53
5.Hus Skorpion 6°04'03
6.Hus Skytte 7°10'58
Descendant Stenbuk 6°17'17
8.Hus Vandbærer 2°50'39
9.Hus Fisk 1°35'35
Medium Coeli Vædder 3°18'53
11.Hus Tyr 6°04'03
12.Hus Tvilling 7°10'58

Større aspekter
Sol Kvadrat Saturn 1°42
Måne Konjunktion Merkur 0°10
Måne Sekstil Venus 2°11
Måne Konjunktion Jupiter 0°18
Merkur Sekstil Venus 2°01
Merkur Konjunktion Jupiter 0°29
Venus Sekstil Jupiter 2°29
Mars Kvinkuns Uranus 1°31
Mars Sekstil Neptun 2°10
Mars Trigon Pluto 1°34
Saturn Trigon Ascendant 3°16
Uranus Kvadrat Neptun 0°39
Neptun Sekstil Pluto 0°36
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt