•    
  Planetpositioner
  22-Jan-2018, 09:26 UT/GMT
  Sol218' 8"19s39
  Måne134'45"2s54
  Merkur1551'53"23s22
  Venus525'55"20s02
  Mars2726'48"18s52
  Jupiter207'54"16s43
  Saturn349'15"22s30
  Uranus2444'23"9n04
  Neptun1228'11"7s43
  Pluto1930'17"21s36
  Sand Månek.1457'48"16n21
  Chiron2520'28"1n25
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Meridian Logo

Transformationsprocesser i horoskopet: Kriser i sammenhæng
med Mars' cyklus 2016

Når vi hører ordet "krise", reagerer vore mentale programmering mest med billeder af bekymrende, dramatiske eller voldsomme begivenheder. Men en krise er grundlæggende en indre eller ydre omstillingsfase, hvor noget gammelt eller hidtidigt slutter, og noget nyt begynder, altså en transformation. Det kan betyde en ekstremt positivt eller også negativt oplevet omstilling, altså en dø-og- bliv-til proces. Det personlige horoskop vil give oplysninger om, om et menneskes livsplan peger på, om det oplever sine egne transformations- og vækstprocesser via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser.

Transformationsprocesser i horoskopet

Indholdet i tegn, huse eller mest af alt kvadranterne af overpersonlige planeter (Uranus, Chiron, Neptun og Pluto) angiver den slags forvandlingsprocesser. I den sammenhæng antyder Saturn i horoskopet altid det livsområde, hvor arbejdet med transformation skal gøres, hvor vi på en måde via begivenheder på dette livsområde bliver opfordret til det.

Uranus peger på, på hvilket livsområde der kan finde et bevidsthedsspring sted, dvs. hvor en udvidet forståelse er vigtig (dvs. at give slip på ensidig betragtning, at være parat til at overskride grænser). Den opfordrer os til at efterprøve, hvor vi begrænser os for stærkt, eller hvor vi forbliver for længe i gamle handlings- og livsmønstre, hvor vi kan overskride disse grænser via en udvidet betragtning af dette tema. Neptun peger på det livsområde, hvor der skal udvikles tillid til livet selv og dets flod, såvel som vores plads i det, i stedet for at udvikle lidelsesstrukturer gennem falske forestillinger og forventninger.

Endelig er Pluto den planet, der fører os gennem kriserne. Den aktiverer derved dybe følelseskræfter, der giver os en anelse om vores kosmiske forvandlingkraft. De tegn, hvor disse planeter står i vores fødselshoroskop, er vores kollektive grundkræfter og peger på medbragte energier. De huse, hvor de overpersonlige planeter står i vores radix, og deres aspektforbindelser viser de livsområder, hvor processerne kan opleves. Aspektbillederne eller aspektfigurerne symboliserer vores såkaldte "sjælematrix" dvs. de sjælelige energimønstre, som indeholder forvandlings- og udviklingsprocesser.

Hvornår er transformationsprocesser tidsmæssigt mulige?

Grundlæggende er transformationsprocesser til stadighed mulige, når et menneske bevidst erkender sine kræfter og beslutter sig til at forandre uønskede eller fastlåste strukturer. Men det er alligevel et meget teoretisk udsagn, for i enhver normal udvikling er der menneskelige og fysiske udviklingscykler og vækstfaser, der understøtter eller muliggør sådanne transformationsprocesser. I almindelighed bliver transformationer udløst af kvantespring i bevidstheden, af stærke eller pludselige erfaringer, informationer eller ydre begivenheder, der udvider den personlige eller kollektive bevidsthed.

Astrologisk bliver de markeret af de langsomme planeters transitter, deres cykler eller gennem tilsvarende progressioner, der viser tidspunktet for en konkret udløsning. Et menneske kan ikke allerede i barndommen eller ungdommen gennemgå store udviklingsprocesser, når det fysisk, følelsesmæssigt eller mentalt er beskæftiget med ganske andre temaer, om det nu er udvikling af neurologiske strukturer, vækst, kropsbeherskelse og -koordination eller dannelse af sociale eller sjælelige kompetencer. Først når disse har fået tid til udvikling, når den fysiske, mentale og emotionelle struktur er oprettet, er bevidste transformationsprocesser mulige uden risiko. Naturligvis er der i tilfælde af høj udvikling mulighed for sjældne undtagelser.

Hvordan kriser opstår

Der findes på hvert udviklingstrin eller -fase bestemte udløsere og "kriseprocesser". På det fysiske niveau tæller her f.eks. overvindelse af sygdomme, ydre nødvendige eller "påtvungne" omstillinger som flytninger eller stedskifte, påbegyndelse af børnehave- eller skoletid, forandringer, død eller sygdom i familien osv. Når sådanne kriseprocesser er forbundet med vigtige livstemaer, er de og de tilsvarende livsfaser relativt nemme at se i horoskopet og i progressionen. Efter min erfaring giver først og fremmest kvadranter og deres planeter oplysning om individuelt vigtige udviklingsfaser og deres forløb. Dette har jeg allerede skrevet om i tidligere udgivelser. (#1)

Om kriser, deres opståen og tilløb til at klare dem giver planeten Mars, de faste huse og 2.-8. tegnakse oplysning.

Hvert menneske tilstræber først det personligt-følelsesmæssige niveau af tilfredshed, harmoni og velbefindende. Det kan have forskellig værdi og vigtighed for hver enkelt, og kan have at gøre enten med den fysisk-berøringsmæssige følelse, eller det emotionelle eller mentale velbefindende (f.eks. også med tænkning og filosoferen). Hvis der er en stærk spænding mellem anlæg (dyrekredstegn og planeter) og de nuværende livstemaer (huse og kvadranter og deres forbindelser), eller hvis der f.eks. er en modsætningsspænding i personligheden mellem jord / vand- og ild / luftelementer, så opstår der friktion. Denne friktion skaber energetisk ophidselse og hede mellem de forskellige områder, hede opflammer ild, ild er energi og fører til forvandling fra en tilstand til en anden. Planetens "repræsentanter" eller de astrologiske symboler for ild er Sol, Mars og Jupiter, planeter i ildtegn og ildhuse.

Solen som den vigtigste repræsentant viser personligheden og dennes væsentligste energier. Nu kommer det så an på, hvor stærk og kraftigt et menneske udtrykker sig som fast eller egocentreret personlighed i sin bevidsthed, dvs. i sin tænkning, følelser og handlinger, eller om det har udviklet en vi-bevidsthed. Med tiltagende udvikling gør vi erfaringer med, at vi er en del af en større helhed. Vi kan erkende, at vi står i forbindelse med andre mennesker, en gruppe, kollektivet, og vi udvikler en bevidsthed om, at vores tanker, følelser og handlinger påvirker vores omgivelser, og at vi omvendt også bliver påvirket af dem.

Eksempel

Netop i de sidste uger blev et sådant kollektivt bevidsthedsspring muligt. Den 11.2. 2016 blev rigtigheden af den teori, som Albert Einstein postulerede for 100 år siden om tyngdebølger og påvirkningen af rum-tid af disse bølger, videnskabeligt bekræftet, og også den videnskabeligt efterprøvede erkendelse, at universet og vi selv er opstået af en supernova. Derved bliver det bekræftet af en videnskabelig information, at mange mennesker får en udvidet oplevelse af og en bevidsthed om sammenhængen mellem universet og deres egen opståen.

„... … Det er, som om vi får en ny sans for vores iagttagelse af universet.“ (#2)

På lignende måde kan vi forestille os lejlighedsvise kvantespring i vores udvikling, når vi trænger igennem til nye erkendelser, informationer og konkrete erfaringer. Vi kan tydeligere og tydeligere forestille os og opdage, at kosmiske kræfter har en oprindelse, et udgangspunkt, hvorfra alt udvikler sig, og at den udvikling påvirker alt det efterfølgende og os selv, hvorved energien i denne oprindelige kraft består, og dens "bølger" stadig eksisterer videre.

Så længe vi ikke tænker over det og erkender betydningen ("erfarer"), hænger vi fast i en mindre og begrænset Jeg-bevidsthed, og de energier, der kunne bringe os til udvikling, drejer sig i ring om vores Ego.

Astrologiske eksempler på "udløserne"

Solen i vores horoskop siger meget om, om og på grundlag af hvilke energier vi er i stand til at træde ud af den lille Jeg-bevidsthed og acceptere vores "større" sol – en større bevidsthed eller et større selv. Og drivkraften til det viser sig gennem Mars – som symbol på vores vilje og vores handlekraft og kampkraft. Vi kan i første række forstå Mars som Solens "adlatus" (hjælper, støtte). Han burde kæmpe for det som Solen sætter energi ind på. Imidlertid repræsenterer Mars også en selvstændig viljekraft, som er farvet af det tegn og det hus, hvor den står. Hvis radix-Mars står på en grund af meget Ego-tynget energi, vil den muligvis "være modvillig" mod at udføre Solens ærinde, og vil forsøge at sætte sin egen vilje igennem. På den anden side vil et indsnævret Jeg, eller et, der er reduceret til "Ego" (Solen), snarere "benytte" denne gennemslags- og viljekraft til at kæmpe imod noget i stedet for at kæmpe for Solens udvikling fra Ego til Selv. En udviklet Sol vil snarere være i stand til at sætte viljen og gennemslagskraften ind for noget, nærmere betegnet for udvikling, for en energi, der er forbundet med Sjælen, og for et bevidst mål. Hvordan det end er – i hvert fald er Mars energi, ild og gennemslagskraft eller kampkraft, og den bliver brugt af en person svarende til dennes Selvs (Solens) bevidste og opnåede tilstand.

Hvis vi så betragter Mars i tegn og hus som selvstændigt værktøj, kan vi astrologisk erkende, hvor kampen og gnidningerne mellem Jegets vilje og det udviklede Selv eller endda det højere Selv begynder, og hvor det finder sted.

Mars' cyklus

Som eksempel kunne forløbet af Mars' bane i år tjene.

Transit-Mars 2016
Horoskop fra 01.05.2016 med Transit Mars 04.01.2016 –13.10.16

Mars gik ind i Skorpionens tegn 3. januar 2016 og har befundet sig i dette tegn frem til d. 6. marts, er så vandret ind i Skytten, hvor den blev retrograd på 8'54 Skytte d. 17. april, som så igen afsluttes 23'03 Skorpion d. 30.6., hvor den bliver stationær direkte.

I Skorpionen vil Mars kæmpe for en indre ild og en transformationsproces på et dybt, følelsesmæssigt niveau og stiller spørgsmålene:

• "Hvad har vi dybt i vores indre og ubevidste af transformationskraft?"
• "Hvad vil vi, hvad motiverer os dybest og mest lidenskabeligt?"
• "Er vi virkelig klar til også at sætte dette igennem i vanskelige ydre situationer?"

Dette lidenskabelige ønske kan gennem Mars' videre gang blive bragt aktivt ind i vores bevidsthed og vores visioner i tegnet Skytte, for så at kæmpe for disse idealer, ideer og mål. Når Mars går videre og træder ind i Stenbukkens tegn (fra 27. september) kan kraften på koncentreret vis blive omsat til og manifesteret i handling.

Men hvis der ikke er blevet udviklet nogen bevidsthed om indre motivation og viljesudtryk, støder man på heftig modstand. Mars i Skorpionen (uforløst) vil så på et dybere og skjult niveau forsøge at manipulere omverdenen til sine formål. Kræfterne "skjuler" sig, men har en gevaldig emotionel virkning, der ikke kan mærkes med det samme. Mars støder d. 24. august på Saturn (ca. 10' Skytte) og danne en konjunktion med den. Hvis vi lever den positivt, kan vi påvirke denne proces med tilsvarende bevidsthed og vilje på den måde, at vi i første omgang retter vores indre lidenskabelige ønsker og transformationskræfter mod vores visioner og ideer, for så at omsætte og manifestere dem (Stenbukken).

Til gengæld vil en ubevidst og uforløst Mars i Skytten sætte sin viljekraft ind på ens eget subjektive verdensbillede, på "rethaveri" og ens egen overlegenhed (på områderne magt, tro, religion, verdensanskuelser, politiske eller kollektive meninger), hvad der så i det videre forløb støder på magtfuld, blokeret eller forhærdet energi (den negative virkning af Mars i Stenbukken).
Denne proces er kamp, en konflikt mellem indre drift og motivation og ydre modstand. Viljen og målene bliver i dette tilfælde brugt og forfulgt på krigerisk vis. Den smerte/ den frustration/ det raseri o. lign. skal føre til en bevidsthed om spændingen, og dermed gøre en transformation mulig.

Højdepunktet og resultatet af denne proces vil vise sig frem til ca. 19. oktober, når transit Mars træder i konjunktion med Pluto.

Mars' position i hus viser, på hvilket livsområde førnævnte tema og konfliktenergien kommer til udtryk i det personlige liv. I vores eksempel ville det være 1. hus, altså det område, hvor man på bevidst og meningsfuld vis gennemfører synlige resultater.

8. hus som kriseudløser

Andre udløsere af kriser er personlige planeter i faste tegn, frem for alt hvis de har spændingsaspekter og angiver en emotionel fastlåshed. Alle planeter i faste tegn er potentialer for sjælelig udvikling. Undersøg et horoskop med henblik på sådanne potentialer, og efterprøv så, om der i stedet for potentiel udvikling er en forbliven eller insisteren på gamle emotionelle mønstre og reaktioner. Hvis man viser en klient, hvilke enorme sjælelige potentialer der ligger bag, kan han reagere sjæleligt på det, og en forandring af følelsesmæssig fastlåsthed bliver mulig.

Det er ikke et tilfælde, at Mars er den gamle hersker i Skorpionen / 8. hus (dø og bliv til) og Pluto den nye hersker. Mars skulle undersøges for, hvor den forhindrer eller bekæmper transformationsprocesser, eller om den sætter sin ild ind på forvandling. Denne transformationskraft bliver så frisat gennem Pluto på et kollektivt eller overpersonligt niveau.

8. hus er ikke kun huset for bindende forhold og kontrakter, men viser også ens egen trofasthed overfor sine skabende kræfter. Her overtager vi ansvaret for integrationen af Jeget i et Selv. Både den tegnenergi, der er på husspidsen, og mulige planeter i dette hus har med det at gøre. Hver kamp mellem disse to dele er en kamp mod ens egen livsenergi og udløser en krisemekanik.

Hvis spidsen af 8. hus f.eks. er i Skyttens tegn, vil det pege på, at kampen for eller imod (selv)erkendelse, søgen efter mening eller bevidsthedsudvidelse raser, i Tvillingernes tegn ville det være kampen mod opsplitning af tænkningen og akademisering eller det overfladiske og ustadige, mens denne kamp i Krebsen er rettet mod overdreven emotionalitet eller subjektive følelser, og der er brug for en sammensmeltning af tænkning og følelser. Herskeren over 8. husspids peger på en udvidelse af temaet eller en detaljeret information om dette tema. I vores horoskopeksempel (figur 1) er spidsen af 8. hus i Løven. Her har vi den klassiske kamp mellem Ego og Selv. Der skal tages ansvar for integrationen af ens egen personlighed.

Solen (hersker i 8. hus) står i 4. hus / Tyren. Men 4. hus (IC) begynder ganske vist i Vædderen, og henviser til, at der er anlæg for en stærk, måske barnlig og umoden følelsesmæssig modstandskraft, der kan være rettet mod familiesystemets forventninger og forskrifter (eventuelt et "familiedogme" med Pluto i Stenbukken!).

Men Solen i Tyren (ledsaget af Venus og Merkur i Tyren) angiver snarere en bekvem, rolig grundholdning, der har behov for tid til at reagere. Derfor giver man måske efter for familiens og omverdenens forventningspres og "skjuler" sin personlige vilje og gennemslagskraft i 12. hus (Mars og Saturn i 12. hus). Således kunne en grundholdning opstå, som hedder "Den klogeste giver efter". Man trækker sig tavs tilbage og passer "sit eget". Det fører så til, at krisen opstår i 8. hus. For der kræves ikke hverken dominerende selvhævdelse eller tilbagetrækning, eftergivenhed eller fraspaltning, men en virkelig og ansvarlig personlighedsintegration.

Det kunne f.eks. ske gennem viljen til (Selv)erkendelse og bevidst koncentration om udviklingen af krop, sjæl og ånd (12. hus). De fysiske og sjælelige kræfter kunne muligvis med ro, afslappethed og livsglæde / livsnydelse føre til en afbalanceret tilværelse (MC = livsmål i Vægten).

Hvis der står planeter i 8. hus, skal de ses og accepteres som del eller "værktøj" for personligheden og transformeres fra udtryk for Egoet til udtryk for Selvet.

I vores eksempel står Jupiter i Jomfruen i 8. hus og peger på en udvikling, der sker skridt for skridt og som kræver en skelnen mellem egne kræfter til vækst og indsigt og omverdenens forventninger. Og som AC-hersker er det en yderligere styrkelse af 8. hus' krise- og forvandlingskræfter.

Overvinde kriser

Andre udløsere af kriser er personlige planeter i faste tegn, frem for alt når de har spændingsaspekter og viser en emotionel fastlåsthed.

Efter min erfaring forråder horoskopets 6. hus, hvordan mennesket tackler kriser og løser dem. Krisebeherskelse er livsbeherskelse. 6. hus, planeter der, eller personlige planeter i Jomfruen viser på ingen måde en "småtskåren ånd" eller en "bogholder", men giver tværtimod - via en aktiv skelnen mellem Egoadfærd (usikkerhed, tilpasningsvilje, kritisk detaljebetragtning) og udviklet adfærd – en vidunderlig og helende styrke til hengivenhed. Denne hengivenhed motiverer os til at acceptere alle aspekter af livet. Det betyder helt praktisk magt over hverdagen og tilpasning til de ydre livsomstændigheder. Accept her og nu, uden bedømmelse af rigtigt og forkert, bedre eller dårligere, uden kritik og emotionel frustration eller angst.

Jomfruen forbindes med styrken til at tjene, der ofte banalt vurderes som underdanighed. I virkeligheden følger Jomfruens styrke i den astrologiske udvikling efter Løvetegnet. Den evne, der hidtil er opnået til integration af personligheden bliver i Jomfruen efterprøvet, betvivlet og opfordret til at foretage en adskillelse mellem et for stærkt udviklet Jeg og en integreret personlighed. Man bliver bevidst om sin kreative kraft som medskaber og er motiveret for at udtrykke den hengivent i det helt normale liv og håndtering af dagligdagen. Deri ligger med henblik på den følgende Descendant et træningsområde, hvor man skal stille denne tjeneste til rådighed i det daglige liv og for andre mennesker. Så snart dette bliver os bevidst, kan vi også klare hverdagskriserne og de mere eller mindre stærke kriser fra 8. hus. Simpelthen ved at acceptere og have tillid til egen evne og kreativitet (fra det foregående Løve / 5. hus) kan vi udvikle glæde ved livet og ved de levende daglige gerninger. Vi kan være i her og nu. Ikke uden grund er de mennesker, der har glæde i deres arbejde og aktiviteter for det meste sundere og mere tilfredse.

Men det er – og det skal ikke lades uomtalt – ikke særlig let, og først muligt efter at man har været igennem forskellige kriser og mestringen af dem.

I vores eksempel er spidsen af 6. hus i Tvillingernes tegn, og Merkur, som er herskeren står i 5. hus. Her er opfordringen at erkende i stedet for at trække sig tilbage eller stædigt (Tyren) gå sine egne veje, at tale med andre om egne værdier og indre følelser og kræve frihed for egen indre rytme. Den retrograde Merkur i Tyren i 5. hus har brug for tid til at blive klar og sikker på sit eget indre mentale og verbale udtryk.

Det er næste, som om sjælen kræver en skridt-for-skridt udvikling i forbindelsen mellem Sjæl og Krop. Dette bliver bekræftet af den eleverede (#3) Måneknude og Jupiter (9. husspids i Jomfruen).

Anmerkungen
#1)Karma im Horoskop – Wege zur schöpferischen Kraft, Ebertin Verlag 1999, nu Astronova.
#2) Spiegelonline, Wissenschaft fra d. 11.2.2016 – Revolutionær opdagelse: fysikere måler for første gang tyngdebølger, af Christoph Seidler.
#3) Eleverede planeter står i en 90 graders vinkel til AC på midten af den øvre halvbue. De henviser til en, måske endda den vigtigste kraft i det personlige horoskop og er en slags "polarstjerne" for livet.

Forfatter: Heidi Treier, født 1943, eksamineret astrolog DAV, leder af Astrologiezentrum Köln-Mitte, uddannelse, rådgivning, coaching og seminarer. Speciale: Karmisk og heliocentrisk astrologi; specielle udviklingskurser for 3. livsfase.
Alle artikler i denne forfatter

Titelblatt Artiklen er oversat med tilladelse fra Heidi Treier og fra redaktionen af det astrologiske tidsskrift Meridian – Fachzeitschrift für Astrologie
Artiklen blev bragt i Meridian 3, 2016.

Annoncering
Planetpositioner
22-Jan-2018, 09:26 UT/GMT
Sol218' 8"19s39
Måne134'45"2s54
Merkur1551'53"23s22
Venus525'55"20s02
Mars2726'48"18s52
Jupiter207'54"16s43
Saturn349'15"22s30
Uranus2444'23"9n04
Neptun1228'11"7s43
Pluto1930'17"21s36
Sand Månek.1457'48"16n21
Chiron2520'28"1n25
Forklaring af symbolerne
Øjeblikshoroskop
Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt